COURE NAME

Aesthetics and Art Theories / Non-Thesis Master's Degree Program in Philosophy / Department of Philosophy, Dokuz Eylül Üniversity İzmir, Turkey

COURSE CODE

PHIL 7013 / Elective / Fall -1.-Semester  / National Credit: 3 / ECTS: 10.

COURSE INSTRUCTOR

Prof. Dr. Metin BAL

OFFICE ADDRESS

Home Page

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - extention: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , metin.bal@deu.edu.tr Web: www.metinbal.net

Office hours: Tuesday: 8:30-9:15, Thursday: 8:30-9:15.   /

COURSE OBJECTIVE

The objective of this course is to develop advanced skills and competency in the understanding of the basic teories of aesthetics and philosophy of art and to investigate process of the development of these theories in the history of philosophy.

LEARNİNG OUTCOMES

1. By the end of this course the students will be able to comprehend philosophically the foundations of aesthetics and art,

2. Understand the difference between the theories developed about aesthetics and art,

3. Analyze the points on which theories of aesthetics and art criticize each other's ideas,

4. Lead an effective discussion on the resources and the results that could be reached recently in the field of aesthetics and philosophy of art,

5. Apprehend the means and methods of leading a theoretical investigation about aesthetics and philosophy of art.   

ASSESSNENT CRITERIA

The students' performance will be evaluated by the questions that will be asked in midterm and final exams.

%70 attendance is required. The participation in midterm and final exams will be considered in grading.

COURSE OUTLINE

Week

Topics                                                                                                                 

 

 

 

1.

Introduction to the philosophy of art

 

2.

Plato's theory of art

 

3.

Aristotle's theory of art

 
  "A Short Organum For The Poetry", Metin Bal.  

4.

Plotin and the concept of beauty

 

5.

Edmund Burke and judgement of taste

 

6.

Kant's aesthetics

 

7.

Schiller and social role of aesthetics

 

8.

Romanticizm: Hölderlin and Novalis

 

9.

Schelling and philosophy of art

 

10.

Hegel's aesthetics

 

11.

Marxist aesthetics

 

12.

Existentialist aesthetics

 

14.

Frankfurt school and aesthetics

 

 

 

  Home Page

Textbooks /References / Course Materials

 

Kısaca Sanat Felsefesi, R.G. Collingwood, Çev. Talip Kabadayı, BilgeSU Yayınevi Ankara, 2011.

"Sanat Felsefesine Bir Giriş Olarak Collingwood'un Kısaca Sanat Felsefesi Yapıtı", Metin Bal.

Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, (The Invention of Art: A Cultural History) Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Shiner, Larry (2001) The Invention of Art,  A Cultural History, Chicago: The University of Chicago Press.

Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

Fischer, Ernst (2012) Sanatın Gerekliliği, John Berger'in önsözüyle, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.

Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A new translation by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, ed. with commentary by Walter Kaufmann, New York: Random House.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir.", Metin Bal.

Nietzsche (2002) Güç İstenci, Çev. Sedat Umran, Birey Yay.

Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: SayYayınları.

Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: TİB, Kültür Yayınları.

Platon (2011) Ion, Şiir Üzerine, Yunancadan Çeviren: Nihal Petek Boyacı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSuEstetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi Bağlamında Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma Yapıtı, Metin Bal.

(Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.)

Kant, Immanuel (2000) Critique of the Power of Judgment, tr. by Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press.

"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

"Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

"Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

"Bir Alman İdealizmi Sistemi İçin En Eski Program", Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss.51-53.

"Hegel ve Sanatın 'Sonu'''  Stephen Houlgate,Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 599-623.

"Hegel'de Sanatın Sonu Ne Anlama Gelir?", Metin Bal, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007- I. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss. 17-26.

"Hegel Estetiğinin Çağdaş Önemi", Dieter Henrich, Çev. Metin Bal,Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 589-598.

Romantisist sanat anlayışı: "Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore.Çev. Metin Bal, Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

Hölderlin, Hyperion.

"Alman İdealizmi ve Sanatlar", Andrew Bowie.Çev. Metin Bal,  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 7,  Bahar 2009, (Şubat - Mart-Nisan)Ankara. ss. 61-72.

Benjamin, Walter (2010) Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, çev. Elçin Gen - Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti, çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2009) Özgürlük Yolları I, Akıl Çağı, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2012) Özgürlük Yolları 2, Yaşanmayan Zaman, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (2011) Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2014) Düşüş, çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2014) Mutlu Ölüm, çev. Ramis Dara, İstanbul: Can Yayınları.

Erhat, Azra (2002) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

Yüksel, Ayşegül (1992)  Samuel Beckett Tiyatrosu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

"Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno'nun Estetik Teorisi", Metin Bal.

"Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

Jameson: Modernist ve postmodern sanat

 

 

     

 

Home Page