Dicle Üniversitesi Felsefe Kulübü ve Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihinde “Özne Problemi” Seminerleri’,

V’nci Oturum

Postmodernizm

20 Mayıs 2009

AÇILIŞ KONUŞMASI

Yrd.Doç.Dr.Metin BAL*

saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler ve değerli konuklar,  

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Felsefe Kulübü’nün ortak etkinliği olarak düzenlenen, Felsefe Tarihinde “Özne Problemi” Seminerleri’nin, “Postmodernizm” başlıklı beşinci ve son oturumuna hoş geldiniz. 

Hepimizin bildiği gibi, felsefe, insanın kendisi ve içinde yaşadığı dünya hakkındaki bilgi arayışıyla başladı. 2500 yıldır filozoflar bunu tartışmaya devam ediyorlar. İşte bugün, bizi burada toplayan şey, yine aynı soru: Kendimiz ve dünya hakkındaki bilgimizin durumu nedir? 

Bu temel soruya verilen her cevabın, “ağır bir bedel”i oldu.  Sokrates, Platon ve Aristoteles başta olmak üzere, düşünceleri nedeniyle, kendi zaman ve mekanından sürgün edilmeyen tek bir eskiçağ filozofu bulmak zordur. Onların yaşamları “boş” geçti, ancak “boşuna” değil. Çünkü, düşünce, her bedelden bir ders aldı. Ve, düşünce ancak böylece, kendine ait bir “tarih”e sahip oldu.  

İşte modern filozoflar, “özne” olarak insanı tanımlayan kavramların kontrol edilebileceğini ortaya koymakla, bu sefer, kendilerini değil, ancak, ait oldukları kendi “zaman” ve “mekanları”nı sürgün ettiler. Üstelik bu defa, bu “sürgün”ün bedeli “geleceğe” devredildi. Üstümüze alalım ya da almayalım, bizler bu bedelin mirasçıları olarak kendimizi, günümüz felsefesinin tanımlayıcı kavramı olduğu söylenen “Postmodern durum” içinde buluyoruz. Belki de, kendimizi ve geleceğimizi, “düşüncenin bedeli”nden yoksun tutmak için, bu defa çözümü “zamansızlık” ve “mekansızlık”ta bulduk. 

Böyle olsun ya da olmasın, sonuç olarak, görüyoruz ki, insanın kendisi ve çağı hakkındaki düşüncesi, tekrar belirsizliğe düşmüş durumda. 

İşte bugün, felsefe dünyasında, henüz ne olduğu hakkında tartışmaların sürdürüldüğü bu “postmodern” dediğimiz kavramın ne anlama geldiğini, ilk olarak Ebru Karakoç daha sonra Sema Sökmen ve Dilnur Kılıç, son olarak da Hüseyin Üngür bizlere, farklı bakış açılarından anlatacaklar. Sunumların hemen ardından yer vereceğimiz soru cevap kısmında, bu düşünceleri tartışmaya açacağız,  

Daha şimdiden, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederek, sözü, konuşmasını yapmak üzere Ebru Karakoç’a bırakıyorum.


* Adıyaman Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı. E-mail: balmetin@gmail.com

ANA SAYFA