MAYA SANAT AKADEMİSİ

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ,

Başlangıç: 21 Mart 2020 Cumartesi. Saat: 20:15 - 23:00.

Bitiş: 23 Mayıs 2020 Cumartesi. Saat: 20:15 - 23:00.

 

Felsefeye profesyonel bir başlangıç yapmak ve düşüncelerini felsefe tarihinin düşünürleriyle bağlantıya sokmak isteyenler için gerçekleştireceğimiz Felsefe Tarihi Atölyesi'nin amacı felsefenin ortaya çıkıp gelişimini dünya mitolojilerinden başlayıp günümüze kadar takip etmek, felsefi düşünmenin ne demek olduğunu ve felsefenin nasıl yapılıyor olduğunu filozofların görüşleri ve yapıtları eşliğinde tarihsel olarak açıklamaktır. Katılımcılar karşılaştıkları yargı, görüş ve düşünce tutumlarının felsefe tarihinde  hangi filozoflar ve felsefe akımları tarafından ortaya konulduğunu saptayabilme ve felsefi düşünmenin muazzam ayrıcalığına hakim olma yeteneği kazanacaklardır. Felsefe günümüzde artan bir düşünce yüküyle yolculuğuna devam etmektedir. Bu Atölyenin katılımcıları günümüzde yürütülen felsefi tartışmaları takip edebilme, değerlendirme ve görüş geliştirebilme yeteneğine sahip olacaklardır.

 

Felsefe Tarihi Atölyesi 10 Hafta sürecektir.

 

Başlangıç: 21 Mart 2020 Cumartesi. Saat: 20:15 - 23:00.

Bitiş: 23 Mayıs 2020 Cumartesi. Saat: 20:15 - 23:00.

 

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. (0232) 323 00 20, Mobil: 0543 970 70 03

 

 
 

 

 

 

Felsefe Tarihi Atölyesi’nden Sorumlu Felsefeciler:

 

Felsefe hocaları: Prof. Dr. Metin BAL, Aysun YILDIRIM, Arş. Gör. Can TURAL.

 

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ PROGRAMI

 

1-) 21 Mart  2020 Cumartesi: (Metin BAL) Kaostan Kozmosa, Müthostan Logosa ya da Mitolojiden Felsefeye.

2-) 28 Mart 2020 Cumartesi: (Aysun YILDIRIM) İlk filozoflar: Thales, Anaximandros, Aneximenes, Pythagoras, Ksenofanes. Felsefede ilk karşıt görüşler (varlık ve oluş hakkında): Herakleitos ve Parmenides.

3-) 4 Nisan 2020 Cumartesi: (Aysun YILDIRIM) Platon & Aristoteles.

4-) 11 Nisan 2020 Cumartesi: (Can TURAL) Ortaçağda Felsefe.

5-) 18 Nisan 2020 Cumartesi: (Can TURAL) Rönesans’ta Felsefe.

6-) 25 Nisan 2020 Cumartesi: (Can TURAL) Modern Felsefe: Descartes, Locke ve Hume.

7-) 2 Mayıs 2020 Cumartesi: (Can TURAL) Aydınlanma: Rousseau, Voltaire ve Kant.

8-) 9 Mayıs 2020 Cumartesi: (Metin BAL) Alman İdealizmi (Fichte, Schelling, Hegel) & Marx.

9-) 16 Mayıs 2020 Cumartesi: (Aysun YILDIRIM) Schopenhauer & Nietzsche.

10-) 23 Mayıs 2020 Cumartesi: (Metin BAL) Çağdaş Felsefe: Martin Heidegger "Dünya Resimleri Çağı" [“Die Zeit des Weltbildes”, (“The Age of the World Picture”) (1938)] & Postmodernizm ve Alternatifler

 

Felsefe Tarihi Atölyesi’nin Koordinatörü Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de estetik ve sanat felsefesi, ontoloji ve çağdaş felsefe disiplinlerinde doçent ünvanı aldı. 2019’da profesör ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları estetik ve sanat felsefesi, felsefe tarihi, ontoloji, modernizm, varoluşçuluk, çağdaş felsefe, postmodernizm ve terapötik felsefe.

 

Prof. Dr. Metin BAL'ın ayrıntılı cv bilgisi ve tüm yayınları için bakınız: www.metinbal.net

E-posta: balmetin@gmail.com Mobil Tel: 05065360030

ANA SAYFA

 

Sanat Felsefesi Atölyesi hakkında tıklayınız lütfen. Prof. Dr. Metin BAL.

Varoluşçuluk Atölyesi. Felsefede ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi İçin Tıklayınız Lütfen, Prof. Dr. Metin BAL.

 

ANA SAYFA