“Platon’un Symposion’unda Aşk ve Bir Aşk Olayı: Hölderlin’in Hyperion Romanı”, Metin Bal. Cafe-Philo etkinliği. Tarih: 29 Aralık 2018, Saat: 14:00 – 16:00, Arma Book Store Cafe Brasserie, Alsancak Kordonboyu İzmir. Ana Sayfa

Bu olayların içine bir süredir dalmış bir kimse olarak, aşkın insanlara ne yaptığını birer “hastabakıcı” gibi çalıştım.  Bir “hastabakıcı” (II. Cilt, İkinci Kitap, 148) olduğumu düşünürsek benim ilgilendiğim hasta, Hyperion. Bu konuşmamda Hölderlin’in mektup roman tarzında yazdığı Hyperion yapıtındaki romantisist aşk anlayışını anlatmaya çalışacağım. Önce romantisizmin ne demek olduğunu sanat ve düşünce tarihinden örneklerle açıklayacağım. Burada gerçekleştirdiğim konuşmayla gündeme getirdiğim sanat yapıtları romanlardaki aşk olaylarını aşk konusundaki en eski felsefi yapıt olan Platon’un Symposion diyaloğundaki aşk anlayışlarından hareketle anlamaya çalıştım. Hölderlin, Friedrich (2017) Hyperion, Yunanistan’da Bir Münzevi, çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu Batı.

Ana Sayfa

“Hepimiz bu eksentrik / dış merkezli yolda yolculuk ediyoruz .... Bizler doğadan söküldük [dislocated] ve bir zamanlar bir [one, s. 149] olduğu görülen şey şimdi kendisiyle bağdaşmaz [at odds with itself, s. 149] durumdadır ... Sık sık sanki dünya herşeymiş ve biz hiçbir şeymişiz gibi, fakat aynı zamanda sık sık da biz herşeymişiz ve dünya hiçbir şeymiş gibi. Hyperion da bu iki uç arasında bölünmüştür.” (HN: 79) "Hölderlin ve Novalis" [HN], Charles Larmore. Çeviren Metin Bal. Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86. Bu metnin İngilizce orjinali için bkz. The Cambridge Companion to German Idealism, Karl Ameriks , (Der.), (2000). Cambridge: Cambridge University Press.  ss.141-160.

Ana Sayfa