Erotik, Erojen ve Cinsel Felsefe Disiplini, Prof. Dr. Metin Bal

     
 

Bu disiplinin amacı "Eros", "erotik olan", "erojen" ve "cinsellik" konularında felsefi bir düşünce geliştirmektir.

 
     
 

     
 

► Eros, Erotik, Erojen ve Cinsel Felsefe:

 

● Platon (2007) Symposion, çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

● Badiou, Alain & Truong, Nicolas (2011) Aşka Övgü, çev. Orçun Türkay, İstanbul: Can Yayınları.

Baudrillard, Jean (2001) Baştan Çıkarma Üzerine, çev. Ayşegül Sönmezay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Jaquet, Chantal (2019) Arzu, çev. Ece Durmuş, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Adkins, Brent (2020) Arzu ve Ölüm, Hegel, Heidegger, Deleuze, çev. A. Kadir Gülen, Ankara: Fol.

Artun, Nur Altınyıldız & Ojalvo, Roysi (2018) Arzu Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek, İstanbul: İletişim Yayınları.

Kierkegaard, Sören (2002) Baştan Çıkarıcının Günlüğü, çev. Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Frueh, Joanna (1996) Erotic Faculties, Berkeley: University of California Press.

Davies, Paul (2000) Beckett and Eros, London: Macmillan Press LTD.

Marcuse, Herbert (1998) Eros and Civilization, London: Routledge.

Osborne, Catherine (2002) Eros Unveiled, Oxford: Clarendon Press.

Schoott, Robin May (1993) Cognition and Eros, Pennsylvania: The Pennsylvania University Press.

Springer, Claudia (1996) Electronic Eros, London: The Athlone Press.

Staten, Henry (1995) Eros in Mourning, London: The John Hopkins University Press.

Carrera, A. Michael (1995) Dictionary of Sexual Terms, New York: Wordsworth Editions Ltd.

 

Dopp, Hans-Jürgen (2001) "See Me! Touch Me!" Objects of Desire, The Eroticism of Touch, New York:  Parkstone Press Ltd.

Maxwell, Gina L. (2014) Baştan Çıkarma Seansları, Tenin derinlerinde tutku tohumları vücut buluyor..., çev. Şebnem Özcan, İstanbul: Novella.

Sayan, Başak (2010) Aşk ve Baştan Çıkarma Üzerine, İstanbul: GOA.

MacLean, Sarah (2016) Bir Çapkını Baştan Çıkarmanın Dokuz Yolu, çev. Deniz Rukiyye Sakallı, İstanbul: Nemesis Kitap.

Bloome, Indigo (2012) Oyuna Var mısın? çev. Burcu Bingöl, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

● Burton, Sir Richard & Defoe, Daniel & Fielding, Henry &  Harris, Frank & Cleland, John & Laclos, Choderlos de & Miller, Henry & Sade, Marquis de & Zola, Èmile (2006) Erotik Öyküler, Defoe, Daniel (Moll Flanders'dan), Cleland, John (Fanny Hill ya da Bir Zevk Kadını'nın Anıları'ndan),  Fielding, Henry (Tom Jones'tan),  Laclos, Choderlos de (Les Laisons Dangereuses'tan Vikont de Valmont'tan de Merteuil'e Mektuplar), Sade, Marquis de (Justine ya da Layıkıyla Cezalandırılan İyi Davranış'tan), Zola, Èmile (Nana'dan), Burton, Sir Richard (Itırlı Bahçe'den Cinsel Birleşme İçin Elverişli Olan Her Şeye Dair), Harris, Frank (Hayatım ve Aşkalarım'dan), Miller, Henry (Sexus'tan)    çev. Nur Yener, İstanbul: Uydu Yayıncılık.

●  Lazenby, William (editör, 2019) Şehvetin Romantizmi, Bir Victoria Dönemi Erotik Romanı, Ankara: Gece Kitaplığı.

● Roloff, Bernhard & Seeßlen, Georg & Weil, Claudius (1996) Erotik Sinema, Cinsellik Sinemasının Tarihi ve Mitolojisi, Sinemanın Temelleri II, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Alan Yayıncılık.

 Fragola, Anthony N. & Smith, Roch, C. (2015) Erotik Düş Makinesi, Alain Robbe-Grillet ile Filmleri Üzerine Söyleşiler, çev. Baran Bilir, İstanbul: Lemis Yayın.

●  Husain, Shahrukh (2005) Erotik Mitler ve Efsaneler, çev. Nuray Mestci, İstanbul: Inkılâp Kitabevi.

 

● Sade, Marquis De (2009) Tanrıya Karşı Söylev, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Versus Kitap.

Sade, Marquis De (2015) Can Çekişen Ateist ile Papazın Konuşması, çev. Asena Yalınız, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Sade, Marquis De (2000) Justine, Erdemin Felaketleri, çev. Birsel Uzma, İstanbul: Çiviyazıları.

Sade, Marquis De (2012) Sodom. Sodom'un 120 Günü, çev. Birsel Uzma, İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.

Sade, Marquis De (2014) Ernestine, çev. Neslihan Özakıncı, İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.

Sade, Marquis De (2012) Erdemle Kırbaçlanan Kadın, çev. Ayşen Türkmen, Balıkesir: Altınpost Yayınları.

  Sade, Marquis De (2001) İkinize de Yer Var, çev. Yaşar İlksavaş, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Sade, Marquis De (2003) Aşkın Suçları, çev. Cemal Süreya, İstanbul: Say Yayınları.

  Sade, Marquis De (2015) İçimizdeki Giz, çev. Adem Bilgiç, Ankara: Yason Yayıncılık.

Sade, Marquis De (2018) Romanlar Üzerine Düşünceler, çev. Murat Erşen, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Sade, Marquis De (2015) Sade'ın Kayıp Günlüğü, çev. Birsel Uzma, İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi.

 

● Bataille, Georges (2006) Cinsellikten Dinselliğe Erotizm, çev. Bora Akad, İstanbul: Kelebek Arges.

● Bataille, Georges (2001) Gözün Hikayesi, Önsözler: Roland Barthes & Susan Sontag, çev. N. Berna Serveryan & Ayşegül Gürsöy, İstanbul: Çiviyazıları.

Bataille, Georges (1995) Göğün Mavisi, çev. Didem Eryar, İstanbul: Mitos Yayınları.

 

Bentham, Jeremy & Pease-Watkin & Werret, Simon & Çoban, Barış & Özarslan, Zeynep (2019) Panoptikon: Gözün İktidarı, çev. Barış Çoban & Zeynep Özarslan, Hazırlayan: Barış Çoban & Zeynep Özarslan, İstanbul: Su Yayınevi.

 

Foucault, Michel (2002) Kliniğin Doğuşu, Tıbbi Algının Arkeolojisi, çev. Şule Ünsaldı, Ankara: Epos Yayınları.

● Foucault, Michel (1999) Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık. (Bu kitapta Foucault 20. yüzyıl felsefesinin özet bir haritasını çıkarıyor)

● Foucault, Michel, Şeylerin Düzeni (Kelimeler ve Şeyler.)

● Foucault, Michel, Hapishanenin Doğuşu.

Foucault, Michel (2002) Dostluğa Dair Söyleşiler, çev. Cemal Ener, İstanbul: Hil Yayın.

Foucault, Michel (2008) Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Şehsuvar Aktaş, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Foucault, Michel (2013) Büyük Yabancı, Dil, Delilik ve Edebiyat Üstüne Konuşmalar, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Foucault, Michel (2019) Hapishanenin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

Foucault, Michel (2017) Hermenötiğin Kökeni, Kendilik Hakkında - Dartmouth Konferansları, 1980, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2000) Entelektüelin Siyasi İşlevi, çev. Işık Ergüden - Osman Akınhay - Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2007, ed.) XIX. Yüzyılda Bir Aile Cinayeti, Annemi, Kız Kardeşimi ve Erkek Kardeşimi Katleden Ben, Pierre Rivière, çev. Erdoğan Yıldırım & Alev Özgüner, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Eleştiri Nedir? Kendilik Kültürü, çev. Murat Erşen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Felsefe Sahnesi, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2018) Hakikat Cesareti, Kendinin ve Başkalarının Yönetimi II, Collège de France Dersleri 1984, çev. Adem Beyaz, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Manet, Velázquez ve Estetik Modernizm, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Bu Bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Foucault, Michel (2019) Yedinci Meleğe Dair Yedi Bahis, çev. Nihan Özyıldırım, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Foucault, Michel (2019) Marx'tan Sonra, Söyleşi Duccio Trombadori, çev. Gökhan Aksay, İstanbul: Olvido Kitap.

Foucault, Michel (2018) Ölüm ve Labirent, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Klasik Çağda Deliliğin Tarihi, Akıl ve Akıl Bozukluğu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

Foucault, Michel (2019) Hapishanenin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

Foucault, Michel (2000) Akıl Hastalığı ve Psikoloji, çev. Emre Bayoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2020) Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2014) Sonsuza Giden Dil, Seçme Yazılar 6, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Foucault, Michel (2016) Güzel Tehlike, Söyleşi: Claude Bonnefoy, çev. Savaş Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

Foucault, Michel (2019) Biyopolitikanın Doğuşu, Collège de France Dersleri 1978-1979, çev. Alican Tayla, İstanbul: İstanbul Bİlgi Üniversitesi Yayınları.

 

Baudrillard, Jean (2017) Foucault'yı Unutmak, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

Eagleton, Terry (2014) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

 

● Burton, Sir Richard & Defoe, Daniel & Fielding, Henry &  Harris, Frank & Cleland, John & Laclos, Choderlos de & Miller, Henry & Sade, Marquis de & Zola, Èmile (2006) Erotik Öyküler, Defoe, Daniel (Moll Flanders'dan), Cleland, John (Fanny Hill ya da Bir Zevk Kadını'nın Anıları'ndan),  Fielding, Henry (Tom Jones'tan),  Laclos, Choderlos de (Les Laisons Dangereuses'tan Vikont de Valmont'tan de Merteuil'e Mektuplar), Sade, Marquis de (Justine ya da Layıkıyla Cezalandırılan İyi Davranış'tan), Zola, Èmile (Nana'dan), Burton, Sir Richard (Itırlı Bahçe'den Cinsel Birleşme İçin Elverişli Olan Her Şeye Dair), Harris, Frank (Hayatım ve Aşkalarım'dan), Miller, Henry (Sexus'tan)    çev. Nur Yener, İstanbul: Uydu Yayıncılık.

●  Lazenby, William (editör, 2019) Şehvetin Romantizmi, Bir Victoria Dönemi Erotik Romanı, Ankara: Gece Kitaplığı.

● Roloff, Bernhard & Seeßlen, Georg & Weil, Claudius (1996) Erotik Sinema, Cinsellik Sinemasının Tarihi ve Mitolojisi, Sinemanın Temelleri II, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Fragola, Anthony N. & Smith, Roch, C. (2015) Erotik Düş Makinesi, Alain Robbe-Grillet ile Filmleri Üzerine Söyleşiler, çev. Baran Bilir, İstanbul: Lemis Yayın.

Tasso, Valérie (2009) Bir Kadının Seks Günlüğü, çev. Sakıp Murat Yalçın, İstanbul: Koridor Yayıncılık.

●  Husain, Shahrukh (2005) Erotik Mitler ve Efsaneler, çev. Nuray Mestci, İstanbul: Inkılâp Kitabevi.

Kartal, Onur (2016) Biyopolitika, Platon'dan Arendt'e Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri, Katkıda bulunanlar: Sercan Çalcı, Toros Güneş Esgün, Onur Kartal, Doğan Barış Kılınç, A. Kiarina Kordela, Vanessa Lemm, Stuart J. Murray, Mika Ojakangas, Lauri Siisiäinen, Ruhtan Yalçıner, Adem Yıldırım, Miguel Vatter, Ankara: NotaBene Yayınları.

Kartal, Onur (2016) Biyopolitika, Cilt 2, Foucault'dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri, Katkıda bulunanlar: Emre Koyuncu, Sercan Çalcı, Önder Özen, Abrurrahman Aydın, Cengiz Baysoy, Münevver Çelik, Sinem Özer, Utku Özmakas, Umut Yener Kara, Kemal Özdil, Ezgi Sarıtaş, Ali Rıza Taşkale, Ankara: NotaBene.

Kampfplatz, Cilt 1, Sayı 2, Şubat 2013, Editörler: Onur Kartal - Kemal Özdil. Kuram Polemik Biyopolitika Söyleşi 1 Yönetmen 3 Yorum Medya Kitap Eleştirisi Minör Temaslar. Ankara: Phoenix Yayınevi. İçindekiler: Giorgio Agamben, "Çağdaş Nedir?", ss. 95-106.

Kampfplatz, Cilt 1, Sayı 1, Şubat 2012, Editörler: Savaş Ergül - Onur Kartal. Kuram Polemik Biyopolitika Söyleşi 1 Yönetmen 3 Yorum Medya Kitap Eleştirisi Minör Temaslar. Ankara: Phoenix Yayınevi. İçindekiler: "Tıbbın Fasit Daireleri ve Etiğin Kıtlık Çağı", Kazım Cihan Can, ss. 191-200.

Kartal, Onur (2019) Yaşayan Ölüler, Sinema, Biyopolitika ve Felsefe, İstanbul: İthaki Yayınları.

Cogito, Jean-Luc Nancy Felsefe'de Eros,  Yapı Kredi Yayınları - Üç Aylık Düşünce Dergisi - Sayı 85 / Kış 2016.

 
     
 

Young, Samantha (2013) Dublin Caddesi, çev. Deniz Ece, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

● Ensler, Eve (2006) Vajina Monologlar, Sıkı Vücutlar, çev. Almula Merter, İstanbul: Pegasus Yayınları.

Jordan, Nicole (2009) Ahlaksız Teklif, çev. Fulya Özgener, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

● James, E. L. (2012) Grinin Elli Tonu, çev. Sevinç Seyla Tezcan, İstanbul: Pegasus Yayınları.

Tasso, Valérie (2009) Bir Kadının Seks Günlüğü, çev. Sakıp Murat Yalçın, İstanbul: Koridor Yayıncılık.

Adeline, L. Marie (2013) S.E.C.R.E.T, Kadınlığın Romanı, çev. Yeliz Kahraman, İstanbul: Epsilon.

Lilley, R. K. (2014) Yükseklerde, çev. Melek Elif Eren, İstanbul: Aspendos Yayıncılık.

Cunning, Olivia (2013) Sert Rock, çev. Tuba Özkat, İstanbul: Ephesus Yayınları.

Lourens, Stephanie (2008) Masumiyetin Tadı, çev. Sibel Eraltan, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Reese, Laura (2013) Dayanılmaz, çev. Merve Duygun, İstanbul: Yakamoz Kitap / Sonsuz Kitap.

Mila, Ben (2009) Perinin Sarkacı, İstanbul: Cinsel.

Kenner, J. (2013) Benden Sana Kalanlar, çev. Elif Arslan, İstanbul: Sayfa 6.

 Day, Sylvia (2013) Sende Kendimi Buldum, çev. Ayşe Kaya, İstanbul: Doğan Kitap.

  Howar, Linsa (2011) Zeki bir kadınla asla dalga geçme! Kara Melek, İstanbul: Martık Yayınları.

● Day, Sylvia (2013) Sana Soyundum,  (Bared To You) Bir Crossfire Romanı, çev. Ayşe Kaya, İstanbul: Doğan Kitap.

● Jordan, Nicole (2010) Tutku Mevsimi, çev. Gonca Sağlam, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

● Reese, Laura (2021) Tepeden Tırnağa, çev. Merve Duygun, İstanbul: Yakamoz Kitap.

● Day, Sylvia (2013) Sana Bağlandım, çev. Ayşe Kaya, İstanbul: Doğan Kitap.

● Mc Naught, Judith (2009) Sana İhtiyacım Var, çev. Pelin Demirhan & Selin Ceylan, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

● Belle, Logan (2013) Kütüphaneci, çev. Beril Tüccarbaşıoğlu Uğur, İstanbul: Artemis Yayınları.

● Cunning, Olivia (2013) Ateşli Bilet, çev. Tuba Özkat, İstanbul: Ephesus Yayınları.

● Lauren, Christina (2015) Harika Çapkın, çev. Sertaç Kahyaoğlu, İstanbul: Pegasus Yayınları.

● Cunning, Olivia (2013) Tutkulu Notlar, çev. Tuba Özkat, İstanbul: Pegasus Yayınları.

 

 

 

 

 

Ana Sayfa