DERSIN ADI

Varlık Felsefesi II

DERSIN KODU

 

DERSIN TÜRÜ

Zorunlu

DERSIN DÖNEMI

4.

DERSIN KREDISI Ulusal Kredi:         AKTS:
DERSIN VERILDIGI BÖLÜM Felsefe
DERSI VEREN ÖGRETIM ÜYESI/ÜYELERI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI
DERSIN AMACI ‘Varlık’ kavramının felsefe tarihi içinde çeşitli filozoflara göre teorik yorumları

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI           

KAZANILAN BILGI Çeşitli filozofların ‘varlık Felsefesi’ teorileri  

KAZANILAN BECERI

ÖGRETIM METODU Teorik anlatıma dayalı ders
ÖGRETME MATERYALI Varlık felsefesiyle ilgili filozofların temel eserleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.
DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1

Aiskhylos: Zincire Vurulmuş Prometheus

 

2

Herakleitos Fragmanlar

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

3

Platon: Sofist 

4

Platon: Sofist 

5

Platon: Sofist 

6

Heidegger: Sofist

7

Heidegger: Sofist

8

Varlık ve Zaman: Heidegger

9

Varlık ve Zaman: Heidegger

10

Hölderlin: Varlık ve Yargı

11

Hölderlin: Varlık ve Yargı

12

Schelling:: Transendental İdealizm Sistemi

13

Schelling: İnsan Özgürlüğü Üzerine Deneme

14

Nietzsche: Güç İstenci

15

Nietzsche: Güç İstenci
DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR
1 Aiskhylos (2000) Zincire Vurulmuş Prometheus, çev. Azra Erhat, S. Eyuboğlu, T.İş Bank.Kültür Yay. İstanbul,

2

Heidegger, Martin (1996) Wegmarken, Gesamtausgabe, I.Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 9, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann 

3 Heidegger, Martin (1988) Schelling: Vom Wesen der Mensclichen Freiheit (1809), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.

4

Heidegger, Martin (1997) Plato’s Sophist, tr.by.Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington and Indianapplis: Indiana University Press.

5

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

6

Heidegger, Martin (1967) What is a Thing?, tr.by W.B.Barton and Vera Deutsch with an anslysis by Eugene T.Gendlin, Regnery/Gateway, INC.South Bend, Indiana.

7

Heidegger, Martin (1994) Gesamtausgabe, Band 5, Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann

8

Heidegger, Martin (1997) Özdeşlik ve Ayrım, çev. Necati Aça, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 

9

Heidegger, Martin (1991) Metafizik Nedir, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Çeviri Dizisi:1.

10

Heidegger, Martin (1983) Die Grundbegriffe Der Metaphysik, Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Gesamtausgabe, II.Abteilung:Vorlesungen 1923-1944, Band 29/30, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann

11

 Augustinus’ta Zaman ve Yaratım”, Simo Knuuttila. Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5,  ss. 67-73.

   
YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

ana sayfa