Makale formatında okuyunuz:

"Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

 

Metin Bal'ın "Aydınlanma ve Sanat" ("Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı" / "Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables")  başlıklı konferansını videosunu izlemek için bağlantıyı tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=_midd0XXhG0&feature=youtu.be

 

AYDINLANMA VE İNSAN

FELSEFE SEMİNERLERİ

 

Seminer Programı

 

1. Hafta (22 Eylül 2018) / Kültürpark Gençlik Tiyatrosu

 

Aydınlanma ve İnsan Felsefesi, Prof. Dr. Betül Çotuksöken,  Maltepe Üniversitesi,


2. Hafta (29 Eylül 2018) / Kültürpark Gençlik Tiyatrosu 

 

Aydınlanma ve Bilgi Felsefesi, Doç. Dr. Kurtul Gülenç, Mimar Sinan Üniversitesi,


3. Hafta (6 Ekim 2018) -Kültürpark Gençlik Tiyatrosu

Aydınlanma ve Bilim Felsefesi, Yard. Doç. Dr. Ezgi Ece Çelik,  Dokuz Eylül Üniversitesi,


4. Hafta (13 Ekim 2018) –
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Küçük Salon, 
Mithat Paşa Cd. No: 1080. Güzelyalı, İzmir.


Aydınlanma ve Politika Felsefesi, Doç. Dr. Ahu Tunçel,  Maltepe Üniversitesi,


5. Hafta (20 Ekim 2018) -
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Küçük Salon, 
Mithat Paşa Cd. No: 1080. Güzelyalı, İzmir.

Aydınlanma ve Hukuk Felsefesi, Doç. Dr. Özlem Duva, Dokuz Eylül Üniversitesi,

6. Hafta (27 Ekim 2018) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Küçük Salon, 
Mithat Paşa Cd. No: 1080. Güzelyalı, İzmir.                                                                                           ANA SAYFA

 

Aydınlanma ve Sanat Felsefesi, Doç. Dr. Metin Bal, Dokuz Eylül Üniversitesi,


7. Hafta (3 Kasım 2018) -
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Küçük Salon, 
Mithat Paşa Cd. No: 1080. Güzelyalı, İzmir.


Aydınlanma ve Tarih Felsefesi, Prof. Dr. Kubilay Aysevener, 

Dokuz Eylül Üniversitesi


8. Hafta (18 Kasım 2018) -

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Küçük Salon, 
Mithat Paşa Cd. No: 1080. Güzelyalı, İzmir.

 

Aydınlanma ve Etik, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi,  Maltepe Üniversitesi.
 

Program sonunda katılımcılar katılım belgesi alacak.


 

Sanat insana özgü “eylem”in ürünlerinden biridir, dahası “sanat”ı ortaya çıkaran etkinlik tarzı insan eyleminin ayırdedici özelliklerinden en baskın olanıdır. Kant sanatın tanımını onun ortaya çıkışına neden olan “eylem” [das Tun] tarzına ilişkin olarak yapar.
ANA SAYFA Bernini’nin ya da Leonardo da Vinci’nin yapıtları onların ellerinde kalmaz, çünkü sipariş üzerine üretilir ve somut değere sahiptir. Fakat Van Gogh’un resimlerinin çoğu onun elinde kalmıştır çünkü değeri önceden belirli değildir piyasaya tabidir

MAKALE FORMATINDA OKUYUNUZ:

"Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

ANA SAYFA Fransa Cumhuriyet devrimleri zamanının yazarı Victor Hugo’nun (1802-1885) Sefiller (1862) romanı. II. Cilt’in 593’üncü sayfasında Victor Hugo’nun kendi sözleriyle Sefiller romanı şöyle tanımlanıyor: “Kesintileri, istisnaları, (:s.593) bezginlikleri ne olursa olsun, başından  sonuna kadar kötülükten iyiliğe, adaletsizlikten adalete, yanlıştan doğruya, geceden gündüze, tutkudan vicdana, çürümeden yaşama, sorumsuzluktan göreve […] doğru yürümektedir.” (s.594)

Metin Bal'ın "Aydınlanma ve Sanat" ("Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı" / "Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables")  başlıklı konferansını videosunu izlemek için bağlantıyı tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=_midd0XXhG0&feature=youtu.be

 

ANA SAYFA Eugène Delacroix’nın (1798-1863) Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilenen Halka Yol Gösteren Özgürlük (1830) tablosunu hepiniz görmüşsünüzdür. Bu tablo 1830’daki 2. Fransız Devrimi’ni, 2. Cumhuriyet’in kurulması için verilen mücadeleyi anlatıyor. Bu tabloda halkın her kesiminden insan oradadır. Bakın, özgürlük işte böyle yürür. Özgürlük her zaman size doğru yürür. Onu karşılamalısınız. Bu tablo romantisist bir yapıttır, çünkü orada insanı büyüten, tutkulu bir atılım görüyoruz. Bizim tüm ruhsal güçlerimizi ayağa kaldırır.“Tüm bedeni titreyen Cosette: - “Baba, bunlar insan mı?” – “Bazen, dedi sefil” ” Jean Valjean. (II. Cilt, s. 214)

Metin Bal'ın "Aydınlanma ve Sanat" ("Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı" / "Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables")  başlıklı konferansını videosunu izlemek için bağlantıyı tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=_midd0XXhG0&feature=youtu.be

 

Makale formatında okuyunuz:

"Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

ANA SAYFA Sıradan insan realisttir. Onun realizmi moral ya da inanç değerlerine bağlıdır. O değişmeyen gerçekleri altında derin bir uykudadır. Konuşmamı, Aydınlanma’nın romantik öncü ressamlarından Francisco Goya’nın (1746-1828) Aklın uykusu ya da sanrılar anlamına gelen İspanyolca Los Caprichos (1799) adlı gravürü hakkında Goya’nın düşüncesiyle sonlandıracağım: “Hayalgücü akıl tarafından terkedildiğinde korkunç canavarlar üretir, fakat onunla birleştiğinde sanatların annesi ve sanatların şaheserlerinin kaynağıdır.”

Metin Bal'ın "Aydınlanma ve Sanat" ("Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı" / "Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables")  başlıklı konferansını videosunu izlemek için bağlantıyı tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=_midd0XXhG0&feature=youtu.be

 
   

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002, Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı verildi. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri Felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles Felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe,

aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesidir.

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 

 

ANA SAYFA