Dersin Adı

Kadın Sorununu Saptamanın Felsefi Araçları II.

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans Programı Dersi, 2019/20, Bahar Dönemi)

Dersin Kodu

 

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

8

Haftalık Ders Saati

(Kuramsal)

3

Dersin Verildiği Yarıyıl

BAHAR

Dersin Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

Öğretim Sistemi

Yüz yüze teorik anlatım

Eğitim Dili

Türkçe ya da İngilizce

Dersin Amacı

Kadın sorununu saptamada yardımcı olacak felsefi araçları öğrenmek

 

Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci,

1.     Kadın sorununun felsefi kavramlarını saptar.

2.     Kadın sorununun felsefi sorularını kavrar.

3.     Kadın sorununun düşünce temelini kavrar.

4.     Kadın sorununun saptanması hakkındaki felsefi yaklaşımları kavrar.

Dersin İçeriği

 Kadın Sorununu Saptamanın Felsefi Araçları II dersinin içeriği, kadın konusundaki mevcut soruların ve henüz fark edilmemiş ya da yeni soruların saptanmasında yardımcı olacak felsefi araçların edinilmesine yardımcı olacak filozofların düşüncelerinin gözden geçirilmesi ve araştırılmasıdır. 

 

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

(16 haftalık)

HAFTA

KONULAR

Kapsam

 

   
FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)
   

1. Hafta

1-) Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması.

Terry Eagleton'ın Tanrı'nın Ölümü ve Kültür Kitabı.

● Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

1-) Mağara Alegorisi ve Diyalektik Yürüyüş.

2. Hafta

2-) Nietzsche’nin Güç İstenci’nde Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

2-) Metafizik: Aristoteles’in Metafizik & Poietika Yapıtında. Tragedya ve İnsan.

3. Hafta

6 Mart

3-) Nietzsche’nin Güç İstenci’nde Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

4. Hafta

 

13 Mart

 

Oresteia Tragedyası

4-) Gonçarov’un Oblomov Romanı ve Varoluşçuluğun Felsefe Tarihindeki Kökleri.

● Gonçarov, İ. A. (2017) Oblomov, çev. Serpil Demirci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

3-) Aiskhülos’un Oresteia Üçlemesi Tragedyası.

● Aiskhülos (2010) Oresteia. Agemamnon, Adak Sunucular, Eumenidler. Çev. Yılmaz Onya, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

● Vernant, Jean-Pierre & Vidal-Naquet, Pierre (2012) Eski Yunanda Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç & Reşat Fuat Çam, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

4-) Sophokles’in Antigone Tragedyası.

5. Hafta

 

20 Mart

9-) Albert Camus’nün Sisifos Söyleni’nde İntihar Sorunu, Varoluş, Yaşamın Anlamı ve Değeri.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide), Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question)

 

9-) Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak.

6. Hafta

 

27 Mart

5-) Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar Romanında Varoluş.

● Dostoyevski (2013) Yeraltından Notlar, çev. Ahmet Ekeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

7. Hafta

 

3 Nisan

 

 

6-) Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Gülperi Sert, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Kader Mutlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

6-) Platon’un Kriton Diyaloğu: Otorite Araştırması

 

 

8. Hafta

 

17 Nisan

 

VİZE SUNUMLARI

17 Nisan, Ceren ZEYTİN, Camus'nün Başkaldıran İnsan Kitabının Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu.

17 Nisan, Ahsen DEMİRCİOĞLU, Marleen Gorris'in Antony'nin Yazgısı ve Fellini'nin Kadınlar Şehri Filmlerinin Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu.

9. Hafta

 

24 Nisan

 

VİZE SUNUMLARI

24 Nisan,  Hande KAYA, Virginia Woolf'ün Orlando Romanının Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu.

24 Nisan, Bahar SARAL, Irvin Yalom'um Varoluşçu Psikoterapi Kitabının Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu.

   

10. Hafta

1 Mayıs

Resmi Tatil

   

11. Hafta

8 Mayıs

VİZE SUNUMLARI

8 Mayıs, Ecem PAYÇU, Charlotte P. Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı Öyküsünün Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu

8 Mayıs, Ecem AKSUNGUR, Turgenyev'in Gereksiz Bir Adamın Güncesi Öyküsünün Varoluşçu Felsefe Açısından Bir Yorumu

 

 

12. Hafta

 

15 Mayıs

12-) Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam Romanında Memleketimizin İnsanının Varoluş Durumu.  

● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

13-) Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

● Atay, Oğuz (2018) Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

   

13. Hafta

22 Mayıs

14-) Postmodernizm, Baudrillard'ın Simülakrlar ve Simülasyon Kitabı & Charlie Kaufman'ın Synecdoche New York (2008) Filmi.

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

 

 

14. Hafta

29 Mayıs

Final Sunumları

 

Ceren ZEYTİN: Perec, Georges (2020) Uyuyan Adam, çev. Sosi Dolanoğlu, İstanbul: Metis Yayınları.

Ahsen DEMİRCİOĞLU: Nietzsche'nin Gezgin ve Gölgesi Kitabı

 

 

15. Hafta

5 Haziran

 

Final Sunumları

 

Bahar SARAL: Yevgeni Zamyatin'in Biz Romanı

Ecem PAYÇU: Agnès Varda'nın Yersiz Yurtsuz (1985) Filmi

 

 

16. Hafta

12 Haziran

 

DÖNEM SONU DERSİ

Final Sunumları

 

Ecem AKSUNGUR: Karl Jaspers'in Nietzsche Kitabı

Hande KAYA: Dostoyevski'nin İnsancıklar Romanı

 

 

 

 

Ders Kitabı/

Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

Platon. Euthyphron. Çev. Güvenç Şar. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2011.

Platon (2007) Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Platon (2018) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimcoz, İstanbul: TİB Kültür Yay.

Dilmen, Güngör, (Der.), (2005) Eski Yunan Tragedyaları 1, Aiskhülos Persler & Sofokles Antigone, çev. Güngör Dilmen, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

Aikhülos (2010) Oresteia: Agememnon, Adak Sunucular, Eumenidler, çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

Euripides (2017) İphigenia Aulis'te, çev. Ari Çokona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Aristotle (2002) Metaphysics, tr. by Joe Sachs, Santa Fe, New Mexico: Green Lion Press.

Aristotle (2014) Nicomachean Ethics, tr. and ed. by Roger Crisp, Cambridge: Cambridge University Press.

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Simmel, Georg (2013) Modern Kültürde Çatışma, çev. Tanıl Bora – Nazile Kalaycı – Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

Snow, Charles Percy (2010) İki Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Eagleton, Terry (2014) Tanrı'nın Ölümü ve Kültür, çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press. 

Berman, Marshall (2013) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Modernite Deneyimi, çev. Ümit Altuğ – Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Defoe, Daniel (2018) Robinson Crusoe, çev. Fadime Kahya, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Gatto, John Gatto (2009) Weapons of Mass Instruction, A Schoolteacher’s Journey Through the Dark World of Compulsory Schooling, Canada: New Society Publishers.

Gatto, John Taylor (2018) Eğitim Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk, çev. Mehmet Ali Özkan, İstanbul: Edam.

Huxley, Aldous (2015) Ses Sese Karşı, çev. Mina Urgan, İstanbul: İletişim Yayınları.

Petrov, Grigoriy (2017) Beyaz Zambaklar Ülkesi, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Petrov, Grigoriy (2018) Beyaz Zambaklar Ülkesinde, çev. Elnur Osmanov, İstanbul: Koridor Yayıncılık.

Poe, Edgar Allan (2002) Bütün Hikayeleri, çev. Dost Körpe, İstanbul: İthaki Yayınları.

Poe, Edgar Allan (2009) The Collected Tales and Poems of Edgad Allan Poe, Hertfordshire: Wordsworth Library Collection.

Hugo, Victor (2016) Sefiller – I -, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Hugo, Victor (2016) Sefiller – II -, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Rancière, Jacques (2013) Filozof ve Yoksulları, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Van Gogh, Vincent (2017) Theo’ya Mektuplar, çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Orwell, George (2017) Paris ve Londra’da Beş Parasız [Down and Out in Paris and London], çev. Berrak Göçer, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Seddavi, Neval El (2013) Sıfır Noktasındaki Kadın, çev. Selma Demiröz, İstanbul: Metis Yayınları.

Ajar, Emile (2009) Onca Yoksulluk Varken, çev. Vivet Kanetti, İstanbul: Agora Kitaplığı

7-) Martin Heidegger’in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi Bağlamında “Varoluş”un Düşünce Dünyasındaki İlk Açık Tanımı. Martin Heidegger Düşünmek Ne Demektir?  (Wa Heisst Denken? (1952) / What is Thinking?) ve  "Dünya Resimleri Çağı" "Die Zeit des Weltbilder" (1938), / ("The Age of the World Picture.")

Dilthey'in Hermeneutik Görüşü

7-) Dindarlık ve Platon’un Euthyphron Diyaloğu

8-) Jean-Paul Sartre ve Hümanist Ateist Varoluşçuluk.

Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Gizli Oturum, çev. Bertan Onaran, İstanbul: De Yayınevi.

 

8-) Platon, Symposion Diyaloğu ve Aşk.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

Baudrillard, Jean (2010) Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, çev. Elçin Gen – Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.

Miller, Arthur (2002) Satıcının Ölümü, çev. Aytuğ İz’at & Emre İz’at, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.                      

1-) Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması.

● Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2-) Nietzsche’nin Güç İstenci’nde Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

3-) Gonçarov’un Oblomov Romanı ve Varoluşçuluğun Felsefe Tarihindeki Kökleri.

● Gonçarov, İ. A. (2017) Oblomov, çev. Serpil Demirci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

4-) Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar Romanında Varoluş.

● Dostoyevski (2013) Yeraltından Notlar, çev. Ahmet Ekeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

5-) Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. Kader Mutlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

6-) Martin Heidegger’in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi Bağlamında “Varoluş”un Düşünce Dünyasındaki İlk Açık Tanımı.Martin Heidegger Düşünmek Ne Demektir?  (Wa Heisst Denken? (1952) / What is Thinking?) ve  "Dünya Resimleri Çağı" "Die Zeit des Weltbilder" (1938), / ("The Age of the World Picture.")

7-) Jean-Paul Sartre Bulantı Romanında ve Çıkış Yok Tiyatro Oyununda Hümanist Ateist Varoluşçuluk.

8-) Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide), Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question)

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

9-)  Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanlarında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Atay, Oğuz (2018) Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

               Ana Sayfa