DERSIN ADI

Mitostan Logosa                           /          

Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 8 Haziran 2023 Perşembe

2021-2022 Bahar Dönemi Felsefe Anabilim Dalı Lisans Prog. II. Sınıf  Seçmeli Dersi                                

For English click here :   From Mythos to Logos

KODU

FEL 2130 / Seçmeli/ IV. Dönem,  Bahar Dönemi dersi  /

Felsefe Lisans 2. sınıf. /Ulusal Kredi: 3 AKTS: 4

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

 

 

Ana Sayfa 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü,

Öğretim Üyeleri Binası, Kat: 3, Felsefe Bölümü, Oda no: 328, PK: 35370, Buca/İZMİR.

Tel: ++ 90 (232) 41 2 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

balmetin@gmail.com, Web: www.metinbal.net,

Görüşme gün ve saatleri:

DERSIN AMACI  

Bu dönem (2023 Bahar Dönemi) Mitos'tan Logos'a dersimin amacı şu soruyu cevaplamaktır: “Tanrı ve İnsan Ne Anlama Gelir? Tanrıların Dünyada, İnsan Hayatında Ne İşleri Var? İnsan Cennet’te, Cehennemde ya da Olimpos’ta, Hades’te Ne Arıyor? Homeros’un Odysseia Destanının Felsefi Bir Yorumu.” Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Bal. Moderatör: Yakup Deniz. Etkinlik Yeri: Yakup Deniz’in Youtube Kanalı. Tarih: 2 Haziran 2023 Cuma, Türkiye Saati İle: 20:00 – 24:00.

 

Mitolojjnin temel yapıtlarını incelemek ve mitolojinin filozoflar için anlamını araştırmak, Sokrates öncesi düşünürler tarafından öne sürülen kozmoloji anlayışlarını tartışmak, geniş bir kültürel çerçevede mitolojinin felsefi düşüncenin gelişimine katkısını incelemek, rasyonel felsefi düşüncenin ilkelerinin köklerini mitolojik metinlerde keşfetmek. 2022/23 eğitim öğretim yılı bahar döneminde vereceğim Mitostan Logos'a dersimin konusu "insanın dönüşümü olarak mitos" olacaktır. Homeros'un Odysseia destanı. Grek Mitolojisinden Felsefeye ya da Müthos'tan Logos'a Geçiş.

 

 

ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Homeros'un Odysseia & İlyada destanları. Grek Mitolojisinden Felsefeye ya da Müthos'tan Logos'a Geçiş.

 

 

ÖGRETME MATERYALI

Bu dönem (2023 Bahar Dönemi) Mitos'tan Logos'a dersimde tutkuyla inşa edeceğim cevabın sorusu: “Tanrı ve İnsan Ne Anlama Gelir? Tanrıların Dünyada, İnsan Hayatında Ne İşleri Var? İnsan Cennet’te, Cehennemde ya da Olimpos’ta, Hades’te Ne Arıyor? Homeros’un Odysseia Destanının Felsefi Bir Yorumu

Bu soruya cevap ararken, içinde araştırmamı sürdüreceğim temel kaynaklar ve yapıtlar:

 

► Konferans: Caydırılmışlığa Karşı Eylem Gücünü Artıran Aparat Olarak Odysseia Destanı Ne Söyler?, Tanrı İnancının Kaynağı, Prof. Dr. Metin Bal.

30 Nisan 2023 Pazar, 18.30 - 22.30, Aksak Lounge, Can Yücel Sk. No: 10 Alsancak, Konak / İzmir. Café-Philo Düşünce Paylaşımı Felsefe Topluluğu Yüz Yüze & Online, 44. Café-Philo Etkinliği. ► Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=DIzsaTjWy40

 

► Homeros (2005) Odysseia, çev. Azra Erhat & A. Kadir,  İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

Makale: "Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi" / "Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy", Metin Bal. Felsefi Düşün, Akademik Felsefe Dergisi. Sayı: 8. Yıl: Nisan 2017. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Dosya Konusu: Heidegger. Sayı Editörü: Kaan H. Ökten. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi. ISSN: 2148-0958. The Philosopher's Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International Index veri tabanları tarafından taranmakta ve listelenmektedir. ss. 17-46.  http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/Platon_Euthyphron_Dindarlik_Metin_Bal/metin_bal_Tanri_felsefeye_nasil_girer_sorusu.pdf

 

Cicero (2006) Tanrıların Doğası, De Natura Deorum, çev. Çiğdem Menzilcioğlu, İstanbul: Kabalcı.

"Eyüb", ss. 506-541. İçinde: " Kitabı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit: Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil (2006) İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.

Nietzsche, Friedrich (2020) Deccal, Hıristiyanlığa Sövgü, çev. R. Gözde Türker, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Freud, Sigmund (2012) Dinin Kökenleri, çev. Ayşen Tekşen, İstanbul: Payel Yayınevi.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

 

Bahar Dönemi Başlangıç ve Bitişi: 20 Şubat 2023 - 1 Haziran 2023

HAFTA

KONU                                                                                                                           

   

1. Hafta

Başlangıç:

► Homeros (2005) Odysseia, çev. Azra Erhat & A. Kadir,  İstanbul: Can Sanat Yayınları.

1. Bölüm

 

 

 

2. Hafta

2., 3. Bölüm

 

 

3. Hafta

4., 5., 6. Bölüm

 

 

 4. Hafta

7., 8., 9. Bölüm

   

5. Hafta

10., 11., 12. Bölüm

   

6 ve 7. Haftalar

VİZE Sınavları

   

8. Hafta

13. Bölüm

   

9. Hafta

14., 15. Bölüm

   

10. Hafta

16., 17. Bölüm

   

11. Hafta,

18., 19., 20. Bölüm

   

12. Hafta,

21., 22. Bölüm

   

13. Hafta,

23., 24. Bölüm

   

14. Hafta,

Dönem Sonu Dersi

Dersin amacı sorusunun varılan cevabının tartışılması:

“Tanrı ve İnsan Ne Anlama Gelir? Tanrıların Dünyada, İnsan Hayatında Ne İşleri Var? İnsan Cennet’te, Cehennemde ya da Olimpos’ta, Hades’te Ne Arıyor? Homeros’un Odysseia Destanının Felsefi Bir Yorumu.”

 

 

Dersin Varılan Zirvesi:

Odysseia Konferansı:

Etkinlik Yeri:

Yakup Deniz’in Youtube Kanalı.

Tarih:

2 Haziran 2023 Perşembe,

Türkiye Saati İle: 20:00 – 24:00.

YENİ ETKİNLİK - Uluslararası Konferans

 

“Tanrı ve İnsan Ne Anlama Gelir? & Tanrıların Dünyada, İnsan Hayatında Ne İşleri Var? &

 İnsan Cennet’te, Cehennemde ya da Olimpos’ta, Hades’te Ne Arıyor? &

Homeros’un Odysseia Destanının Felsefi Bir Yorumu.”

 

Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Bal

Moderatör: Yakup Deniz

 

Etkinlik Yeri: Yakup Deniz’in Youtube Kanalı.

Tarih: 2 Haziran 2023 Cuma,

Türkiye Saati İle: 20:00 – 24:00.

 

PProf. Dr. Metin BAL

 
 

 

*****       ******       Ana Sayfa       *****       *****       ******

 

● Dersin ilk bölümü: Homeros'un İlyada destanının 1. ve 2. Bölümleri.

Feuerbach, Ludwig (2018) Tanrıların Doğuşu, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

● Dersin ilk bölümü: Homeros'un İlyada destanının 3. ve 4. Bölümleri.

Feuerbach, Ludwig (2018) Tanrıların Doğuşu, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

● Dersin ilk bölümü: Homeros'un İlyada destanının 4. ve 5. Bölümleri.

İlyada, 6, 7, 8, 9. Bölümler.

 

● Platon'un Protagoras diyaloğunda Prometheus efsanesi. Kaynak: Platon (2019) Protagoras, çev. ve hazırlayan Özgüç Orhan, sunuş Benjamin Jowett, İstanbul: Pinhan Yay.

İlyada, 10, 11, 12, 13, 14. ve 15. Bölümler

İlyada, 16. Bölüm

İlyada, 17, 18, 19. Bölümler

İlyada, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bölümler.

 O'Grady, Selina (2019) Ve İnsan Tanrı'yı Yarattı, çev. Melih Pekdemir, İstanbul: Ayrıntı Yay. 11. Hindistan: Brahmanlar ile Keşişler Karşı Karşıya.

12. Harmanili Buda. 13. Memurlar İçin Konfüçyus Dini. 14. Bağnaz Gaspçı Wang Mang. 15. Çok Yüksekten Uçan Ejderha.

Aiskhülos (2010) Oresteia. Agemamnon, Adak Sunucular, Eumenidler. Çev. Yılmaz Onya, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

Grek Mitolojisi'nin Kaynakları

Haftalık ders içerikleri ve sunumları konusunda belirleme

Homeros'un İlyada destanının 1. Bölümü.

"Grek Mitolojisine Göre Kaos'tan Kozmos'a Geçiş"

► Homeros (2005) İlyada, çev. Azra Erhat - A. Kadir, İstanbul: Can Yay.

Erhat, Azra (2002) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

► Hesiodos (2019) Theogonia & İşler ve Günler, çev. Sabahattin Eyüboğlu - Azra Erhat, İstanbul: Türkiye İş Bankarı Kültür Yayınları.

30. Café-Philo: "Grek Mitolojisinin Kökenleri: Hesiodos'un Theogonia & İşler ve Günler Yapıtları", Kılavuz & Moderatör: Prof. Dr. Metin Bal. 30 Ocak 2022 Pazar, Saat: 16:00-22:00, TIQ TAQ Coffee, Vali Rahmi Bey Mh. 135 Sk. No: 10, Buca, İzmir, Üzerine konuşulacak kitap: Hesiodos (2019) Theogonia & İşler ve Günler, çev. Sabahattin Eyüboğlu - Azra Erhat, İstanbul: Türkiye İş Bankarı Kültür Yayınları. ► Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=ETVD9H4Jt9w

 

 

Günümüzde Grek Mitolojisinin Düşündürdükleri:

► Film: Yorgos Lanthimos (1973 - ) Kutsal Bir Geyiğin Ölümü (2017)

► Euripides (2017) İphigenia Aulis'te, çev. Ari Çokona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

"Iphigenia Aulis’te Tragedyasının Çağdaş Bir Yorumu Olarak Kutsal Bir Geyiğin Ölümü Filminin Felsefi Anlamı", Metin Bal, 2021. PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, International Indexed & Refereed, DOI Number: http://dx.doi.org/10.46872/pj.399 , ISSN: 2717-7386 , 2021 Volume 6, Issue 15, ss. 491-508. Yayınlanmış haliyle okumak için: https://www.pearsonjournal.com/Makaleler/689938517_491-508.pdf , Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY. Index Copernicus International, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index, Root Indexing, Crossref)

 

Mitolojiyle ilgili birincil yapıtlar.

Homeros (2005) İlyada, çev. Azra Erhat - A. Kadir, İstanbul: Can Yay.

Hesiodos (2019) Theogonia & İşler ve Günler, çev. Sabahattin Eyüboğlu - Azra Erhat, İstanbul: Türkiye İş Bankarı Kültür Yayınları.

● Feuerbach, Ludwig (2018) Tanrıların Doğuşu, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

 

"Tanrılar Nasıl Yaratılır? & Ludwig Feuerbach'ın Tanrıların Doğuşu Kitabının Felsefi Bir Yorumu", Prof. Dr. Metin Bal. Moderatör: Yakup Deniz. Yakup Deniz YouTube Kanalı,

Tarih: 8 Nisan 2022 Cuma Günü, Saat: 21-30 - 23:30.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=ZROyEQc03i8

Erhat, Azra (2002) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

Detienne, Marcel & Vernant, Jean-Pierre (2020) Yunan Diyarında Kurban Mutfağı, çev. Özgüç Orhan, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Strauss, Claude Lévi  (2020) Yaban Düşünce, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Strauss, Claude Lévi (2013) Mit ve Anlam, çev. Gökhan Yavuz Demir, İstanbul: İthaki.

Girard, René (2019) Şiddet ve Kutsal, çev. Necmiye Alpay, İstanbul: ALFA.

Eliade, Mircea (2019) Kutsal ve Kutsal Dışı, çev. Ali Berktay, İstanbul: ALFA.

Weil, Simone (2020) Kişi ve Kutsal, Giorgio Agamben'in Önsöz'üyle, çev. Orkun Elmacıgil, İstanbul: Ketebe Yayınları.

Yurt, Engin & Yıldız, Erdal (derleme, 2021) Armağanın Fenomenolojisi, Ralph Waldo Emerson, Marcel Mauss, Émile Benveniste, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gary Shapiro, Jacques Derrida, Jean-Luc Marion, Robert Bernasconi, Richard Kearney, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

"Rousseau, Voltaire ve 1755 Lizbon Depremi", Yazar: Mustafa Bayka. ss. 27-31. İçinde: Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Kasım 1999, Cilt 32, Sayı: 191, İletişim Yayınları, İstanbul. ► Pdf formatında okumak için tıklayınız lütfen: "Rousseau, Voltaire ve 1755 Lizbon Depremi", Yazar: Mustafa Bayka.

   
 

► Homeros (2005) İlyada, çev. Azra Erhat - A. Kadir, İstanbul: Can Yay.

 

► Homeros (2005) Odysseia, çev. Azra Erhat & A. Kadir,  İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

● Feuerbach, Ludwig (2018) Tanrıların Doğuşu, çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

 

"Tanrılar Nasıl Yaratılır? & Ludwig Feuerbach'ın Tanrıların Doğuşu Kitabının Felsefi Bir Yorumu", Prof. Dr. Metin Bal. Moderatör: Yakup Deniz. Yakup Deniz YouTube Kanalı,

Tarih: 8 Nisan 2022 Cuma Günü, Saat: 21-30 - 23:30.

Video kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=ZROyEQc03i8

 

Erhat, Azra (2002) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

● Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: SayYayınları.

● Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: TİB, Kültür Yayınları.

 

Nietzsche'nin tragedya anlayışının kaynakları olan Grek tragedyaları incelenecektir.

   
 

1-) "Logos Açıklamasında Mitosun Kullanımının Bir Örneği Olarak "Aşk" Konusunun Felsefi Açıklanmasında Platon'un Symposion Diyaloğunda Yedi Aşk Görüşü Ya da Aşk'ın Yedi Anlamı". Yazan Prof. Dr. Metin Bal.

   
 

Racine, Jean (1963) Phaidra (1677) çev. Afif Obay, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

   
 

2-) Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması.

● Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. by E. F. J. Payne, Vol. I., New York: Dover Publications.

Schopenhauer, Arthur (1969) The World as Will and Representation, tr. by E. F. J. Payne, Vol. II., New York: Dover Publications.

 

 

 

3-)  Nietzsche’nin Güç İstenci’nde Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

 

 

4-) Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Camus, Albert (1975) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O'Brien, London: Penguin Books.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Camus, Albert (2019) Yabancı, çev. Ayça Sezen, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

   
 

Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Gülperi Sert, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Kader Mutlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

   

 

Gonçarov’un Oblomov Romanı ve Varoluşçuluğun Felsefe Tarihindeki Kökleri.

● Gonçarov, İ. A. (2017) Oblomov, çev. Serpil Demirci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

 

Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar Romanında Varoluş.

● Dostoyevski (2013) Yeraltından Notlar, çev. Ahmet Ekeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

   
 

Sartre, "Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir" denemesi, Bulantı Romanı, Çıkış Yok (Gizli Oturum) Oyunu

 

 

 

Heidegger'in Fundamental Ontolojisi ve  Hermeneutik Fenomenoloji Teorisi, Dilthey'ın Hermeneutik görüşü

   
 

5-) Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanlarında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Atay, Oğuz (2018) Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

   
 

Camus, Sisifos Söyleni Denemesi ve Başkaldıran İnsan Denemesi

   

 

*********    *********     *********     *********     *********     ********

   
 

Apollodoros (2020) Bibliotheka, Yunan Mitolojisi, çev. Nur Nirven, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 

1-) Aiskhülos (2010) Oresteia. Agemamnon, Adak Sunucular, Eumenidler. Çev. Yılmaz Onya, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

● Vernant, Jean-Pierre & Vidal-Naquet, Pierre (2012) Eski Yunanda Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç & Reşat Fuat Çam, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Gonçarov’un Oblomov Romanı ve Varoluşçuluğun Felsefe Tarihindeki Kökleri.

● Gonçarov, İ. A. (2017) Oblomov, çev. Serpil Demirci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar Romanında Varoluş.

● Dostoyevski (2013) Yeraltından Notlar, çev. Ahmet Ekeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

Aiskhülos (2012) Tebai’ye Karşı Yediler, çev. Yılmaz Onay, Ankara: Mitos Boyut Yayınları.

Euripides (2018) Yakarıcılar, çev. Sema Sandalcı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

● Apollonios, Rodoslu (2019) Argonautika (Argo Denizcileri), çev. Nur Nirven, İstanbul: Pinhan Yayıncılık. / ● Rhodius, Apollonius (2020) The Argonautica, İstanbul: Karbon Kitaplar.

 

Nibelungen, Bin Yıllık Cermen Destanı, çev. Cem Demir, Bursa: ASA Kitabevi, 2001.

 

Keskin, Abdullah (2017, derleme) Zerdüştlerin Kutsal Metinleri, (“Zerdüştlük ve Avesta”, “Vendidad”, “Vistebad”, ve “Parçalar”, Çev. Fahriye Adsay. “Yasna”, “Khorda Avesta”, çev. İbrahim Bingöl. “Sözlükçe”, hazırlayan Fahriye Adsay.) çev. Fahriye Adsay / İbrahim Bingöl, İstanbul: Avesta.

● Williams, Raymond (2018) Modern Trajedi, çev. Barış Özkul, İstanbul: İletişim Yayınları.

Çağdaş Bir Stoacı Olarak Yazıcı Bartleby. Melville, Herman (2002) Bartleby, The Scrivener, A Story of Wall-Street. İçinde: Melville’s Short Novels. Selected and edited by Dan Mccall. New York: W. W. Norton & Company.

Melville, Herman (2015) Yazıcı Bartleby, Bir Wall Street Öyküsü, Bartleby, the Scrivener, A Story of Wall Street. Çev. Murat Belge, Wyn Kelley’nin Önsöz’ü ve Murat Belge’nin Sonsöz’üyle, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

● Kafka, Franz (2001) Die Verwandlung, Stuttgart: Reclam.

● Kafka, Franz (1992) The Transformation and Other Stories, tr by Malcoml Pasley, London: Penguin Books.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. Kader Mutlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

 

Rimbaud, Arthur (2020) Kâhinin Mektupları, çev. Ayberk Erkay, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Barfield, Owen (2019) Anlamın Yeniden Keşfi, çev. Tahir Uluç, İstanbul: Ketebe.

 

Martin Heidegger’in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi Bağlamında “Varoluş”un Düşünce Dünyasındaki İlk Açık Tanımı.Martin Heidegger Düşünmek Ne Demektir?  (Wa Heisst Denken? (1952) / What is Thinking?) ve  "Dünya Resimleri Çağı" "Die Zeit des Weltbilder" (1938), / ("The Age of the World Picture.")

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam & Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanlarında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

   
 

 

Platon'un Devlet'inde Mitolojinin Kullanımı

Platon (2007) Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Euripides (2015) Resos, çev. Sema Sandalcı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Euripides (2020) Medea, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Seneca (2020) Medea, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Gılgamış Destanı (2018) çev. Sait Maden, İstanbul: Türkiye İş Bankası.

 

Cicero (2012) Tanrıların Doğası / De Natura Deorum, Çev. Çiğdem Menzilcioğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 

Ovidius Naso, Publius (1994) Dönüşümler, çev. İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Payel Yayınevi.

   
 

Laozi (2020) Tao Te Ching, çev. Sonya Özbey, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Lao Tzu (2020) Tao Te Ching, Yol'a ve Yol'un Gücüne Dair, Ursula K. Le Guin Yorumuyla, çev. Bülent Somay, Ezgi Keskinsoy, İstanbul: Metis Yayınları.

Butler, Judith (2015) Savaş Terapileri, Hangi Hayatların Yası Tutulur? çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

   
 

Marlowe, Christopher (1999) Doktor Faustus, çev. İrfan Şahinbaş, İstanbul: Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd Şti.

   

 

 

"Faust'un Dönüşümü ya da İyiye Rağmen Güzel Anlayışı", Metin Bal.

Goethe, Johann Wolfgang (2013) Faust, çev. İclal Cankorel, Ankara: Doğu Batı Yayınları. (Goethe, Johann Wolfgang (2014) Faust, Der Tragödie Erster Teil, Stuttgart:Reclam., Goethe, Johann Wolfgang (2012) Faust, Der Tragödie Zweiter Teil, Stuttgart: Reclam.)

Goethe, Johann Wolfgang Von (2020) Clavigo, çev. Mehtap Kazar, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.

Lukács, George (2011) Goethe ve Çağı, çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Moretti, Franco (2005) Modern Epik, Goethe'den Garcia Márquez'e Dünya Sistemi,  çev. Nurçin İleri - Mehmet Murat Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı. İçindekiler: 1. Faust ve On Dokuzuncu Yüzyıl, 2. Nibelungların Yüzüğü, 3. Ulysses ve Yirminci Yüzyıl, 4. Bilinç Akışı - Bir Tekniğin Evrimi, 5. Yüzyıllık Yalnızlık.

 

İbrani ve Hıristiyan Kaynaklara Göre Tanrıların Doğuşu: Feuerbach

 

Nietzsche'nin  Dionysos ve Apollon Görüşü

 

6. Hafta,

Brüder Grimm (2001) Kinder – und Hausmärchen, Band 2, Stuttgart: Philipp Reclam Jun. / Grimm, Jocob & Grimm, Wilhelm (2009) The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, with illustrations by Arthur Rackham, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.

 

Shelley, Mary (1994) Frankenstein or, The Modern Prometheus, London: Penguin Books.

Shelley, Mary (2009) Frankenstein (1818), çev. Orhan Yılmaz, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

► "Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir.

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

 

 

 

Grek Mitolojisinin Psikanalitik Yorumu: Freud

 

 

 

Baum, L. Frank (2013) Oz Büyücüsü, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Baum, L. Frank (1900) The Wonderful Wizard of Oz, New York: Geo. M. Hill Co.

Baum, L. Frank (1901) Maymuncuk: Bir Elektirik Perisi Masalı. (Alt başlığı: Elektiriğin Gizemleri ve Ona Hayran Olanların İyimserliği Üzerine Kurulmuş. Erkek Çocuklar İçin Yazılmıştır, Fakat Onu Diğerleri Okuyabilir.)

Baum, L. Frank (1901) An Electrical Fairy Tale, Illustrations by F. Y. Cory, Indianapolis: The Bowen-Merrill Company Publishers.

► "Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

 

Robbins, Tom (2021) Parfümün Dansı, çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

 

 

Camus'nun Sisifos Miti

Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.

Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

   

 

"Bertolt Brecht'in Epik Tiyatrosunda Mitoloji", Metin Bal.

Brecht, Sofokles'in Antigonesi oyunu

 

 

 

"Sartre'ın Fenomenolojik Ontoloji Anlayışında Mitoloji", Metin Bal.

Sartre'ın Sinekler oyunu.

 

 

 

Borges, Jorge Luis (2015) Düşsel Varlıklar Kitabı, çev. Celal Üster, James Woodall'un Önsözüyle, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

   
 

Mitoloji ve Aydınlanmanın Diyalektiği

Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği,  Felsefi Fragmanlar, çev. Nihat Ülner - Elif Öztarhan Karadoğan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. İÇİNDEKİLER: ●Aydınlanma Kavramı, 19. ●Arasöz I ●Juliette Ya da Aydınlanma ve Ahlak, 115.● Kültür Endüstrisi, Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma, 162.● Antisemitizmin Öğeleri, Aydınlanmanın Sınırları, 223. ● Notlar ve Taslaklar, s. 274. ● Çok Bilgili Olmaya Karşı, 274. ● İki Dünya, 277. ● İdea'nın Egemenliğe Dönüşmesi, 278. ● Hayaletler Kuramı Üzerine, 282. ● Quand Même [Yine de], 285. ● Hayvan Psikolojisi, 287. ● Voltaire'e Övgü, 288 ● Sınıflandırma, 290 ● Çığ, 291  ● İletişim Yoluyla Tecrit, 293 ● Tarih Felsefesinin Eleştirisi Üzerine, 295 ● İnsanlığın Anıtları, 299 ● Bir Suçlu Kuramından, 300 ● Le Prix du Progrès [İlerlemenin Bedeli], 305 ● Yersiz Korku, 307 ● Bedene İlgi, 308 ● Kitle Toplumu, 314 ● Çelişkiler, 316 ● İşaretlenmiş, 320 ● Felsefe ve İşbölümü, 323 ● Düşünce, 326 ● İnsan ve Hayvan, 327  ● Propaganda, 340 ● Aptallığın Oluşumu Üzerine, 342 ● Kitle Kültürü Şeması, 345.

   
 

Bacchilega, Cristina (2016) Postmodern Masallar, Toplumsal Cinsiyet ve Anlatı Stratejileri, çev. Fatma Büşra Helvacıoğlu, İstanbul: Avangard Yayınları.

   

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

 

Grek Mitolojisinde Kozmogoni and Theogoni: Hesiodos'un Kozmogoni ve Theogoni'si

Grek mitolojisinde insan ve onun dönüşümleri.

Grek Mitolojisinde insanüstü şeyler nasıl yaratılırlar.

İnsan Bilgisi ve İlahi Bilgi

Mitoloji ve Erdeme Çağrı 

Tragedyanın Mitolojideki Yeri ve Aiskhylos'un Zincire Vurulmuş Prometheus'u

Antigone ve Kreon Arasındaki Çatışma. Sofokles'in Antigone'si

Odipus'un Yazgısı:

Sofokles'in Oidipus Üçlemesi:

Sofokles (2002) Kral Oidipus, Eski Yunan Tragedyaları 3, çev. Güngör Dilmen, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

Sofokles "Antigone", çev. Güngör Dilmen. İçinde: ss. 67 - 121. Aiskhülos & Sofokles (2005) Persler & Antigone, çev. Güngör Dilmen, İstanbul: Mitos Boyut.

Sophokles (2016) Oidipus Kolonos’ta, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Euripides'in Bakkhalar tragedyası.

Euripides, (2003) Bakkhalar, Çev. Sabahattin Eyuboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Euripides (2017) İphigenia Aulis'te, çev. Ari Çokona, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Foucault, Michel (2014) Doğruyu Söylemek, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Vernant, Jean-Pierre (1994) The Origins of Greek Thought, Ithaca: Cornell University Press.

The Historical Background, Mycenaean Royalty, The Crisis of Sovereignty

The Spiritual Universe of the Polis, The Crisis of the City, The Structure of the Human Cosmos

Cosmogonies and Myths of Sovereignty, The New Image of the World

 

Thomson, George: İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi, 1997.

 

Vernant, Jean-Pierre - Naquet, Pierre Vidal (2012) Eski Yunan'da Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç-Reşat Fuat Çam, İstanbul: Kabalcı.

 

Latacz, Joachim (2006) Antik Yunan Tragedyaları, çev. Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

 

Thomson, George (2004) Tragedyanın Kökeni, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi.

 

Feuerbach, Ludwig (2012) Klasik, İbrani ve Hıristiyan Antikçağ Kaynaklarına Göre, Tanrıların Doğuşu, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.

ANA SAYFA

 

Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbu: Sosyal Yayınları.

İçindekiler:
Kısım I
I. Homeros Filozof Olarak, II. Dünyanın Doğuşu ve Biçimi Üzerine Eski Öğretiler
III. Eski Özlü Sözler Ahlakı, IV. Milet'li Filozoflar (Thales, Anaximandros, Anaximenes, Tanınmayan Bir Eski İyonyalının Kosmologiasından) V. Pythagoras ve Eski Pythagorasçılar
VI. Ksenophanes, VII. Herakleitos, VIII. Parmenides ve Öğrencileri, IX. Empedokles
X. Sonraki Pythagorasçılar
Kısım II
XI. Anaksagoras, XII. İyonya Felsefesini Yenileyenler, XIII. Atomistler,
XIV. Bilimsel İyonya Hekimliği, XV. Sofistlik,
XVI. Trajedi Yol Gösterici ve Felsefenin Ardılı Olarak
Ek: Sokrates'ten Önceki Felsefenin Geçe-gelişi

 

Hesiod (1991) The Works and Days, Theogony, The Shield of Herakles, tr. by Richmond Lattimore, The University of Michigan Press.

 

Vergilius (1998) Aeneis, Çeviren Türkan Uzel, Ankara: Öteki.

 

Zizek, Slajov-Gunjevic, Boris (2012) Acı Çeken Tanrı, Kıyameti Tersyüz Etmek, çev. Arda Çiltepe, İstanbul: Sel Yayıncılık.

 

Barnes, J. (1982), The Presocratic Philosophers (2nd edn.; London: Routledge & Kegan Paul).

--- (1987), Early Greek Philosophy (Harmondsworth: Penguin).

Burnet, J. (1930), Early Greek Philosophy (4th edn.; London: Black).

Cartledge, Paul (1998), Democritus and Atomistic Politics (London: Phoenix).

Cherniss, H. (1935), Aristotle's criticism of Presocratic Philosophy (Baltimore: Johns Hopkins Press).

Curd, P. and Graham, D. W. (eds.) (2008), The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy (Oxford: Oxford University Press).

Diels, H. and Kranz, W. (eds.) (1951-2), Die Fragmente der Vorsokratiker 3 vols. (6th edn., Berlin: Weidmann).

Graham, D. W. (2006), Explaining the Cosmos : the Ionian Tradition of Scientific Philosophy (Princeton: Princeton University Press).

Gregory, A. (2001), Eureka! The Birth of Science (Cambridge: Icon).

Hussey, E. (1972), The Presocratics (London: Duckworth).

Kahn, C. H. (ed.), (1979), The Art and Thought of Heraclitus : an edition of the fragments with translation and commentary (Cambridge: Cambridge University Press).

--- (2001), Pythagoras and the Pythagoreans (Indianapolis: Hackett).

Lloyd, G. E. R.  (1979), Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science (Cambridge: Cambridge University Press).

Long, A. A. (ed.), (1999), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).

McKirahan, R. D. (1994), Philosophy Before Socrates (Indianapolis: Hackett).

Mourelatos, A. P. D. (1974), The Pre-Socratics: a Collection of Critical Essays (New York: Anchor Press).

Taylor, C. C. W. (1997), Routledge History of Philosophy, Vol. I: From the Beginning to Plato (London and New York: Routledge).

West, M. L. (1971), Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford: Clarendon Press).

Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi. 528 sayfa. 1. baskı.

Taşdelen, Vefa - Taştan, Zeki - Eyim, Ahmet - Erzen, Melih - Rızvanoğlu, Eren (derleme, 2015) Felsefe Edebiyat Sempozyumu, (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.

Moran, Berna (2004) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

   

SINAVLAR

yer: , saat:

 

ana sayfa