DERSIN ADI

Yirminci Yüzyıl Felsefe Akımları /   Güz Dönemi

KODU

FEL

TÜRÜ

Seçmeli

DÖNEMI

7

KREDISI

Ulusal Kredi:   2  AKTS: 5

BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESİ

Prof. Dr. Metin BAL

ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

   

AMACI

20. Yüzyıla ait olan ve derin etkiler uyandırmış olan felsefe akımlarının temel kavram ve görüşlerinin incelenmesi.

ÖLÇME VE DEG.

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

PLANI VE IÇERIGI

Hafta

Konu                                                                                 Eser                                                                 

     

 

Hegel ve Marx'ın Mirası

Diyalektiğin Dansı, Marx’ın Yönteminde Adımlar, Ollmann, Bertell (2006) Çev. Cenk Saraçoğlu, Yayınevi adı: Yordam Kitapları.

     
 

Formalizm (Biçimcilik)

Todorov, Tzvetan (2010) (der.)Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, Roman Jakobson'un Önsözüyle, Çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, İstanbul: YKY.
    "Bir Şiir Sanatı Bilimine Doğru", Jakobson
    "Bilimsel Yöntemin Kuramı", Eyhenbaum
    "Yazınsal Evrim Üzerine", Tinyanov
     

 

Nietzsche ve 20'nci yüzyıl

 

 

 

Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

İç Deney, Bataille, George, Yapı Kredi Yayınları.

Yazınsal Uzam, Blanchot, Maurice, Yapı Kredi Yayınları.

     

 

Husserl, Edmund

 

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. İngilizce orijinal metin için tıklayınız.  (Ya da Diğer bir Türkçe çeviri için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer)

     
 

Freud ve Psikanaliz

Freud, Sigmund (2009) Düşlerin Yorumu I, Çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yay.

 

  "Düş Sorunlarını Ele Alan Bilimsel Kaynaklar", "Düşleri Yorumlamanın Yöntemi", "Düşlerde Çarpıtma", "Düşlerin Malzemesi ve Kaynakları".
    “Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 16, Yıl: 7.
     
 

Freud ve Lacan, "Ben"i Keşfetmek, Dil ve Bilinçdışı, Sembolik, İmgesel, Gerçek ve Hakiki.

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, Routledge: London.
    Bowie, Malcolm (2007) Lacan, çev. V. Pekel Şener, Ankara: Dost Kitabevi.
     

 

Foucault ve Postyapısalcılık

Foucault, Michel (2001) Kelimeler ve Şeyler, İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.
     
  Varoluşçuluk "Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.
     
 

Heidegger ve Fundamentalizm

Varlık ve Zaman yapıtında "varlık", "fundamental ontoloji", "varoluş", "Sorge".
    Sibernetik Füturoloji ve Düşüncenin Kaynağına Dönüş. Tekniğe İlişkin Soruşturma.
     
 

Dışavurumculuk

Robert Musil'in Niteliksiz Adam'ı ve Bloch'un Umut İlkesi
    Musil, Robert (2009) Yaşarken Açılan Miras, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

 

 

 
 

Simulakrlar ve Simülasyon

Ütopya ile Füturoloji Arasında bir düşünür: Baudrillard.
     

Ana sayfa

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK EK KAYNAKLAR

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

  "Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

 

Piaget, Jean (2008) Yapısalcılık, Çev. Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Doruk Yay.
  Foucault, Michel (1999) Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık, Çev. Ali Utku / Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yay.
  Baudrillard (2005) Simulakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay.
 

Beauvoir, Simone de (2009) Mandarinler, çev. İlkay Kurdak, Ankara: İmge Kitabevi.

 

Heidegger, Martin, (1998), Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev: Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları.

 

Derrida (2011) Gramatoloji, Çev. İsmet Birkan, Ankara: BilgeSu Yay.

 

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press)

 

Everdell, William R.(2007) İlk Modernler, yirminci yüzyıl düşüncesinin kökenlerine ilişkin profiller, çev. Hülya Kocaoluk, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
  Megill, Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, Routledge: London.

 

Foucault, Michel (2001) Kelimeler ve Şeyler, İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

SINAV

 

 

Ana sayfa