DERSIN ADI

Felsefede Güncel Sorunlar - FEL 4136 (DEÜ Felsefe Böl. 4. Sınıf Lisans Prog. Seçimlik Ders)

DERSIN KODU

FEL 4136 / Seçmeli / 8'inci Dönem / Lisans Programı 4. Sınıf Seçimlik Ders / Derslerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 8 Haziran 2023 Perşembe

DERSIN KREDISI

Ulusal Kredi: 2      AKTS: 5

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL / Haftalık Ders Programı için tıklayınız lütfen.

YAZISMA ADRESI 

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Ana Sayfa

DERSIN AMACI

21. Yüzyılda (çağımızda) devam eden güncel, aktüel felsefe & düşünme sorunlarına cevaplar vermeye dönük denemeler.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

DERSIN ÖLÇME VE DEG.

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

Derste Üzerinde Durulacak Birinci Temel Metinler

● "Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama" / “Technology Prison and Poetic Accommodation in Heidegger’s Thought”, Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

1.) Platon, Phaidros.

Platon (2014) Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu.

2.) Martin Heidegger, Varlık ve Zaman.

● Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman & Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.

Martin Heidegger, Sanat Yapıtının Kökeni (Der Ursprung des Kunstwerkes)

3.) Jean- Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik.

● Sartre, Jean-Paul (2009) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

4.) Max Horkheimer & Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği.

Adorno, Theodor W. - Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

5.) Albert Camus, Sisifos Söyleni & Başkaldıran İnsan.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

● 1951. Camus, Albert (2000) Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

6.) Michel Foucault, Kliniğin Doğuşu.

Foucault, Michel (2002) Kliniğin Doğuşu, Tıbbi Algının Arkeolojisi, çev. Şule Ünsaldı, Ankara: Epos Yayınları.

7.) Donald Gillies, Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi: Dört Ana Tema.

8.) Gillies, Donald (2018) Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi: Dört Ana Tema, çev. Melis Tuncel, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

● Schlick, Moritz (2023) Felsefenin Doğası, Felsefi Düşünmeye Giriş, çev. Ömer Faik Anlı, İstanbul: Fol.

9.) Alain Badiou, Gerçek Yaşam.

● Badiou, Alain (2018) Gerçek Yaşam, Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Martin Heidegger (26 Eylül 1889 - 26 Mayıs 1976)

Die Heidegger-Hütte: Todtnauberg ist ein kleines Dorf zwischen Schauinsland und Todtnau. Es liegt über den Tannenwipfeln, die sich die Schwarzwaldhänge hochziehen.

 

 

Ana Sayfa

14 Hafta Boyunca İncelenecek Yapıtlar

● "Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama" / “Technology Prison and Poetic Accommodation in Heidegger’s Thought”, Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

1.) Platon, Phaidros.

Platon (2014) Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu.

2.) Martin Heidegger, Varlık ve Zaman.

● Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman & Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.

Martin Heidegger, Sanat Yapıtının Kökeni (Der Ursprung des Kunstwerkes)

3.) Jean- Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik.

● Sartre, Jean-Paul (2009) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

4.) Max Horkheimer & Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği.

Adorno, Theodor W. - Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

5.) Albert Camus, Sisifos Söyleni & Başkaldıran İnsan.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

● 1951. Camus, Albert (2000) Başkaldıran İnsan, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

6.) Michel Foucault, Kliniğin Doğuşu.

Foucault, Michel (2002) Kliniğin Doğuşu, Tıbbi Algının Arkeolojisi, çev. Şule Ünsaldı, Ankara: Epos Yayınları.

7.) Donald Gillies, Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi: Dört Ana Tema.

8.) Gillies, Donald (2018) Yirminci Yüzyılda Bilim Felsefesi: Dört Ana Tema, çev. Melis Tuncel, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

● Schlick, Moritz (2023) Felsefenin Doğası, Felsefi Düşünmeye Giriş, çev. Ömer Faik Anlı, İstanbul: Fol.

9.) Alain Badiou, Gerçek Yaşam.

● Badiou, Alain (2018) Gerçek Yaşam, Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Alain Badiou (17 Ocak 1937 - )

Ünvanı: Çağımızın Sokrates'i

Moritz Schlick (14 Nisan 1882 - 22 Haziran 1936)

 

Ana Sayfa

 

 

♣♣♣♣♣♣      ♣♣♣♣♣♣     ♣♣♣♣♣♣      ♣♣♣♣♣♣        ♣♣♣♣♣♣    ♣♣♣♣♣♣

 

 

 

 

 

EK OKUMALAR:

 

 

1. “Metafiziğin Onto-teo-lojik İnşası”, Martin Heidegger  (2002)  Heidegger ve Teoloji içinde, derleyen Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları, (ss 49-67)

1.1. "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

 

1.2. "Avrupa'nın Sorunu Olarak Felsefi Başlangıcın Değişimleri", Önay Sözer. Çev. Tayfun Salcı, ss. 133-142.

2. "Martin Heidegger ve Doğu", Elisabeth Feist Hirsch, ss. 491-514. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.1. "Heidegger ve Budacılık", Takeshi Umehara, ss. 515-528. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.2. "Takeshi Umehara'nın "Heidegger ve Budacılık"ı Üzerine Yorum", Joan Stambaugh, ss. 529-534. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.3. Droit, Roger-Pol (2003) The Cult of Nothingness, The Philosophers and the Buddha, tr. by David Streight and Pamela Vohnson, Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.

3. “Existentialism and Humanism”,  ss. 23-56. Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

 

 

 

 

9

7-)Thales ve doğa olaylarının yine doğa olaylarıyla açıklanması.

 

10

Ksenofenes ve antropomorfik kozmolojiler

 

11

Herakleitos ve dinlemesini ve konuşmasını bilmeyen yığınlar.

 

12

"Bilgi Felsefesi"nin yıkımı ve "Bilgisizlik Felsefesi"

 

13

Sokrates ve yargıçlar

 

14

Sofistler (kansız avlananlar) ve filozoflar

 

15

Platon: Devlet ve Yasalar

 

16

Aristoteles ve belirlenemeyen "madde"

 

17

Felsefe (orexis) ve hormania

 

18

8-)Pascal ve Descartes: duygu ve akıl

 

19

9-)Hume ve nedensellik

 

20

10-)Kant ve metafizik

 

21

11-)Spinoza ve Fichte'nin "özgürlük" kavramları

 

22

12-)Hegel ve Bilincin Tarihi

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

 

23

13-)Nietzsche ve metafiziğin destrüksiyonu

 

24

14-)Heidegger ve düşünmenin başlangıcı

 

25

Derrida ve Dekonstrüksiyon

 

26

"Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe", ss. 321-347 çev. Ayça Sabuncuoğlu ve Önay Sözer. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 

27

"Avrupa Bilincinin Krizi ve Avrupa", Paul Ricoeur, ss. 310-317. çev. Ömer Albayrak. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

 

28

."Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

Walter Kranz (1984) Antik Felsefe, çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yay.

2

Burnet, John (2007) "Efesli Heraklitos", Çev. Metin Bal, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40, ss. 61-90.

3

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

4

Platon (1991) Sofist, Ömer Naci Soykan, Ara Yay.

5

Pascal (2002) Düşünceler, İsmet Zeki Eyuboğlu, Say Yay.

6

Hegel, G. W. F. (2004) Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea.

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal. Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

7

Nietzsche (2002) Güç İstenci, Çev. Sedat Umran, Birey Yay.

8

Heidegger (2003) Nedir Bu Felsefe?, Çev. Ali Irgat, İstanbul: Sosyal Yay.

9

10

Hume, David,  İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma (1751)

Hume, David (2004 ) Din Üstüne, Çev. Mete Tunçay, Ankara: İmge Kitabevi.

11

Derrida, Jacques (1999) “Differance”, Toplumbilim Dergisi, Jacques Derrida özel sayısı, Sayı 10, Ağustos 1999. İstanbul: Kardeşler Matbaası.

12

Jameson, Fredric, Siyasal Bilinçdışı, çev. Mesut Varlık & Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.

 

 

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

     

ana sayfa

for english click here