DERSIN ADI

Özgürlük Sorunu / The Problem of Freedom

Ana Sayfa /

KODU

FEL 334 /Seçmeli / VI. Dönem / Ulusal Kredi:  2     AKTS: 3

BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL   “Beni hâlâ heyecanlandıran tek şey özgürlük sözcüğüdür.” André Breton

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

DERSIN AMACI

Özgürlük kavramının tanımı, kaynağı, sınırı ve olanakları konusunda filozofların yaklaşımlarını tarihsel, problematik ve betimleyici olarak ortaya koyarak tartışmak.

ÖGRENIM HEDEFLERI

KAZANILAN BILGI

Özgürlük hakkında sorgulayıcı ve eleştirel düşünce gelişimini sağlamak.

KAZANILAN BECERI

ÖGRETIM METODU

Teorik bilgilendirme, tartışma.

ÖGRETME MATERYALI

Ders literatürü ve tartışma konuları seçimi

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                          

 

Konu: Savaş ve barışın kökeni / The origin of war and peace

Text: Russell-Einstein Manifestosu 9 Temmuz 1955 Londra / The Russell-Einstein Manifesto

   

1, 2

Platon'un Devlet ve Yasalar

 

3

Aristoteles, Atinalıların Devleti ve Nikhomakhos'a Etik

 

4

Spinoza, Teolojik Politik İnceleme 

"3. Benedict Spinoza", Hegel. ss. 151-165, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures On the History of Philosophy, Vol.III, Medieval and Modern Philosophy, tr. by R.F.Brown and J.M. Stewart, University of California Press, Oxford, 1990.

 

Negri, Antonio (2005) Yaban Kuraldışılık, çev. Eylem Canaslan, İstanbul: Otonom Yayıncılı.

 

Balibar, Étienne (2010) Spinoza ve Siyaset, çev. Sanem Soyarslan, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

 

Tatián, Diego (2009) Spinoza. Dünya Sevgisi, Çev. Hüsam Turşucu, Sevin Aksoy Hancı, Ankara: Dost Kitabevi.

 

Spinoza (2008) Spinoza-Blyenbergh, Kötülük Mektupları, çev. Alber Nahum, İstanbul: Norgunk Yayıncılık.

 

Ergün, Reyda & Akal, Cemal Bâli (2011) Kimlik Bedenin Hapishanesidir. Spinoza Üzerine Yazılar ve Söyleşiler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

   

5, 6

Kant, Pratik Usun Eleştirisi ve Fakültelerin Çatışması 

7

Heinrich Heine, Almanya'da Din ve Felsefe

 

 

8

Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

 

9-10

Hegel, Tinin Görüngübilimi ve Hukuk Felsefesinin Prensipleri

   

 

11

Feuerbach, Geleceğin Felsefesinin İlkeleri

 

 

 

12

Karl Marx, Alman İdeolojisi, Feuerbach Üzerine Tezler, Politik Ekonomi Eleştirisine Giriş

 
  Marx'ın Hegel Eleştirisi: Marx'ın Diyalektiği Sahiplenmesindeki Aşamalar. (Marx's Critique of Hegel: Stages in Marx's Appropriation of Dialectic.) KILINÇ, Doğan Barış (2013 Şubat) Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Halil TURAN, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Rosen, Zvi (2012) Bruno Bauer ve Karl Marx, Bruno Bauer’in Marx’ın Düşüncesi Üzerindeki Etkisi, çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: NotaBene Yayınları.

 

Hobsbawm, Eric (2012) How To Change the World, Tales of Marx and Marxism, London: Abacus.

   

13

Heidegger, Schelling'in İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine Denemesi

     

14

Jean-Paul Sartre: Humanist Varoluşçuluk ve Özgürlük

Sartre: "özgürlük, deniz gibidir, hep yeniden başlar, kendimizi sürekli olarak koparışımız  ve özgür kılışımızdır.Verilmiş özgürlük yoktur: tutkuları, ırkı, sınıfı, ulusu aşarak kendini ele geçirmek [inner victory], bu arada öteki insanları da kazanmak gerekir.”

“Özgürlüğün başlıca ve kaçınılmaz niteliği bir durum içinde olmak’tır. Durumu betimlemek özgürlüğü zedelemez.”,  "[...] ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamları ezen sınıf ya da ırkların asalağıdırlar."

Sartre, Jean-Paul (1995) Literary and Philosophical Essays, tr. by Annette Michelson, New York: Criterion Books. (çevrimiçi okumak için bkz.: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=25000823   )

I. Francois Mauriac and Freedom, II. Camus’ The Outsider, III. Jean Giraudoux and the Philosophy of Aristotle, IV. Aminadab or the Fantastic Considered as a Language, V. William Faulkner’s Stories, VI. On the Sound and the Fury: Time in the Work of Faulkner, VII. John Dos Passos and “1919”, VIII. Individualism and Conformism in the United States, IX. American Cities, X. New York, The Colonial City, XI. Departure and Return, XII. Cartesian Freedom, XIII. Materialism and Revolution.

     

15

Garaudy, Roger: Felsefi ve Tarihsel Bir Kategori Olarak Özgürlük

 

 

16

Russell, Bertrand: Özgürlük İçin Önerilen Yollar

 

"Marx ve Sosyalist Öğreti"

"Bakunin ve Anarşizm"

"Anarşist (Syndicalist) İsyan"

"Devlet ve Yasa"

"Uluslararası İlişkiler"

 

Harvey, David (2011) Sermayenin Mekanları, Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru, çev. Başar Kıcır, Deniz Koç, Kıvanç Tanrıyar, Seda Yüksel, İstanbul: Sel Yayıncılık.
     

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

   

Platon, Devlet ve Yasalar

Aristoteles, Atinalıların Devleti ve Nikhomakhos'a Etik

Spinoza, Teolojik Politik İnceleme

Kant, Arı Usun Eleştirisi

Hegel, Tinin Görüngübilimi ve Hukuk Felsefesinin Prensipleri

Feuerbach, Geleceğin Felsefesinin İlkeleri

Kant, Pratik Usun Eleştirisi ve Fakültelerin Çatışması

Heinrich Heine, Almanya'da Din ve Felsefe, çev. Metin Bal, önsöz: Eyüp Ali Kılıçaslan

Marx, Karl & Friedrich Engels (1998) The German Ideology, Theses on Feuerbach and the Introduction to the Critique of Political Economy, New York: Prometheus Books.

Heidegger, Schelling'in İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine Denemesi

Corcuff, Philippe (2009) Bireycilik Sorunu, Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon,  Çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Versus Kitap.

Adkins, Brent (2009) True Freedom, Spinoza's Practical Philosophy, New York: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

Franco, Paul (1999) Hegel's Philosophy of Freedom, New Haven: Yale University Press.

Garaudy, Roger (1959) Die Freiheit als philosophische und historische Kategorie, mit einem Vorwort von Maurice Thorez, Berlin: Dietz Verlag.

Russell, Bertrand (1919) Proposed Roads to Freedom, New York: Henry Holt and Company.

Han, Byung-Chul (2011) Müdigkeitsgesellschaft, Berlin: Matthes & Seitz.

Meyerhoff, Hans (2006) Zamanımızda Tarih Felsefesi, çev. Abdullah Şevki, Ankara: Hece Yayınları.

Hobsbawm, Eric (2012) How To Change the World, Tales of Marx and Marxism, London: Abacus.

Hobsbawm, Eric (1999) Tarih Üzerine, çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

"Tarihçiler Karl Marx'a Ne Borçludur?", ss. 215-239.

Hobsbawm, Eric (2011) Globalisation, Democracy and Terrorism, London: Abacus.

Hobsbawm, Eric (2011) Yeni Yüzyılın Eşiğinde, Söyleşi Antonio Polito, çev. İbrahim Yıldız, İstanbul: Yordam Kitap.

 

SINAVLAR Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

 

  Ana Sayfa