Contemporary Philosophy Department of Philosophy, IV. Class, DEÜ Faculty of Letters, Academic year 2014-2015  Undergraduate course for the spring semester Home Page
Code PHIL 4004 / 8th semester  compulsory course / Ulusal Kredi: 4 / AKTS: 8  
Course Instructor Associate Prof. Dr. Metin BAL  
Contact Information

Dokuz Eylül University, Faculty of Letters, Department of Philosophy,

Tınaztepe Campus, Postal Code: 35260 , İzmir, TURKEY, Mobile: (++ 90) 506 536 00 30, Phone : ++ 90 (232) 412 79 03  - Extension number: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93.

E-mail: balmetin@gmail.com , Personal web: www.metinbal.net

 
Course Objective investigation on the philosophers and philosophical currents that are constitutive for the philosophy of 21th century  
     
 

Huhn, Tom (2004), The Cambridge Companion to Adorno, Cambridge: Cambridge University Press.

 1. Negative Dialectic as Fate. Adorno and Hegel.

 2. Adorno’s Kant-Freud Interpretation. Joel Whitebook, 51-78.

 3. Adorno-Marx. Materialism. Simon Jarvis, 79-100

 4. Leaving Home: on Adorno and Heidegger. Samir Gandesha, 101-128.

 5. Is Experience Still in Crisis? Reflections on a Frankfurt School Lament. Martin Jay, 129-147.

 6. Mephistoteles in Hollywood. Adorno, Mann and Schoenberg, 148-180.

 7. Right Listening and New Type of Human Being, Robert Hullot-Kentor, 181-197.

 8. Authenticity an Failure in Adorno’s Aesthetics of Music, Max Paddison, 198-221.

 9. Dissonant Works and The Listening Public, Lydia Goehr, 222-247.

 10. Adorno, Heidegger and the Meaning of Music, Andrew Bowie, 248-278.

 11. The Critical Theory of Society as Reflective Sociology, Stefan Müller Doohm, 279-302.

 12. Geneology of Critique Two Forms of Ethical Questioning of Morality, Christoph Menke, 302-327.

 13. Adorno’s Negative Moral Philosophy, Gerhard Schweppenhäuser, 328-353.

 14. Adorno’s Social Lyric, and Literary Criticism Today. Poetics, Aesthetics, Modernity, Robert Kaufman, 354-375.

 15. Adorno’s Tom Sawyer Opera Singspiel, Rolf Tiedemann, 376-394.

 
 
 

"Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, Lyotard, J. F. (2000)  çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

Fredric Jameson Stereoskopik Düşünme ve Derinlik Modelleri.

Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap. 1.Kültür. Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı. 2.İdeoloji. Postmodern Kuramları. 3. Video. Bilinçdışından Yoksun Sürrealizm. 4. Mimari. Dünya Sisteminde Uzamsal Karşılıklar. 5. Tümceler. Okuma ve İşbölümü. 6. Uzam. Ütopyanın Sonunu İzleyen Ütopyacılık. 7. Kuram. Postmodern Kuramsal Söylemde İçkinlik ve Nominalizm. 8. Ekonomi. Postmodern ve Piyasa. 9. Film. Şimdiki Zaman Özlemi. 10. Sonuç. İkincil Bakışlar.

Bu kitabın kısa bir özeti niteliğinde olan makale: "Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Fredric Jameson, Bkz. ss. 59-116, Postmodernizm, Derleyen: Necmi Zeka, İstanbul: Kıyı Yayınları.  

 
 

Baudrillard, Jean (2003)Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu-Bayı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2012) Karnaval ve Yamyam, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. Ayşen Ekmekçi & Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İçindekiler: Tamamlanmış Ayrılık, Gösteri olarak meta, Görünüşteki birlik ve bölünme, Özne ve temsil olarak proletarya, Zaman ve tarih, Gösteri Zamanı, Toprağın düzenlenmesi, Kültürde yadsıma ve tüketim, Maddileşmiş ideoloji.

Braudel, Fernand (2014) Uygarlıkların Grameri, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

"Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche", Jürgen Habermas, ss. 131-152. Bkz. Küçük, Mehmet (Derleme) (1993) Modernite Versus postmodernite, Ankara: Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

Raskin, Marcus& Chomsky, Noam, vd. (2012) Bilim ve Postmodernizm Tartışmaları, çev. Sevinç Altınçekiç, Taylan Doğan, İstanbul: bgst Yayınları.

Sürrealist Manifestolar,

Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Best, Steven - Kellner, Douglas (1998) çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Slavoj, Zizek (2005) Gıdıklanan Özne, çev. Şamil Can, Ankara: Epos Yayınları.

Home Page