Varoluş Felsefesi Açısından Şiddet, İntihar ve Hayatın Anlamı. Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Denemesi, Yabancı,Veba ve Dostoyevski'nin Ecinniler Romanının Felsefi Bir Yorumu,

Prof. Dr. Metin BAL.

12 - 15 Kasım 2020. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi.  Sherwood Exclusive Lara Antalya.

     

Sherwood Exclusive Lara Antalya.

 

İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide), Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question), Prof. Dr. Metin Bal

 

ANA SAYFA