Unit(s) of the Course: Faculty of Letters / Dokuz Eylul University

 

Course Name: Art Movements and Philosophy

Course Status: Elective (Faculty)

 

Dersin Kodu: ESH 0020

 

Course Level: Undergraduate

Date of Issuance / Renewal of the Form :

January 2014

 

Instruction Language: Turkish

 

 

Weekly Course Hours: 2

 

Instructor of the Course: Assoc. Prof. Dr. Metin BAL

 

Theoretical

 

Application

 

Laboratory

National Credit of the Course: 2

 

2

0

0

ECTS: 4

 

Course Objective:  Starting from art movements’s great artworks and the works of related great thinkers, philosophical basis of art movements and their relations  are investigated.

 

 

Course Outline:

 

     

1.        

A Philosophical Introduction to Art Movements

 

2.                  

Realism and Plato’s Theory of Art

 

3.                  

Rationalist Art and Aristotle’s Theory of Art

 

4.                  

Plotin and Mystisizm

 

5.                  

Judgment of Taste and Burke’s Analysis of Beauty and Sublime

 

6.                  

Kant and Aesthetics of Enlightenment

 

7.                  

Mid-term exam

 

8.                  

Idealist Art and Hegel

 

9.                  

Romantisizm: Holderlin and Novalis

 

10.              

Social Role of Art: Schiller and Marx

 

11.              

Nietzsche and The World As a Work of Art

 

12.              

Existentialist Aesthetics and Sartre

 

13.              

Franfurt school and aesthetics: Adorno and Benjamin

 

14.              

Final Exam

 

 

Sources:

Shiner, Larry (2004) Sanatın İcadı, Bir Kültür Tarihi, (The Invention of Art: A Cultural History) Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Benjamin, Walter (2010) Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri, Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, çev. Elçin Gen - Mustafa Tüzel, İstanbul: İletişim Yayınları.

Burke, Edmund  (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu

 Platon: İon (Şiir Üstüne), Çev. Tacettin Ünlü, ss. 263-275. İçinde: Platon (1993) Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Farago, France (2006) Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı.

Fischer, Ernst (2012) Sanatın Gerekliliği, John Berger'in önsözüyle, çev. Cevat Çapan, İstanbul: Sözcükler Yayınları.

Hegel G. W. F. (1975) Aesthetics, Lectures on Fine Art , tr. by T.M.Knox, Vol.I, Oxford: The Clarendon Press.

Hegel, F. Georg Wilhelm (1994) Estetetik, Güzel Sanatlar Üzerine Dersler, çev. Taylan Altuğ-Hakkı Hünler, Cilt I, İstanbul: Payel Yayınevi.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant, Immanuel (2000) Critique of the Power of Judgment, tr. by Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press.

Van Gogh, Vincent (2010) Theo'ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berlin, Isaiah (2004)   Romantikliğin Kökleri, Güzel Sanatlar Üzerine, hazırlayan: Henry Hardy, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Nietzsche, Friedrich, (1967), The Will to Power, İng. Çev: Walter Kaufmann ve R. J. Hollingdate, New York: Random House.

Nietzsche, Friedrich, (2002), Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, Çev: Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Jay, Martin (2005)Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi.  çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Belge Yayınları.

Benjamin, Walter (2004) Pasajlar, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

 

Learning Outcomes:

L.O 1. The participants know the philosophical foundations of art movements.

L.O 2. The participants know distinctions between  theories of art developed by philosophers.

L.O 3. The participants make philosophical analysis about the works of art and categorize them accordingly.

L.O 4. The participants make philosophical comparisions between the works of art.

L.O 5. The participants comprehend the relation between art and philosophy .

Home Page