DERSIN ADI

Felsefi Yıkım ve Yeniden İnşa / FELSEFE BÖLÜMÜ / for english click here

DERSIN KODU

FEL 442 / Seçmeli / 8'inci Dönem / IV. Sınıf Dersi

DERSIN KREDISI

Ulusal Kredi: 2      AKTS: 5

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL / Haftalık Ders Programı için tıklayınız lütfen.

YAZISMA ADRESI 

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Bu sayfanın İngilizcesini görmek için tıklayınız

DERSIN AMACI

Sartre'ın "büyük yazarlar yıkmak, kurmak, göstermek istemişlerdir." sözünden yola çıkılarak düşünce tarihinde yeni ve karşıt bir düşünce ortaya koyan düşünürlerden örnekler seçilecek ve söz konusu bu yeni düşüncenin açıklandığı başyapıtta "yeni" olanın nasıl kurgulanmış olduğu üzerinde düşünülecektir.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

DERSIN ÖLÇME VE DEG.

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

Derste Üzerinde Durulacak Birinci Temel Metinler

1.“Existentialism and Humanism”,  ss. 23-56. Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

(Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.)

2.) Sartre, Jean-Paul (2010) İş İşten Geçti, çev. Zübeyir Bensan, İstanbul: Varlık Yayınları.

3.) Sartre, Jean-Paul (2009) Özgürlük Yolları I, Akıl Çağı, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

4.) Sartre, Jean-Paul (2012) Özgürlük Yolları 2, Yaşanmayan Zaman, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

5-) Sartre, Jean-Paul (2011) Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, çev. Gülseren Devrim, İstanbul: Can Yayınları.

6-)Copleston, Frederick (2010) Felsefe Tarihi, Cilt 9 Modern Felsefe Maine de Biran’dan Sartre’a, Bölüm 2b, Sartre, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. ss. 7-59.

 

 

 

 

 

1. “Metafiziğin Onto-teo-lojik İnşası”, Martin Heidegger  (2002)  Heidegger ve Teoloji içinde, derleyen Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları, (ss 49-67)

1.1. "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

 

1.2. "Avrupa'nın Sorunu Olarak Felsefi Başlangıcın Değişimleri", Önay Sözer. Çev. Tayfun Salcı, ss. 133-142.

2. "Martin Heidegger ve Doğu", Elisabeth Feist Hirsch, ss. 491-514. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.1. "Heidegger ve Budacılık", Takeshi Umehara, ss. 515-528. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.2. "Takeshi Umehara'nın "Heidegger ve Budacılık"ı Üzerine Yorum", Joan Stambaugh, ss. 529-534. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

2.3. Droit, Roger-Pol (2003) The Cult of Nothingness, The Philosophers and the Buddha, tr. by David Streight and Pamela Vohnson, Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.

 

 

 

 

9

7-)Thales ve doğa olaylarının yine doğa olaylarıyla açıklanması.

 

10

Ksenofenes ve antropomorfik kozmolojiler

 

11

Herakleitos ve dinlemesini ve konuşmasını bilmeyen yığınlar.

 

12

"Bilgi Felsefesi"nin yıkımı ve "Bilgisizlik Felsefesi"

 

13

Sokrates ve yargıçlar

 

14

Sofistler (kansız avlananlar) ve filozoflar

 

15

Platon: Devlet ve Yasalar  

16

Aristoteles ve belirlenemeyen "madde"

 

17

Felsefe (orexis) ve hormania

 

18

8-)Pascal ve Descartes: duygu ve akıl

 

19

9-)Hume ve nedensellik

 

20

10-)Kant ve metafizik

 

21

11-)Spinoza ve Fichte'nin "özgürlük" kavramları

 

22

12-)Hegel ve Bilincin Tarihi

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

 

23

13-)Nietzsche ve metafiziğin destrüksiyonu

 

24

14-)Heidegger ve düşünmenin başlangıcı

 

25

Derrida ve Dekonstrüksiyon

 

26

"Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe", ss. 321-347 çev. Ayça Sabuncuoğlu ve Önay Sözer. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 
27 "Avrupa Bilincinin Krizi ve Avrupa", Paul Ricoeur, ss. 310-317. çev. Ömer Albayrak. Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları  

28

."Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135.

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

Walter Kranz (1984) Antik Felsefe, çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yay.

2

Burnet, John (2007) "Efesli Heraklitos", Çev. Metin Bal, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40, ss. 61-90.

3

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

4

Platon (1991) Sofist, Ömer Naci Soykan, Ara Yay.

5

Pascal (2002) Düşünceler, İsmet Zeki Eyuboğlu, Say Yay.

6

Hegel, G. W. F. (2004) Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea.

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal. Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

7

Nietzsche (2002) Güç İstenci, Çev. Sedat Umran, Birey Yay.

8

Heidegger (2003) Nedir Bu Felsefe?, Çev. Ali Irgat, İstanbul: Sosyal Yay.

9

10

Hume, David,  İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma (1751)

Hume, David (2004 ) Din Üstüne, Çev. Mete Tunçay, Ankara: İmge Kitabevi.

11

Derrida, Jacques (1999) “Differance”, Toplumbilim Dergisi, Jacques Derrida özel sayısı, Sayı 10, Ağustos 1999. İstanbul: Kardeşler Matbaası.

12

Jameson, Fredric, Siyasal Bilinçdışı, çev. Mesut Varlık & Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.

 

 

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

     

ana sayfa

for english click here