DERSIN ADI

Kant ve Eleştirel Felsefe (Güz Dönemi) / Dersin Kodu: FEL 5019

DEÜ Felsefe Yüksek Lisans Programı Dersi /                  Ana Sayfa

 

For English click here please : Kant and Critical Philosophy

KREDISI

Ulusal Kredi:  3     AKTS: 10.

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü,  Dokuz Eylül Üniversitesi,Tınaztepe Yerleşkesi,

Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,  PK: 35260 , Buca, İzmir, Türkiye,

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta:balmetin@gmail.com, Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI

Kant’ın Eleştiri felsefesini oluşturan üç temel yapıtının - Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Yetisinin Eleştirisi – temel problemleri gözden geçirilerek eleştirel felsefenin düşünce tarihindeki katkıları yeri ve önemi incelenecektir.

   

KAZANILAN BILGI

Kant'ın genel olarak felsefe tarihi içindeki özel olarak ise Modern Felsefedeki önemi araştırılacaktır.

ÖGRETME MATERYALI

Kant'ın Türkçeye çevrilmiş ya da orijinal dillerindeki yapıtları

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

     
 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

 
     

1

Metafiziğin olanağı

 
   
 

"Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.] Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 30/2018: ss. 253-279. ISSN: 1303-4251. Yayıncı: Uludağ Üniversitesi. ORCID: 0000-0003-3448-3736. http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/36417/411256

   

2

Hume ve olanaklı deneyimin sınırları

   

3

Kavramlar ve İdeler

 

Fenomenoloji ve 20'nci Yüzyıl Avrupa Felsefesi. Moran, Dermot (2002) Introduction to Phenomenology, London: Routledge.

   

2011 yılı ders konusu:

Kant'ın Arı Usun Eleştirisi'nde "Phänomen" ve "Noumenon" ayrımı:

 

"Birinci Yayıma Önsöz", ss. 17-21.

 

İkinci Yayıma Önsöz, ss. 22-33.

4

"Giriş, I. Transendental Felsefe Düşüncesi", ss. 37-38. II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir. vd. VI. Arı Usun Evrensel Sorunu, ss. 44-46. VII. Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilim Düşüncesi ve Bölümleri, ss. 46-48.

 

"Aşkınsal Yargı Yetisi Öğretisi": Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini, ss. 154-164.

 

 

 

"Ek. Derin-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi [İkircimi]", ss. 164-175.

 

 

5

"Transendental Mantık, Transendendental Diyalektik", ss. 176-178. "Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us", ss. 178-181.

 

Kant'ın "diyalektik" ve "ide" kavramları Çev. Metin Bal. Caygill, Howard (1995) A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers, ss. 157-159 ve ss. 236-238.

 

 

 

"Aşkınsal Diyalektik", ss. 181-223.

 

Arı anlak kavramları (kategoriler) ve arı us kavramları (aşkınsal ideler) ss.181-191.

 

"Aşkınsal Diyalektiğin İkinci Kitabı, Arı Usun İdeali", ss. 282-329.

 

 

 

"Aşkınsal Yöntem Öğretisi, Arı Usun Kanonu", ss. 364-376.

6

"Arı Usun Arkitektoniği", ss. 376-383.

 

"Arı Usun Tarihi", ss. 383-385.

 

 

7

"Jacobi'nin Kant Eleştirisi", Eyüp Ali Kılıçaslan. (Okumak için tıklayınız lütfen)

   

8

Vize

 
     

9-10

Kant'ın eleştirel felsefesinin Fichte üzerindeki etkisi

 
     

11-12

Kant'ın eleştirel felsefesinin Schelling üzerindeki etkisi

 
     

13-14

Kant'ın eleştirel felsefesinin Hegel üzerindeki etkisi

 
     

15

Kant'ın eleştirel felsefesinin Marx üzerindeki etkisi

 
     

16

Final

 
     
 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

For English click here please

1.katılımcılar Kant'ın eleştirel felsefesinin temel kavramları hakkında bilgi edinirler.

2. Katılımcılar eleştirel felsefeye ilişkin olarak Kant'ın geliştirdiği düşünceleri değerlendirme yeteneği edinirler.

3. Katılımcılar yeni ve eski eleştirel kuramlar arasında karşılaştırma yapabilirler. 

4. Katılımcılar bir fikri eleştirel olarak sağlam bir zemin üzerinde temellendirme yeteneği kazanırlar.  

         5. Katılımcılar kendilerini, onları Kant'ın eleştirel felsefesi alanında bir eleştirmen yapacak olan entelektüel birikimle donatırlar.

 
   

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

"Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

"Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel (1983) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten könne, çev. Ioanna Kuçuradi - Yusuf Örnek, Ankara: METEKSAN.

1789b, Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji.

"İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı" Immanuel Kant, çev. Metin Bal ve Güçlü Ateşoğlu, Tarih Felsefesi, Seçme Metinler kitabı içinde, haz. D. Özlem - G. Ateşoğlu, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2006, ss. 81-102.

1763b, Felsefede Negatif Büyüklükler Kavramına Giriş Denemesi. [Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes into Philosophy].

1770, Kant’ın “Profesörlük Konuşması”, Duyusal ve Zihinsel Dünyanın Biçimi ve İlkeleri Üzerine [“Inaugural Dissertation”, On the Form and Principles of the Sensible and the Intelligible World]

1766, Metafiziğin Düşleriyle Aydınlatılmış Bir Ruh-Görücüsünün Düşleri [Dreams of a Spirit-Seer elucidated by Dreams of Metaphysics]

Hegel, G. W. F. (2004) Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea.

Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel (1983) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten könne, çev. Ioanna Kuçuradi - Yusuf Örnek, Ankara: METEKSAN.

Abbott, Thomas Kingsmill. (Der.) (1909). Kant’s Critique of Practical Reason, and Other  Works On The Theory of Ethics. London: Longman’s, Gren, and Co. 

Yüksek Lisans Tezi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara  Tez Adı: Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.1999 - 18 Nisan 2002.

Ameriks, Karl. (Der.) (2000). The Cambridge Companion to German Idealism. Cambridge: Cambridge University Press.

Aristoteles, (1988). Nikomakhos’a Etik. (çev. Saffet Babür). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Caygill, Howard.  (1994). A Kant Dictionary. Norwich: Blackwell Publishers.

Copleston, Frederick. (2004). Felsefe Tarihi, Kant,  Cilt 6. (çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

Friedrich, Carl J. (Der.). (1977). Kant’s Political Writings. New York: The Modern Library.

Hammermeister, Kai. (2002). The German Aesthetic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Heidegger, Martin. (1962). Kant ve Metafiziğin Problemi. (ing. çev. James Churchill). Bloomington: Indiana University Press).

Jacobs, Brian & Kain, Patrick. (Der.) (2003). Essays on Kant’s Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, Immanuel. (1960). Religion Within The Limits of Reason Alone. (ing.çev. T.M.Greene & H.H.Hudson. New York: Harper & Brothers).

Kant, Immanuel. (1968). Kants Werke, Band V, “Kritik der praktischen Vernunft & Kritik der Urteilskraft. Immanuel Kant”. Berlin: Walter de Gruyter & Co.

Kant, Immanuel (1965) Critique of Pure Reason. (ing. çev. Norman Kemp Smith). New York: St Martin’s Press.

Kant, Immanuel. (Der.), (1984). Seçilmiş Yazılar. (çev. Nejat Bozkurt). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kant, Immanuel. (1986).  Critique of Judgement. (ing.çev. J.C.Meredith). Oxford: Oxford University Press.

Kant, Immanuel. (1987). Critique of Judgment. (ing. çev. Werner S. Pluhar). Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company.

Kant, Immanuel (1993). Arı Usun Eleştirisi. (çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel. (1996). Metaphysics of Morals, (ing. çev. Roger Sullivan.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, Immanuel. (1997). Groundwork of the Metaphysics of Morals. (ing.çev. Christine Korsgaard).  Cambridge: Cambridge University Press.

Kant, Immanuel. (2006). Yargı Yetisinin Eleştirisi, Kritik der Urteilskraft. (çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

Özlem, Doğan. & Ateşoğlu Güçlü. (Der.), (2006) Tarih Felsefesi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Schelling, von F.W.J. (1994). On the History of  Modern Philosophy. (ing. çev. Andrew Bowie). Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

Hegel (1961) Science of Logic, ed. By H.D.Lewis, Hegel’s Science of Logic, tr.by W.H. Johnston, B.A., and L.G. Struthers, M.A., with an Introductory Preface by Viscount Haldane of Cloan, Volume One, New York: The Macmillan Company, 1961.

Inwood, Michael (1999) A Hegel Dictionary, The Blackwell Philosoher Dictionaries, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.

Husserl, Edmund (1995)  Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, çev. Tomris Mengüşoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. İngilizce orijinal metin için tıklayınız.  (Ya da Diğer bir Türkçe çeviri için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer)

Sartre, Jean Paul (2009 )Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Heidegger, Martin, (1953), Sein und Zeit, Tubingen: Max Nieyemer Verlag.

Inwood, Michael (1999) A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.

Heidegger, Martin, (1962), Being and Time, İng. Çev: John Macquarrie & Edward Robinson, New York: Harper and Row Publishers.

Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

"İkinci Bölüm, 4. Duyulur ve Düşünülür Dünya Ayrımı", ss. 130-160.

Stewart, David & Mickunas, Algis (1990) Exploring Phenomenology, A Guide to the Field and its Literature, Athens: Ohio University Press.

Moran, Dermot (2002) Introduction to Phenomenology, London: Routledge.

"Avrupa'nın Krizi Karşısında Fenomenolojinin Durumu", Marc Richir, çev. Ömer Albayrak, ss. 101-115, Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 
 

SINAVLAR Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

For English click here please :

Kant and Critical Philosophy

 
 

  Ana Sayfa