DERSIN ADI

Retorik / DersinTürü:

DERSIN KODU

    / 

DERSIN KREDISI

Ulusal Kredi:   AKTS:

BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI

Retorik'in ortaya çıkış ve gelişimini günümüze dek izlemek

KAZANILAN BILGI

Çeşitli filozofların ‘retorik’ hakkında teorileri 

KAZANILAN BECERI

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Retorik ile ilgili filozofların temel eserleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME

YÖNTEMLERI

Ders yazılı ve sözlü olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1 Homeros’un İlyada’sında söz sanatı  
2 Platon: Sofist, Sokrates'in Savunması : Koraks, Tisias, Gorgias, Protagoras

 

  "Platon'da Retorik Kavramı", Türkan Fırıncı.  
3 Aristoteles: Metafizik

 

4-5 Aristoteles: Yorum Üzerine ve Retorik. "Aristoteles'e Göre Retorik" (tıklayarak indiriniz)

 

  Aristoteles'e göre "retorik": Buluş, Düzenleme, Deyiş, Sunuş, Bellek  
 

"Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık", Maurice De Wulf, (Nominalism, Realism, Conceptualism): nuda intellecta ve subsistentia. çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

 

6 Roma'da retorik: Cicero

 

7 Plotinus Enneadlar ve Söz. "Plotinus ve Yeni Platonculuk"(tıklayarak indiriniz)

 

8 Ortaçağ ve retorik: Augustinus

 

9 Rönesans'ta retorik: Erasmus. Martin Luther ve Reformasyon retoriği

 

10 Rousseau ve Aydınlanma'nın Retoriği  
11 Adam Smith, Alexander Pope ve William Wordsworth

 

12 Schiller ve Fichte'de retorik

 

13 Thomas Sprat: Retoriğe Karşı  
14 Nietzsche, Retorik Üzerine Ders Notlar (1874)  
  19'ncu yy'da retorik

 

  19'ncu yy'da retorik

 

15 Alan Gross Bilimin Retoriği ile Aristoteles retoriğine dönüş

 

  Retorik ve Üslup: Fredric Jameson

 

  Yazılı ve Sözlü Sınav

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1 Aristotle (1994) The Art of Rhetoric, with an English trans. by John Henry Freese, Cambridge: Harvard University Press.
  "Aristoteles'e Göre Retorik". Özne Kitap : 11. & 12. Kitap, Güz 2009 & Bahar 2010, özel sayı konusu: Aristoteles ve Felsefesi. Ayyıldız Basım Yayın, Ankara. ss. 183-192.
2 Gutschker, Thomas (2002) Aristotelische Diskurse, Aristoteles in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, Stuttgart: Verlag J.B. Metzler
3 Knape, Joachim & Schrirren, Thomas (2005) Atistotelische Rhetorik Tradition, Stuttgart: Franz Steiner Verlag
4 Walter J. Ong  (1982) Orality and Literacy, The Technologizing of the Word, Methuen&Co.Ltd.  

5

William M.A. & Grimaldi, S.J. (1972) Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag

6 Açık, Tansu (1989) Retorik Kuramının Doğuşu, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Candan Şentuna, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri  Bölümü (Yunan Dili ve Edebiyatı)

7

Genzmer, Herbert (2003) Rhetorik, Die Kunst der Rede, Köln: DuMont Literatur und Kunst Verlag

8

Manthey, Jürgen (1997) Die Unsterblichkeit Achills, Vom Ursprung des Erzählens, München:Carl Hanser Verlag

9

Hägg, Göran (1998) Die Kunst, überzeugend zu reden, übertragen von Susanne Dahmann, München : Verlag C.H.Beck. ss.8-20.

10

Ueding, Gert (2000) Moderne Rhetorik, Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, München: Verlag C.H.Beck

11

Enkelmann, B. Nikolaus (1999) Rhetorik Klassik, Die Kunst zu überzeugen, Offenbach: GABAL Verlag. ss. 8-21.

12

Ueding, Gert & Vogel, Thomas (1998) Von der Kunst der Rede und Beredsamkeit, Tübingen: Attempto Verlag

13

Hofmeister, Roman (1990) Rhetorik Handbuch der Redekunst, Salzburg: Weltbild Verlag

14

Plume, Peter (2005) Rhetorik – Live, München: Rudolf Haufe Verlag

15 Bilimin Retoriği. Gross, Alan G. (1990) The Rhetoric of Science, London: Harvard University Press.

16

Strunk, William, Jr. & White, E.B. (1962) The Elements of Style, New York:The Macmillan Company.

17

Meriç Bilgiç, Üniversite Fikri, Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları, (metne ulaşmak için tıklayınız lütfen!)

14 Aralık 2012, Tınaztepe Yerleşkesi, Ömer Köse Salonu, Fen/Edebiyat Fakültesi B Blok Zemin Kat, Saat: 14:00.

   

YAPILACAK SINAVLAR

Bir yazılı ve sözlü ara sınav ve bir yazılı ve sözlü final sınavı.

      ana sayfa