13. Café Philo, "Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Denemesi, Absürd ve Önemli Tek Felsefe Sorunu Olarak İntihar", Prof. Dr. Metin Bal, 20 Haziran 2020, İzmir, Skype Programında Online Canlı Video Programı.

 

Ana Sayfa

Absürd "dünya ile düşüncem arasındaki bu kırılma"dır. (Camus, 2005: 50)

Absürd insanın yüreğindeki "kurtçuktur" (s. 22)

"Yaşam için zihni mahrum bırakan hesaplanamaz duygu"dur. (s.4)

Absürd, insanın birdenbire kendisini "yabancı" ve "sürgün" bulduğu bir dünyadır. (s.24)

"Düşüncenin sınırlarına ulaştığı ıssız ve susus yerler"dir. (s. 27)

İnsanın "duvarlarla çevrili olduğunu bulduğu yerdir. (s. 29)

"Absürd, tenin başkaldırısıdır." (s.12)

Absürd "insanın insandışılığı"dır. (s.33)

"İçimdeki yürek ve dünya arasındaki bağdır." (s. 17)

İnsan ve dünya arasındaki tek bağdır.

"Tutkuların en can alıcısıdır." (s. 39)

"Açık /berrak insanın sürekli iklimi"dir. (s. 22)

"Absürd her şeyden önce bir kopuştur." (s. 28)

Her şey gibi "ölümle biten"dir. (s. 29)

"Gerçeklerimin birincisidir." (s. 29)

"Bir yüzleşme ve bitmek bilmez bir mücadeledir." (s. 34)

"Bilinçli insanın metafizik durumudur." (s.55)

"Tanrısız günahtır." (s. 56)

"Kendi sınırlarını saptayan, açık görüşlü akıldır." (s. 47)

"Akıl yürütmenin kendisini uyandıran kanıttır." (s. 48)

"Arzulayan zihinle umut kırıklığına uğratan dünya arasındaki kopuştur, birlik özlemidir, bu dağınık evrenle onları birbirine bağlayan çelişkidir." (s. 48)

Absürd "bu yerinden çıkmalarla yaşamak ve düşünmek, benimsemek mi, yoksa yadsımak mı gerektiğini bilmek meselesidir." (s. 48)

"Böylece, tutarlı ender felsefi konumlardan biri başkaldırı/isyan/ayaklanma olarak belirir." (Camus, 2005: 52)

 

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books. /

(Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.) Sn. Tahsin Yücel birçok felsefi teknik terimi yanlış çevirmiştir. Kitap Türkçe'ye yeniden çevrilmeye muhtaç durumdadır.

 

DAVETLİSİNİZ: Varoluşçu Felsefe Açısından Şiddet, İntihar ve Hayatın Anlamı, Prof. Dr. Metin Bal.

12 - 15 Kasım 2020. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi.  Sherwood Exclusive Lara Antalya.

 

KAYNAKÇA:

İntihar Felsefesi Araştırması, Prof. Dr. Metin Bal. http://www.metinbal.net/intihar_Felsefesi_philosophy_of_suicide_prof_dr_metin_bal_/%C4%B0ntihar_Felsefesi_Philosophy_of_Suicide_Prof_Dr_Metin_Bal.htm

Albert Camus (7 Kasım 1913 – 4 Ocak 1960) Yabancı (1942) romanı, Albert Camus Sisifos Söyleni (1942) denemesi, Veba (1947) romanı, Başkaldıran İnsan (1951) denemesi, Ecinniler (1959) tiyatro oyunu.

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Camus, Albert (2000) Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Dostoyevski (2008) Ecinniler, Birinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık. Dostoyevski (2008) Ecinniler, İkinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık.

Camus, Albert (1994) Ecinniler, çev. Aziz Çalışlar, İstanbul: Can Yayınları.

Byron, Lord (2013) Don Juan, çev. Halil Köksel, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç (2018) Karamazov Kardeşler, çev. Nihal Yalaza Taluy, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Dostoyevski, Fyodor Mikayloviç (2017) Bir Yazarın Günlüğü, I. ve II. Cilt, çev. Kayhan Yükseler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kafka, Franz (2020) Dava, çev. Gülperi Sert, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kafka, Franz (2020) Şato, çev. Regaip Minareci, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

   

ANA SAYFA