Varoluşçu Felsefe (Existentialist Philosophy) Felsefe Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı Dersi  /                                                                                                  For English click here please   /

Öğretim Üyesi

Metin Bal, Doç. Dr.

Ana Sayfa

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net / Görüşme Gün ve Saatleri: Salı 13:55-14:40 ve Çarşamba 13:55-14:40

Dersin Adı

Varoluşçu Felsefe / Felsefe Bölümü Dersi

 

Kodu

FEL 5020 / Yüksek Lisans Dersi / Bahar Dönemi (II. Yarıyıl) / Ulusal Kredi: 3 /  AKTS: 5

 

Dersin Amacı, Öğrenim Hedefi, Öğrenim Metodu, Öğretme ve Öğrenme Materyali

 

Dersin Amacı

Nietzsche'nin Güç İstenci yapıtından başlayarak, Heidegger'in ve Sartre'ın başyapıtlarını okumak yoluyla varoluşçu felsefe incelenecektir. Varoluşçuluğun Nietzsche, Heidegger ve Sartre tarafından geliştirilen temel kavramlarının felsefe tarihinde izi sürülecektir.

 

Kazanılan Bilgi

Varoluşçu düşüncenin kaynakları, temsilcileri ve etkileri / Bu dönem özellikle Nietzsche, Martin Heidegger ve Jean-Paul Sartre üzerinde durulacaktır.

 

Öğretim Metodu

Teorik anlatıma dayalı ders.

 

Öğretme Materyali

Varoluşçu düşünürlerin temel yapıtları, varoluşçuluğun edebiyat, tiyatro ve başka sanatlardaki ürünleri. Bu dönem için incelenecek yapıtlar Nietzsche'nin Güç İstenci, Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman ve Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitapları olacaktır.

 

 

 

 

Hafta

Konu

Çalışma Materyali (Kitap, makale, ders notları, vb.)

 
1. 2. ve 3. hafta Giriş Dersi

"Varoluşçu Felsefe'nin Temel Kavramlarının Tarihsel Bir Dökümü: Thales'ten Augustinus'a, Augustinus'tan Hegel'e"Heidegger'de Anlama ve Yorum Bağlamında "Logos" Kavramı. Metin Bal.

"Augustinus'un Varoluş Düşüncesine Katkısı", Metin Bal.

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

"Yirmibirinci Yüzyıl Avrupa'sını Belirleyen Amerikanizmi Frank Baum'un Oz Büyücüsü Masalında Amerikan Olma'yı Ya da Amerikan Düşünme ve Varoluşunu Çözümleyerek Anlama Denemesi", Metin Bal.

 

4. hafta

 

1-) "Heidegger'e Göre "Nedir Bu Felsefe?"[ “Was ist das – die Philosophie?] (1955) Sorusu", Metin Bal.

 

5. hafta

 

2-) "Heidegger'in "Avrupa ve Alman Felsefesi" (1936) Yazısı", Metin Bal.

 

6. 7. ve 8. haftalar

 

Nietzsche ve yaşam felsefesi: “Ağırlığın Ruhu Üzerine”, ss. 155-158, Nietzsche, W. F. (2004) Zerdüşt Böyle Diyordu, Herkesin ve Kimsenin Kitabı, çev. Osman Derinsu, İstanbul: Varlık Yayınları.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

3-) "Martin Heidegger'in "Nietzsche'nin "Tanrı Öldü" Sözü", I. Bölüm", Metin Bal

."Martin Heidegger'in "Nietzsche'nin "Tanrı Öldü" Sözü", II. Bölüm", Metin Bal

"Varolanın Varlığı İle İlgili Cinayetler Tarihi ve "Tanrı Öldü!" Sözünün Anlamı"

 

 8. ve 9. haftalar  

4-)Heidegger’in Metafiziğin Onto-teo-lojik İnşa Edilmiş Olduğu Belirlemesi Üzerine, Metin Bal.

 
    Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 
10. 11. 12. haftalar  

5-) Heidegger, Düşünmek Ne Demektir? [Was heisst Denken?, Gesamtausgabe Band 8 ]

5.1-)"Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

5-2) "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 
13.14. haftalar  

6-) Heidegger, “Dünya Resimleri Çağı”, [Die Zeit des Weltbildes (1938)”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 75-113. Heidegger, Martin (2003) Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann./ “The Age of the World Picture”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 115-154, Heidegger, Martin (1977) The Question Concerning Technology and Other Essays, tr. and with an introduction by William Lovitt, New York: Harper & Row, Publishers.]

Not: Bu yazının Türkçe çevirisi (“Dünya Resimleri Çağı”, Martin Heidegger. çev. Levent Özşar. İçinde: ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı içinde, çev. Levent Özşar, Bursa: ASA Kitabevi.) kritik hatalarla dolu olduğu için dersimizde kullanılmayacaktır.

Bir örnek vermek gerekirse: Yazının Ek 7 pasajının Türkçe çevirisi: “Varolanın varlığının asıl niteliği olarak düşünülen, örtüşme, konuşma, (entsprehung), Varlığın hakikatinin, varolanların içinde işe koyulmasının, bütün olanakları ile tarzlarının örneğini sağlar. Orta çağ’ın sanat yapıtları ile bu çağda dünya resiminin bulunmaması birbiri ile tutarlıdır. (zusammengehören)” (DRÇ, 90).

Metnin Almanca orijinaline baktığımızda bu pasajın bütünüyle yanlış çevrildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, bu  pasajın Türkçe'ye doğru çevirisi şöyle olmalıdır: “Varolanların Varlığının ayırıcı özelliği olarak düşünülen tekabüliyet tüm belirli olanaklar için model [die Vorzeichnung] ve bu Varlığın doğruluğunu varolanların içinde yapıt içine yerleştirme kiplerini sağlar. Ortaçağların sanat yapıtı ve bu çağda bir dünya resminin bulunmayışı birbirlerine aittir.”, s.102, Die Zeit des Weltbildes (1938)”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 75-113. Heidegger, Martin (2003) Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Son sayfalara doğru ise Türkçe'ye yanlış çevrilen başka bir cümle: "Devasa olma olgusunu, Amerikancılık savsözü ile açıkladığımıza inandığımızda ise, hiçbir şey düşünmüş olmayız.” ("Dünya Resimleri Çağı", s. 83).

Bu cümlenin Türkçe'ye doğru çevirisi şöyle olmalıdır: “İnsan bu devasa olanın görüntüsünü [Erscheinen des Riesenhaften] “Amerikancılık” sloganıyla açıklamış olduğuna inandığında, insan asla düşünüyor değildir. [Man denkt überhaupt nicht]” ("Die Zeit des Weltbildes", s. 95).

 
 

 

 

Sunumların belirlenen zamanda yapılması beklenir. 

● Ödevler kararlaştırılmış zamanda sunulur.

● Derse katılım talep edilir.

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

Yazılı bir arasınav ve final sınavı.

 

 

 

 

 

For English click here please

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI :

1. Katılımcılar Varoluşçu Felsefe'nin temel kavramları hakkında bilgi kazanırlar.

2. Varoluşçulukla ilişkili olarak Heidegger ve Sartre tarafından geliştirilen düşünceleri değerlendirebilirler.

3. Heidegger ve Sartre gibi düşünürlerin düşünceleri arasında karşılaştırmalar yapabilirler.

4. konuyla ilgili düşüncelerini sağlam temeller üzerine oturtabilirler. 

         5. kendilerini, onları Varoluşçu Felsefe alanında birer eleştirmen kılacak entelektüel birikimle donatırlar.

 
       
   

YARARLANILACAK YAPITLAR

 
   

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

Michelman, Stephen (2008) Historical Dictionary of Existentialism, Lanham: The Scarecrow Press.

Nietzsche, Friedrich (1968) The Will to Power, A New Translation by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, edited, with Commentary, by Walter Kaufmann with Facsimilies of the Original Manuscript, New York: Vintage Books.

Jaspers, Karl (2008) Nietzsche  [Nietzsche: Einführung in das Verständnis seines Philosopierens] çev. Murat Batmankaya, İstanbul: Alkım Yayınları.

Schacht, Richard (2010) Nietzsche's Postmoralism. Essays on Nietzsche's Prelude to Philosophy's Future, edited by Richard Schacht, Cambridge: Cambridge University Press.

Pippin, Robert B. (2010) Nietzsche, Psychology, & First Philosophy, Chicago: The University of Chicago Press.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

Jameson, Fredric  (1991) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press.

Arendt, Hannah (1996) Love and Saint Augustine,edited and with an Interpretive Essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark, Chicago: The University of Chicago Press. "Heidegger: Arendt between Past and Future", ss.173-197., "Jaspers: Arendt and Existenz Philosophy", ss. 198-212.

Heidegger, Martin (1985) Being and Time, tr. by John Macquarrie & Edward Robinson, Oxford: Basil Blackwell.

Heidegger, Martin (2002) Identity and Difference, tr. and with int. By Joan Stambaugh, New York: Harper&Row.

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

"Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss. 37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

"Metafiziğin Onto-teo-lojik İnşası", Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, Der. Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları.

Heidegger, Martin (2009) Metafizik Nedir? (Was ist Metaphysik?), çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Heidegger, Martin (2014) Metafiziğe Giriş, çev. Mesut Keskin, İstanbul: Avesta.

Heidegger, Martin (2014) Introduction to Metaphysics, tr. by Gregory Fried and Richard Polt, London: Yale University Press.

Derrida, Jacques (2003) The Problem of Genesis in Husserl's Philosophy, tr by Marian Hobson, Chicago: The University of Chicago Press.

Heidegger, Martin (2015, derleme) İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine, Edmund Husserl, çev. Mesut Keskin, İstanbul: Avesta Kitap.

Husserl, Edmund (2009) Bunalım, çev. Levent Özşar, Bursa: Biblos Kitabevi.

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

“ “Ortak” Bir Dile Doğru Yolda Olmak mı? Heidegger’in Japon Bir Ziyaretçi İle Diyaloğu” (“On The Way to a “Common” Language? Heidegger’s Dialogue with a Japenese Visitor”), Zhang Wei. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Sayı: 21 Yıl: 2013, ss. 159-175.

Hyppolité, Jean (2013) Mantık ve Varoluş, çev. İsmail Yılmaz, Celal Gürbüz, Ankara: BilgeSu.

Kierkegaard, Soren (1983) Fear and Trembling & Repetition, ed. and tr. by Howard V. Hong and Edna H. Hong with introduction and Notes, Princeton: University Press.

Kierkegaard, Søren (1987) Either/Or, Part II, ed. and tr. by Howard V. Hong and Edna H. Hong with Int. and Notes, Princeton: Princeton University Press.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

Nietzsche, Friedrich (2007) The Gay Science, edited by Bernard Williams, tr. by Josefine Nauckhoff, Cambridge: Cambridge University Press.

Nietzsche, Friedrich, (1967), The Will to Power, İng. Çev: Walter Kaufmann ve R. J. Hollingdate, New York: Random House.

Nietzsche, Friedrich, (2002), Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, Çev: Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.  

Nietzsche, Friedrich, (2005), Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları. 

Nietzsche, Friedrich, (2005a), Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, Çev: Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları. 

Nietzsche, Friedrich, (2007), İyinin ve Kötünün Ötesinde, Bir Gelecek Felsefesini Açış, Çev: Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

Pascal, Blaise (1941) Pensées & The Provincial Letters, tr. by W.F. Trotter and Thomas M’Crie, New York: The Modern Library.

Peter, Mc. and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Sartre, Jean-Paul (1947) The Age of Reason, tr. by Eric Sutton, New York: Knopf.

Jean-Paul Sartre,Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

(Not: Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitabının Turhan Ilgaz bey ve Gaye Çankaya Eksen hanım tarafından yapılmış olan Türkçe (2010 baskısı) çevirisinde 30'uncu sayfada existentia terimi "varlık" olarak çevrilmiştir doğrusu "varoluş" olmalıdır. 31. ve 85. sayfada ve birçok yerde "bilinçdışı" terimi "bilinçaltı" diye çevrilmiştir. Bu yanlıştır çünkü Freud Psikanalize Giriş Dersleri'nde "bilinçdışı" kavramını önerirken "bilinçaltı" kavramına neden karşı çıktığını ayrıntısıyla anlatır. Sartre buradan hareketle "bilinçdışı" kavramını benimser. Genel olarak yapılmış ve büyük bir hata olarak gördüğüm diğer şey ise kitap boyunca "projection" kavramının farklı farklı şekilde çevrilmiş olduğudur. Sartre'ın "projection" kavramı Martin Heidegger'in "Entwurf" kavramının karşılığıdır. Buna göre "projection" kavramının "tasarı" olarak çevrilmesi doğru olacaktır. Yine 31'inci sayfada "bulunmayan" kavramı "varolmayan" olarak çevrilmiştir. 61. sayfada "bu kendi varlık" yerine "bu saf varlık" olmalıdır. 63. sayfada "varlık çekirdeği" yerine "varlığın varolan çekirdeği" olmalıdır. 67'nci sayfada "dünyanın olumsallığı, bu olumsallığı kavramak üzere hiçliğin içine yerleşerek insan-gerçekliğine görünür. ” yanlıştır. Doğrusu şöyle olmalıdır: “Dünyanın olumsallığı insan gerçekliğine,  insan gerçekliği bu olumsallığı kavramak için kendisini hiçlik içine yerleştirdiği sürece görünür.” 77. sayfada "güncel algı nesnesi" yerine "algının edimsel [gerçek] bir nesnesi" olmalıdır.  78. sayfada "neden karşısında sonuçtan sürekli bir kopuştur"  değil "nedenin sonuçtan sürekli bir kopuşudur" olmalıdır. Yine 78. sayfada "yorumlama ilişkisi" değil "birbirinin içine girip çıkma ilişkisi" olmalıdır. 79. sayfada "barındırmaktadır" değil "gizlemektedir" olmalıdır. yine 79. sayfada "maruz kaldığı" değil "deneyimlediği" olmalıdır. Yine 79. sayfada "bu varlık kopuşunun" değil "varlıktaki bu kopuşun" olmalıdır. Yine 79. sayfada "bilinçsel bir yapı gibi" değil "bir bilinç yapısı olarak" olmalıdır. 86. sayfada "kavrayışını" değil "tamalgısını" olmalıdır. 86. sayfada "tek şeydir" değil "her şeydir" olmalıdır. 96. sayfada "dolaysız verisi" değil "dolayımsız verilisi" olmalıdır. 102. sayfada "benin ve başkasının beninin" değil "ben ve Başkasının gözündeki ben" olmalıdır. 551. sayfada "yönelimsel olarak" değil "bilerek" olmalıdır. İlk kez kitabın 70. sayfasında geçen "négatités" kavramı "olumsuz birim" olarak çevrilmiştir. Ancak 552. sayfada "olumsuz-bütün" olarak çevrilmiştir. 552. sayfada "olumsuz bütün" değil "olumsuz birim" olmalıdır. 554. sayfada da "olumsuz bütün" değil "olumsuz birim" olmalıdır. Dil birliği adına 552. sayfada "olumsuz bütünü" değil "olumsuz-birimi" olmalıdır. 554. sayfada "bir edim, kendi-içinin olmayana doğru atılımda bulunmasıdır" değil "bir edim kendi-için’in olmayana doğru bir tasarısıdır" olmalıdır. 554. sayfada "kendiliğinden" değil "kendisi" ya da "kendi başına" olmalıdır. 556. sayfada "kendisine doğru atılınan bir bütünlüğün" yerine "tasarlanmış bir birlik" olmalıdır. 556. sayfa "bizzat beni kendi dışımda ve daha olacak olan olarak benim" yerine cümlenin doğrusu "Bu aşkınlık ben kendim dışında kendim olmak zorunda kaldıkça benim’dir.” olmalıdır.  Burada bir kısmını belirttiğim çeviri hataları ders esnasında düzeltilecektir.)

Sartre, Jean-Paul (1956) Being and Nothingness, tr. by Hazel E. Barnes, New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (1965) Two Plays: The Respectable Prostitute & Lucifer and The Lord, tr. by Kitty Black with an introduction by Geoffrey Brereton, Middlesex: Penguin.

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

Sartre, Jean-Paul (2001) What is Literature?, tr. by Bernard Frechman, with an introduction by David Caute, London and New York: Routledge.

Sartre, Jean-Paul (2010) The Imaginary, A Phenomenological Psychology of the Imagination, with introduction by Arlette Eelkaim-Sartre and Jonathan Webber, London: Routledge.

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

 
   

“Augustinus’ta Zaman ve Yaratım”, Simo Knuuttila. Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5,  ss. 67-73.

 
   

Bertholet, Denis (2009) Sartre, çev. Zühre İlkgelen, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

 

 

Hemingway, Ernest (2003) Varlık ve Yokluk, çev. Adil Demir, İstanbul: Kastaş Yayınevi.

Cansever, Deniz (ed., 2015) Yazmak Üzerine Ernest Hemingway, çev. Deniz Kurt, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

 

   

Çehov, Anton (2010) Düşünür, Çev. Volkan Ünal, İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları.

 
   

Heinemann, F.H (1958) Existentialism and the Modern Predicament, New York: Harper & Brothers.

 
   

Fallica, Arturo B. (1962) Art & Existentialism, New Jersey: Prentice-Hall.

 
 

Ana Sayfa

For English click here please