DERSIN ADI

KANT (Güz Dönemi, I. Dönem) / Dersin Kodu: FEL 3135, DEÜ Felsefe Lisans Programı Dersi

                                                Ana Sayfa     /    

For English click here please

KREDISI

Ulusal Kredi:  3     AKTS: 4.

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,  PK: 35260 , Buca, İzmir, Türkiye, Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com, Web: www.metinbal.net ,

Görüşme Gün ve Saatleri:

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:

DERSIN AMACI

Kant’ın Eleştiri Felsefesi'ni ya da Transandantal Felsefesi'ni ya da Özgürlük Felsefesi'ni oluşturan üç temel yapıtının - Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Yetisinin Eleştirisi – temel problemleri gözden geçirilerek eleştirel felsefenin düşünce tarihindeki katkıları yeri ve önemi incelenecektir. Victor Hugo'nun Sefiller romanı Kant'ın üzerine düşündüğü Aydınlanma'nın bir yapıtı olarak yorumlanacaktır.

   

KAZANILAN BILGI

Kant'ın genel olarak felsefe tarihi içindeki özel olarak ise Modern Felsefe'deki önemi araştırılacaktır. Bu araştırma için hareket noktası, Kant'ı "dogmatik uyku"sundan uyandıran filozof David Hume'un İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma ve İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme kitaplarıdır. Bu yapıtların ardından Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi yapıtı detaylı olarak incelenecektir.

ÖGRETME MATERYALI

Kant'ın Türkçeye çevrilmiş ya da orijinal dillerindeki yapıtları

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

     

Başlangıç dersi:

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL (Tıklayarak indirip okuyabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Keyifli okumalar.)

 
     
 

   
 

DERS KİTAPLARI:

Hume, David (2019) İnsanın Anlama Yetisi Üzerine, çev. Selmin Evrim, Lucien Lévy-Bruhl'ün Girişi İle, Ankara: Fol Kitap.

Hume, David (2009) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (1739) çev. Ergün Baylan, Ankara: BilgeSU Yayıncılık.

Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi. (Şimdilik bu yapıtın Türkçe'deki tek çevirisinden, çeviri hatalarını düzelterek ilerleyeceğiz. (Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.)

Heimsoeth, Hans (2019) Kant'ın Felsefesi, çev. Takiyettin Mengüşoğlu, Ankara: Doğu Batı.

   

 

Dersin temel kitabı: Kant Sözlüğü & Kant'ın Eleştiri Felsefesi, Hazırlayan ve çeviriler Metin Bal, 2016.

Hugo, Victor (2016) Sefiller, I. ve II. Cilt -, Çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

 

► Kant'a Giriş Dersi

Hume, David (2009) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (1739) çev. Ergün Baylan, Ankara: BilgeSU Yayıncılık.

 

 

1. Hafta Giriş Dersi,

 

 

 

Kant'ın Felsefesinin "Eleştiri Felsefesi", "Özgürlük Felsefesi" ve "Transandantal Felsefe" Olarak Belirlenmesi.

Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

"Kant ve “Eleştiri Çağı”", Howard Caygill, çeviren Metin Bal, ss.23-46. (“Kant and the “age of criticism” ”, Howard Caygill.  ss. 7-34. İçinde: Caygill, Howard (1995)  A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell.)

 

Heimsoeth, Heinz (2019) Kant'ın Felsefesi, çev. Takiyettin Mengüşoğlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi, Cil 6, Çağdaş Felsefe, Fransız Aydınlanmasından Kant'a, Bölüm 2, Kant, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.

 

 

2. Hafta

 

 

" "Aydınlanma Nedir?" Sorusuna Yanıt (1784)", Kant., ss. 213-221. Kant, Immanuel (1984) Seçilmiş Yazılar, çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.

"David Hume", ss. 67-157. Copleston, Frederick (1998) Felsefe Tarihi Cilt 5 Çağdaş Felsefe, Bölüm b, Berkeley & Hume, Çeviren Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. (İngilizce orijinal metin için bkz. ss. 258-353, Copleston, Frederick (2003) A History of Philosophy, Vol. 5, British Philosophy, Hobbes to Hume, Continuum: London.)

 

 "Kant", ss. 423-478. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Medieval and Modern Philosophy, tr. by E.S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 3, London: University of Nebraska Press.

 

 

3. Hafta,

 

 

"Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.] Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 30/2018: ss. 253-279. ISSN: 1303-4251. Yayıncı: Uludağ Üniversitesi. ORCID: 0000-0003-3448-3736. http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/36417/411256

   

4. Hafta,

"Birinci Yayıma Önsöz", ss. 17-21.Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi.

 

 

5. Hafta,

 

"İkinci Yayıma Önsöz", ss. 22-33. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Kant'ın Arı Usun Eleştirisi'nde "Phänomen" ve "Noumenon" ayrımı:

"Giriş, I. Transendental Felsefe Düşüncesi", ss. 37-38. II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir. vd. VI. Arı Usun Evrensel Sorunu, ss. 44-46. VII. Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilim Düşüncesi ve Bölümleri, ss. 46-48. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

"Aşkınsal Yargı Yetisi Öğretisi": Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini, ss. 154-164.

   

6. Hafta,

 

 

Kant'a Göre "Deneyim", "Akıl", "Özne", "Ben", “Ben Düşünüyorum”, Gemüt, "Tasarımlama", "Birlik", "İlke", "Mutlak", Numenon", "Psikoloji", "Sistem/Sistematik Birlik" ve "Şema(tizm)”, Çev. Metin Bal. (Caygill, Howard (1995) A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers)

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

 

7. Hafta, 8. Hafta,

VİZE Sınavı Haftası - Vize sınavı tarihi:

 

 

9. Hafta,

18. Dünya Felsefe Günü Konferansı. (18th World Philosophy Day Conference) Eleştiri ve Özgürlük Felsefesi. Victor Hugo'nun Sefiller Romanının Felsefi Bir Yorumu, (Philosophy of Criticism and  Freedom: A Philosophical Interpretation of Victor Hugo's Les Misérables ) Konuşmacı: Prof. Dr. Metin BAL

 

 

10. Hafta,

Kant, Immanuel (2000) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena / zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten könne, çev. Ioanna Kuçuradi - Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu: Ankara.

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, ss. 3-12, Prolegomena, Tüm Metafizik Bilgiye Özgü Olan Hakkında Hatırlatma, ss. 13-21.Genel Soru: Metafizik Hiç Olanaklı mıdır?, ss. 21-29. Ana Sorunun Birinci Bölümü. Saf Matematik Nasıl Olanaklıdır?, ss. 29-44.

 

 

Ana Sorunun İkinci Bölümü. Saf Doğa Bilimi Nasıl Olanaklıdır?, ss. 44-79.

Ana Sorunun Üçüncü Bölümü. Genel Olarak Metafizik Nasıl Olanaklıdır?, ss. 79-85,

 
 

Saf Aklın Dialektiğine İlişkin Ön Notlar, ss. 85-86, I. Psikolojik İdeler, ss. 86-91, II. Kosmolojik İdeler, ss. 91-101, III. Teolojik İde, s. 102.Sonuç. Saf Aklın Sınırlarını Belirleme Üzerine, ss. 104-120, Prolegomena'nın Genel Sorusunun, Bilim Olarak Metafizik Nasıl Olanaklıdır? Sorusunun Çözümü, ss. 120-127,

 

     
 

Bilim Olarak Metafiziği Gerçekleştirmek İçin Yapılabilecek Üzerine Ek, ss. 127-128, Eleştiri Üzerine Araştırmadan Önce Gelen Bir Yargıya Örnek, ss. 128-135, Eleştirinin, Yargı Çıkabilecek Biçimde Araştırılması Önerisi, ss. 136-139.

 

     

11. Hafta,

 

 Kant, Immanuel (1994) Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen Vernunft, çevirenler: İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Pratik Aklın Eleştirisi (1780), s.2. Önsöz, ss. 3- 15, Giriş: Pratik Aklın Bir Eleştirisinin Düşüncesi Üzerine, ss. 16-18. I. Saf Pratik Aklın İlkelerinin Türetimi Üzerine, ss. 48-56,

 

     
 

II. Saf Aklın Pratik Kullanılışındaki, Sırf Teorik Kullanılışında Olanaksız Genişleme Yetkisi Üzerine, ss. 57-64, İkinci Bölüm: Saf Pratik Aklın Bir Nesnesi Kavramı Üzerine, ss. 64-75.Saf Pratik Yargıgücünün Aldığı Model Üzerine, ss. 75-79, Üçüncü Bölüm: Saf Pratik Aklın Güdüleri Üzerine, ss. 79-98. Saf Pratik Aklın Analitiğinin Eleştirel Aydınlatılması, ss. 98-116.

 

     

12. Hafta,

İkinci Kitap: Saf Pratik Aklın Dialektiği, ss. 117, Birinci Bölüm: Genel Olarak Saf Pratik Aklın Bir Dialektiği Üzerine, ss. 117-120. Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen Vernunft, İkinci Bölüm: En Yüksek İyinin Belirlenmesinde Saf Aklın Diyalektiği Üzerine, ss. 120-123, I. Pratik Aklın Antinomisi, ss. 123-124, II. Pratik Aklın Antinomisinin Eleştiriyle Ortadan Kaldırılması, ss. 124-130, III. Saf Pratik Aklın Teorik Akılla Bağındaki Önceliği Üzerine, ss. 130-132, IV. Saf Pratik Aklın Bir Koyutu Olarak Ruhun Ölümsüzlüğü, ss. 132-134, V. Saf Pratik Aklın Bir Koyutu Olarak Tanrının Varlığı, ss. 134-143, VI. Genel Olarak Saf Pratik Aklın Koyutları Üzerine, ss. 143-145.

Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen Vernunft, VII. Saf Aklın, Bilgisini Teorik Bilgi Olarak Aynı Zamanda Genişletmeden, Pratik Bakımdan Bir Genişlemesi Nasıl Düşünülebilir?, ss. 145-153, VIII. Saf Aklın Bir Gereksiniminden Dolayı [Bir Şeyi] Doğru Diye Kabul Etme Üzerine, ss. 153-158, IX. İnsanın Bilgi Yetilerinin, İnsanın Pratik Belirlenimine Bilgece Oranlanması Üzerine, ss. 158-160.

 
 

Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen Vernunft, İkinci Kısım: Saf Pratik Aklın Metod Öğretisi, ss. 161-174, Sonsöz: ss. 174-176.

 

     

13. Hafta,

Kant, Immanuel (2012) Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din, çev. Suat Başar Çağlan, Konya: Literatürk Academia.

ÖNSÖZLER, Birinci Baskıya Önsöz - s.119.

 

 

 

 

 

Kant, Immanuel (2012) Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din, çev. Suat Başar Çağlan, Konya: Literatürk Academia.

ss. 120. Birinci Bölüm, Dünyada Bir Tanrı Krallığı Kurulurken İyilik İlkesinin Zaferinin Felsefi Hikayesi - s. 248.

 

     

14. Hafta,

Dönem Sonu Dersi

 

 

Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi. "Ek. Derin-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi [İkircimi]", ss. 164-175.

Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi. "Aşkınsal Mantık, Aşkınsal Diyalektik", ss. 176-178. "Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us", ss. 178-181. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 Arı anlak kavramları (kategoriler) ve arı us kavramları (aşkınsal ideler) ss.181-191.Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

"Aşkınsal Diyalektik", ss. 181-223.

 
     
 

Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

ss. 223 - 282.

 
     
 

Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi. "Aşkınsal Diyalektiğin İkinci Kitabı, Arı Usun İdeali", ss. 282-329. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 
     
 

Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi. "Aşkınsal Yöntem Öğretisi, Arı Usun Kanonu", ss. 364-376., "Arı Usun Arkitektoniği", ss. 376-383., "Arı Usun Tarihi", ss. 383-385. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 

     
 

Kant, Immanuel (1995) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi/Grundlegung zur Metephysik der Sitten, çev. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu: Ankara.

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (1785), Önsöz. ss.1-7. Birinci Bölüm: Ahlakın Sıradan Akıl Bilgisinden Felsefi Olanına Geçiş, ss. 8-21.

 

     
 

İkinci Bölüm: Yaygın Ahlaksal Dünya Bilgeliğinden Ahlakın Metafiziğine Geçiş, ss. 22-63.

 

     
 

Üçüncü Bölüm: Ahlakın Metafiziğinden Saf Pratik Aklın Eleştirisine Geçiş, ss. 64-83.

 
     
 

"Eğitim Üzerine, Sunuş, I. ve II. Bölüm" ss. 7-76. Kant, Immanuel (2009) Eğitim Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 
     
 

Birinci Kısım: Saf Pratik Aklın Öğeler Öğretisi, Birinci Kitap: Saf Pratik Aklın Analitiği,  Birinci Bölüm: Saf Pratik Aklın İlkeleri Üzerine, ss. 21-48.

 
     
 

"III. IV. V. VI. Bölüm", ss. 77-135, Kant, Immanuel (2009) Eğitim Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

     
 

"1. Salt Aklın Eleştirisi'nde Yetilerin Bağıntısı", ss. 49-66. Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, İstanbul: Payel Yayınevi.

 "Pratik Aklın Eleştirisi'nde Yetilerin Bağıntısı", ss. 67-87. Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

     

 

"Giriş: Transcendental Yöntem", ss. 37-47. Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, İstanbul: Payel Yayınevi.

"Yargıgücünün Eleştirisi'nde Yetilerin Bağıntısı" ve "Sonuç: Aklın Amaçları", ss. 87-121. , Deleuze, Gilles (1995) Kant'ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, İstanbul: Payel Yayınevi.

 
     

 

Wood, Allen W. (2009) Kant, Ankara: Dost Kitabevi. 1. Hayatı ve Eserleri, ss. 21-46. 2. Sentetik A Priori Bilgisi, ss. 47- 71.

3. Mümkün Tecrübenin İlkeleri, ss. 72- 90. 4. Bilginin Sınırları ve Aklın İdeaları, ss. 91-113.

5. Transandantal Diyalektik, ss. 114- 143. 6. Tarih Felsefesi, ss. 144-164.

7. Etik Kuramı, ss. 165-191.

8. Beğeni Kuramı, ss. 192-213.

9. Siyaset ve Din, ss. 214-233.

 
 

"Sürekli (Ebedi Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme (1795)", ss. 224-266. Kant, Immanuel (1984) Seçilmiş Yazılar, derleyen ve çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

"Kant ve Saf Aklın Eleştirisi/Kants Kritik der reinen Vernunft", Manfred Baum, ss. 31-55. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Aşkınsallık Kavramı Üzerine", Theodor W. Adorno, ss. 56-85.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant ve Ornitorenk", Umberto Eco, ss. 121-152. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği", Eva Schaper, ss. 154-179.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant ve Aydınlanma", Birgit Recki, ss. 192-213. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant ve Üniversite İdeası", Bülent Gözkan, ss. 215-226.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant, Etik ve Ahlak Üzerine", İoanna Kuçuradi ile söyleşi - E. Efe Çakmak, ss. 235-239.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ahlak Felsefesinin İzlekleri", John Rawls, ss. 241-275.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Ödevler Sistemi", Paul Guyer, ss. 277-338.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Kant'ın Siyaset Felsefesi Üzerine Notlar", Hanna Arendt, ss. 340-379. Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzyıl Sonrasından Geriye Bakışın Kazanımlarıyla Kant'ın Ebedi Barış İlkesi", Jürgen Habermas, ss. 381-417.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"Güncel Bir Kant Dönüşümünün Temel Perspektifi Olarak Aşkınsal-Pragmatik Düşünüm", Karl-Otto Apel, ss. 434-475.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 

"İki Yüzüncü Ölüm Yıldönümünde: Kant ve Kantçılık", Karl-Otto Apel-Manfred Baum-Paul Guyer-Kaan Ökten, E. Efe Çakmak,   ss. 477-508.Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant, Cogito, Yapı Kredi Yayınları - Üç aylık düşünce dergisi - sayı: 41-42 - Kış 2005.

 
     
 

Heidegger, Martin (2021) Kant ve Metafizik Problemi, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.

 
     

 

Locke, John (2020) Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler, çev. Ali Çakıroğlu, İstanbul: Afrika Yayınları.

Locke, John (2020) Kelimelerin Suistimali, çev. Büşra Erdurucan, İstanbul: Tefrika.

 

Voltaire (2007) Candide ya da İyimserlik,  çev. Server Tanilli, resimler: Turhan Selçuk, İstanbul: Alkım Yayınevi.

"Jacobi'nin Kant Eleştirisi", Eyüp Ali Kılıçaslan. (Okumak için tıklayınız lütfen)

"Kant and the Turn to Romanticism", Vinod Lakshmipathy, Kritike Vol. III, no: 2. December 2009, pp. 90-102.

"Absolute idealism and the rejection of Kantian dualism", Paul Guyer, Ameriks, Karl (2005) The Cambridge Companion to German Idealism, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 37-56.

 

ss. 108-189. Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

ss. 45-72. Copleston, Frederick (2004) Kant, Felsefe Tarihi, Cilt 6, Çağdaş Felsefe, Fransız Aydınlanmasından Kant'a, Bölüm 2, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

ss. 176-191. "Transendental Diyalektik" Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

ss. 285-359. Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

ss. 156-204. Copleston, Frederick (2004) Kant, Felsefe Tarihi, Cilt 6, Çağdaş Felsefe, Fransız Aydınlanmasından Kant'a, Bölüm 2, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

ss. 475-551. Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

"Arı Usun Kanonu - Arı Usun Tarihi" ss. 364-387. Kant, Immanuel (1993) Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

"1. Kantçı Dönüş", ss. 25-82, Karatani, Kojin (2008) Transkritik,  Kant ve Marx Üzerine, çev. Erkan Ünal, İstanbul: Metis Yayınları.

Wayne, Michael (2014) Red Kant: Aesthetics, Marxism and the Third Critique, London: Bloomsbury. 1. Disinterring Kant, 2. Kant's First Critique and the Problem of Reification, 3. The Aesthetic, the Beautiful and Praxis, 4. The Aesthetic and Class Interests, 5. The Sublime in Kant's Philosophical Architecture, 6. Labour, the Aesthetic Nature, 7. On Marxism and Metaphor, 8. In the Laboratory of Kant's Aesthetics.

Arnold, Matthew & Pater, Walter H. & Hulme, T. E. & Eliot, T. S. (2002) Eleştiri, Anlamı ve İşlevi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

Lakatos, Imre & Musgrave, Alan (2017) Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi, çev. Nur Küçük, İstanbul: İthaki.

For English click here please

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

1.) "Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

2.) "Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin BalBibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

3.) "Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

Kant, Immanuel (2006) Yargı Yetisinin Eleştirisi, Çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Heine, Heinrich (2017) Almanya'da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine, çev. Semih Uçar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Cassirer, Ernst (2014) Rousseau, Kant, Goethe, çev. Mustafa Tüzel,  İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Friedrich, Carl J. (1977, edited) The Philosophy of Kant, Immanuel Kant's Moral and Political Writings, New York: The Modern Library.

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press).

1789b, Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji.

Zammito, John H. (1992) The Genesis of Kant's Critique of Judgment, Chicago:The University of Chicago Press.

Cassirer, Ernst (2007) Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Inkılap Kitabevi.

"İkinci Bölüm, 4. Duyulur ve Düşünülür Dünya Ayrımı", ss. 130-160.

Copleston, Frederick (2004) Felsefe Tarihi Cilt 7 Modern Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a Bölüm 1 Aydınlanma, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

1789b, Pragmatik Bir Bakış Açısından Antropoloji.

1763b, Felsefede Negatif Büyüklükler Kavramına Giriş Denemesi. [Attempt to Introduce the Concept of Negative Magnitudes into Philosophy].

1770, Kant’ın “Profesörlük Konuşması”, Duyusal ve Zihinsel Dünyanın Biçimi ve İlkeleri Üzerine [“Inaugural Dissertation”, On the Form and Principles of the Sensible and the Intelligible World]

1766, Metafiziğin Düşleriyle Aydınlatılmış Bir Ruh-Görücüsünün Düşleri [Dreams of a Spirit-Seer elucidated by Dreams of Metaphysics]

Hegel, G. W. F. (2004) Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea.

Hegel (1961) Science of Logic, ed. By H.D.Lewis, Hegel’s Science of Logic, tr.by W.H. Johnston, B.A., and L.G. Struthers, M.A., with an Introductory Preface by Viscount Haldane of Cloan, Volume One, New York: The Macmillan Company, 1961.

Inwood, Michael (1999) A Hegel Dictionary, The Blackwell Philosoher Dictionaries, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.

Husserl, Edmund (1995)  Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, çev. Tomris Mengüşoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. İngilizce orijinal metin için tıklayınız.  (Ya da Diğer bir Türkçe çeviri için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer)

Sartre, Jean Paul (2009 )Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

Heidegger, Martin, (1953), Sein und Zeit, Tubingen: Max Nieyemer Verlag.

Inwood, Michael (1999) A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.

Heidegger, Martin, (1962), Being and Time, İng. Çev: John Macquarrie & Edward Robinson, New York: Harper and Row Publishers.

Stewart, David & Mickunas, Algis (1990) Exploring Phenomenology, A Guide to the Field and its Literature, Athens: Ohio University Press.

Fenomenoloji ve 20'nci Yüzyıl Avrupa Felsefesi. Moran, Dermot (2002) Introduction to Phenomenology, London: Routledge.

Moran, Dermot (2002) Introduction to Phenomenology, London: Routledge.

"Avrupa'nın Krizi Karşısında Fenomenolojinin Durumu", Marc Richir, çev. Ömer Albayrak, ss. 101-115, Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

 

SINAVLAR Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

For English click here please

  Ana Sayfa