19. Dünya Felsefe Günü Konferansı İçin Üç Kısa Konuşma, 

(19th World Philosophy Day Conference)

19 Kasım 2020 Perşembe, 15:00 - 17:00.  İzmir. Online Felsefe Etkinliği

 

1-) "UNESCO'nun 19. Dünya Felsefe Günü Mesajı & 19. Dünya Felsefe Günü Konuşması", Metin BAL

 

2-) "Fransız Aydınlanmasında Tanrı Kavramı", Can TURAL

&

3-) "Fenomenolojinin Temel Problemlerine Heidegger'le Giriş" Gülsu ÇİVRİL

&

Video kayıtlarını izlemek için tıklayınız lütfen:

1-) Metin Bal'ın konuşması https://www.youtube.com/watch?v=Be_rVWcVPz0&ab_channel=MetinBal

Gülsu ÇİVRİL

Can TURAL

 

Metin BAL

 

 

UNESCO'nun 19. Dünya Felsefe Günü Mesajı & 19. Dünya Felsefe Günü Konuşması

Metin BAL

UNESCO, 2020 Dünya Felsefe Günü Kutlamaları’nın bir parçası olarak, bugün 19 Kasım 2020, ve yarın, 20 Kasım 2020 tarihlerinde, Yeni Felsefi Pratikler Hakkında 19. Uluslararası Karşılaşmalar [the 19th International Encounters on New Philosophical Practices (NPP)] başlıklı bir etkinlik dizisi düzenliyor.  

Ben Metin Bal ve çalışma arkadaşlarım Alican Tural ve Gülsu Çivril de birer konuşmayla memleketimiz Türkiye’nin İzmir kentinden, bugün, 19. Dünya Felsefe Günü’nde, kısa birer sunumla, global dünyaya felsefi mesajlarımızı iletmek üzere toplanmış durumdayız. 

Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum,  

Dediğim gibi, UNESCO’nun bu yıl, iki gün sürecek Dünya Felsefe Günü kutlama etkinliklerinin konusu: “Düşünme zamanı; düşünce zamanı.” (“The time to think; the time of thought”)

 Öncelikle UNESCO’nun 19. Dünya Felsefe Günü mesajını sizinle paylaşacağım, bunun ardından, kendi mesajımı ileteceğim:

“Düşünme Zamanı; Düşünce Zamanı” sloganı başlığında, UNESCO’nun 2020 Dünya Felsefe Günü Mesajını, Türkçe dilinde düşünmeye çalışan düşünce dostlarımla paylaşıyorum.

UNESCO’nun mesajı şudur:

Baykuş metaforu, felsefe için aydınlatıcıdır. (enlightening) O, düşünmeyi (reflection) mümkün kılan şey olan “gece” çökene (until nightfall) ya da “gün sonu”na (the aftermath of the day) kadar uçuşa geçmez:  Burada “uçuş”un gerçekleştiği “çöken gece” ya da “gün sonu”, bir deneyim haline getirmek için, dünyayı kavranabilir [intelligible] kılmak için geriye dönüp geçmişe bakan  yinelemeli /tekrarlamalı bir andır.  [in a recursive moment] Bu “uçuş” ya da “refleksiyon” ya da “düşünme” Sokrates’e göre sorgulanmış bir yaşam için gerekli olan şeydir. Bizim toplumumuz ise refleksiyon ya da düşünme için zaman yoksunluğu yaşadığı kanaatindedir ve tüketici konfor kültü içine gömülmüş çağdaş dünyanın insanı, düşünme çabası yönünde çekingen, mütereddit ya da, başka bir deyişle, gönülsüz ve zorda görünüyor.

Durup düşünmeye neden olan düşünce [The pause-thought] ya da Hegel’in deyişiyle “bir nosyonu kavramak için sabır” [the “patience to apprehend a Notion” (Hegel)], çağdaş dönemin, verimliliği ve kârlılığı amaçlayan, zamanı, çıkarlara en çok hitap eden ya da “optimal” bir yapı için bir sermaye olmaya indirgeyen ve düşünsel dil ve düşünce pratiğini neredeyse hiç işlemeyen [hardly cultivates the reflective practice of language and thought] araçsal aklı [instrumental rationality] için, yalnızca bir zaman kaybıdır.

Alman sosyolog ve siyaset bilimci Hartmut Rosa’ya (15 Ağustos 1965 - ) göre, bizim yitimliliklerimizin hızlandırılışı [The acceleration of our temporalities] “ “ket vurulmuş” ya da “yasaklanmış” ya da içine girilemez ya da içinde yaşamın mümkün olmadığı düşünce”ye [“inhibited thought”] götürdü.

Yeni felsefi pratikler için belirlenecek roller neler olabilir? Düşünme, bu nedenle, bir direniş eylemidir [an act of resistance], bölünmüş yaşamlarımızın kudurmuşluğunu bir kesintiye uğratma [an interruption from   the frenzy of our divided lives], ya da, bu cinnete bir ara vermektir, başka bir deyişle, düşünme bir “düşünce vahası”dır. [oasis of thought]

Bu amaçla, felsefe pratiği, çocuklar ve yetişkinler için, hem bireysel hem de kolektif düşünmeyi olanaklı kılmak için “felsefe atölyeleri”, “felsefe café”leri, “felsefi danışmanlıklar” gibi çeşitli momentler ve lokasyonlar yaratır. [“philosophy workshop”, “philosophy café”, “philosophical consultation”, etc.]

Yeni Felsefi Pratikler Hakkında 19. Uluslararası Karşılaşmalar etkinlik dizisi, çeşitli alanlarda, şu “düşünme zamanı” ve bu “düşünce zamanı”nın keşfi üzerine odaklanacaktır. Bu iki gün boyunca, komünikasyonlar, pratik atölyeler, atölye gösterileri, genel kurul dersleri gerçekleştirilecektir. Karşılaşmalar’ı, Felsefe Gece’si takip edecek.

 Yeni Felsefi Pratikler (The New Philosophical Practices, NPP), en az gelenekselini de içerecek şekilde, tüm formlarıyla, felsefe pratiğiyle ilgilenen herkesin, buluşup, fikir değiş tokuşu yapacağı bir yerdir.

 Yeni Felsefi Pratikler, son yirmi yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyor. Yeni Felsefi Pratikler, bu yayılımını, eğitim dünyasında, sanat dünyasında, sağlık hizmetlerinde ve son zamanlarda ise iş dünyasında artarak sürdürmektedir. 

UNESCO, 18 yıldır, araştırmacıları, pratisyenleri, yenilikçileri ve kamu kesimini bir araya getirerek, Uluslararası Toplantılar düzenliyor. Böylece, onların, kendi eylemlerini, araştırmalarını birbirlerine aktarmalarına, ve bu pratikler çevresinde, öğrenmelerine, fikir değiş tokuşu yapmalarına ve yetenek netwörkleri yaratmalarına izin veriyor. Bu toplantılar, Paris’teki UNESCO genel merkezinde ya da ev sahibi ülkelerde değişimli olarak gerçekleştirilmektedir."

Çeviren Metin BAL. Çevrimiçin adresi: https://events.unesco.org/event?id=374013919&lang=1033 , Çevrimiçi tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe.

Ana Sayfa

Metin Bal'ın notu: 19. Dünya Felsefe Günü Konferansı'mız Café-Philo üyesi düşünce dostlarının katılımına açık bir etkinliktir. Café-Philo üyesi olmak için ad ve soyadınızı balmetin@gmail.com postasına gönderiniz lütfen.

 

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı aldı. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar Estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe, aşk felsefesi ve edebiyatı, erotik, erojen ve cinsel felsefe, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesi

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 

Ana Sayfa