Özgür Eğitim, Özgür Düşünmek Ne Demektir? Prof. Dr. Metin Bal.

III. Café-Philo Online Etkinliği, 29 Mart 2023 Çarşamba 21.00 - 23.00.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=wsGVkwKuvtY

Özgür Eğitim, Özgür Düşünmek Ne Demektir? Prof. Dr. Metin Bal.

III. Café-Philo Online Etkinliği, 29 Mart 2023 Çarşamba 21.00 - 23.00.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=wsGVkwKuvtY

Ana Sayfa

Prof. Dr. Metin BAL'ın kısa CV'si: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1997 mezunudur. Yüksek lisansını ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda Kant’s Dichotomous Philosophy in The Critique of Judgement (2002) başlıklı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik unvanı, 2019’da profesörlük unvanı verildi. 2013’ten itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar: Estetik & Sanat Felsefesi, Varlık Felsefesi, Platon & Aristoteles Felsefesi, Eros’a Tapınak İnşası Felsefesi, Yoksulluk Felsefesi, İntihar & Cinayet Felsefesi, Eleştiri Felsefesi, Eğitim Felsefesi, Varoluşçu Felsefe, Çağdaş Felsefe, Modernite & Postmodernite Felsefesi, Terapötik Felsefe, Ütopya & Distopya Felsefesi, Tiyatro & Sinema Felsefesi.

Web Sayfasıhttp://www.metinbal.net  E-posta: balmetin@gmail.com

Ana Sayfa

Gatto, John Gatto (2009) Weapons of Mass Instruction, A Schoolteacher’s Journey Through the Dark World of Compulsory Schooling, Canada: New Society Publishers.

Gatto, John Taylor (2018) Eğitim Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk, çev. Mehmet Ali Özkan, İstanbul: Edam.

Özgür Eğitim, Özgür Düşünmek Ne Demektir? Prof. Dr. Metin Bal.

III. Café-Philo Online Etkinliği, 29 Mart 2023 Çarşamba 21.00 - 23.00.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=wsGVkwKuvtY

Ana Sayfa