9. Café Philo, Platon'un Theaitetos Diyaloğu. Prof. Dr. Metin Bal. 1 Aralık 2019 Pazar, Saat: 18:30 - 21:00. Etkinlik yeri: 5:18 - Coffee. Adatepe, Kasaplar Meydanı, 160. Sk. D: 160. Sk. no: 4, PK: 35400, Buca, İZMİR.

Platon (2016) Theaitetos, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=QEFLumrhXdQ

Sokrates: "Şimdiden böyle, başka meselelerde gebe kalmaya davranır ve kalırsan Theaitetos, şu yaptığımız araştırma sayesinde çok daha iyilerine gebe kalmış olursun. Öte yandan hep kısır kalsan bile seninle birlikte olanlara daha az huysuzluk edersin ve eskisinden daha ehli bir aklıbaşındalıkla, bilmediğin şeyleri bildiğini düşünmezsin. İşte benim sanatımın yapabileceği ancak bu kadardır, bundan daha fazlası yok. Üstelik şimdiden ve eskinin yüce, hayranlık verici adamlarının bildiği şeyleri de bilmem; ben ve annem, bu doğurtma sanatını tanrıdan aldık; o kadınların ebesiydi, bense delikanlıların, asillerin ve böyle bilinenlerin ebesiyim. Şimdi, Melitos'un alehime açtığı davaya cevap vermek için mahkemeye gitmem gerekiyor. Sabah olunca Theodoros, yeniden burada buluşalım."

(s. 137, prg. 210c-210d. Platon (2016) Theaitetos, çev. Birdal Akın, Ankara: BilgeSu.)

 

Felsefe yapmaya Sokrates’in “öldürülme” olayından başlayabilirsiniz. Sokrates’in kendisine açılan davadan, Sokrates’in ölümle cezalandırılmasına, idam edilmesine kadar Sokrates’in başından geçen olaylarla ilgili olarak Platon’un yazmış olduğu 7 adet diyalog mevcuttur. Sokrates’i düşüncelerinizle öldürebilir misiniz? Sokrates’i nerede bulabilirsiniz? Bununla ilgili olarak şu kitapları okumalıyız: Sokrates’in kendisine neden dava açılmış olduğuyla ilgili olarak  Euthyphron diyaloğu. Sokrates’in mahkemede yargılanmadan önceki olayları anlatan Euthyphron’un bittiği noktadan devam eden Theaitetos diyaloğu. Theaitetos’un bittiği yerden devam eden Sofist diyaloğu. Sofist’in bittiği yerden devam eden Devlet Adamı diyaloğu. Devlet Adamı’nında sonra, Sokrates’in mahkemede davasının görülmesi ve Sokrates’in verdiği savunmayı anlatan Sokrates’in Savunması diyaloğu. Sokrates’in kendisine verilen ölüm cezasının infaz edileceği günü beklediği hapishane hücresindeki mahkumiyet olaylarını anlatan Kriton diyaloğu. Son olarak Sokrates’in idam olayını ve sonrasını anlatan Phaidon diyaloğu.

 

1-) Platon (2011) Euthyphron. Çev. Güvenç Şar. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

►"Dindarlık ve Dinsizlik Üzerine Felsefi İlk Tartışma Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu", Prof. Dr. Metin Bal XV. Dünya Felsefe Günü Hakkında Bir Söyleşi.Tarih: 18 Kasım 2016 Cuma, Saat: 10:30, Yer:  Edebiyat Fakültesi, B 360, Tınaztepe Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir. (Konferansın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen.)

Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi/ Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy', Prof. Dr. Metin Bal. Felsefi Düşün, Akademik Felsefe Dergisi. Sayı: 8. Yıl: Nisan 2017. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Dosya Konusu: Heidegger. Sayı Editörü: Kaan H. Ökten. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi. ISSN: 2148-0958. The Philosopher's Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International Index veri tabanları tarafından taranmakta ve listelenmektedir. ss. 17-46.

 

2-) Platon (2016) Theaitetos, çev. Birdal Akar, Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

 

3-) Plato (1921) Theaetetus & Sophist, tr. by H.N. Fowler, London: William Heinemann. The Loeb Classical Library. Heidegger, Martin (1997) Plato’s Sophist, tr.by. Richard Rojcewicz and André Schuwer, Bloomington and Indianapplis: Indiana University Press.

"Platon’un “Varlık” Görüşünde Sofist Diyaloğunun Yeri", Metin Bal.

Copleston, Frederick ( 1998) Felsefe Tarihi, Cilt I, Yunan ve Roman Felsefesi , Bölüm 1 b, Platon. Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi. ss. 22-83. (Platon (1991) Sofist, çev. Ö.N.C., İstanbul: Ara Yayıncılık.)

 

4-) Platon (2018) Devlet Adamı, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.

 

5-) Platon (2019) Sokrates'in Savunması, çev. Ari Çokona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

6-) Platon (2006) Kriton, Ödev Üzerine -Ahlaka Dair, çeviri ve yorum Filiz Öktem ve Candan Türkkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. / Plato (1914) Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, with an English translation by Harold North Fowler, introduction by W.R. Lamb, London: Harvard University Press.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Prof. Dr. Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

 

7-) Platon (2012) Phaidon, Ruh Üzerine. Çev. Nazile Kalaycı, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Platon Okumaları – III -  Konuşmacı öğretim üyesi: Prof. Dr. Nazile KALAYCI, Platon’un Phaidon Diyaloğu - Ruh Üzerine, Tarih: 4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi. Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.

 

9. Café Philo Etkinliği 8. Platon Okumaları Söyleşi Etkinliğine Hazırlık Olarak Gerçekleştirilir.

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=QEFLumrhXdQ

 

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=QEFLumrhXdQ

 

Ana Sayfa