MAYA SANAT AKADEMİSİ FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ

 

Felsefe Tarihi Atölyesi’nin amacı felsefenin ortaya çıkıp gelişimini dünya mitolojilerinden başlayıp günümüze kadar takip etmek, felsefi düşünmenin ne demek olduğunu ve felsefenin nasıl yapılıyor olduğunu filozofların görüşleri ve yapıtları eşliğinde tarihsel olarak açıklamaktır. Katılımcılar karşılaştıkları yargı, görüş ve düşünce tutumlarının felsefe tarihinde  hangi filozoflar ve felsefe akımları tarafından ortaya konulduğunu saptayabilme ve felsefi düşünmenin muazzam ayrıcalığına hakim olma yeteneği kazanacaklardır. Felsefe günümüzde artan bir düşünce yüküyle yolculuğuna devam etmektedir. Bu Atölyenin katılımcıları günümüzde yürütülen felsefi tartışmaları takip edebilme, değerlendirme ve görüş geliştirebilme yeteneğine sahip olacaklardır.

Felsefe Tarihi Atölyesi 10 Hafta sürecektir. Başlangıç: 19 Ekim Cumartesi 2019, Bitiş: 21 Aralık 2019 Cumartesi. Saat: 16:00-19:00

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. (0232) 323 00 20, Mobil: 0543 970 70 03 ve 0533 463 62 54

 

 

Felsefe Tarihi Atölyesi’nden Sorumlu Felsefeciler:

 

Koordinatör: Doç. Dr. Metin BAL, Arş. Gör. Can TURAL, Özgür DAYAÇ, Aysun YILDIRIM, Merve SUNAY.

 

FELSEFE TARİHİ ATÖLYESİ PROGRAMI

 

1-) 19 Ekim 2019 Cumartesi: (Metin BAL) Kaostan Kozmosa, Müthostan Logosa. Mitolojilerden Bilgelere Felsefenin Doğuşu.

2-) 26 Ekim 2019 Cumartesi: (Aysun YILDIRIM) İlk filozoflar: Thales, Anaximandros, Aneximenes, Pythagoras, Ksenofanes. Felsefede ilk karşıt görüşler (varlık ve oluş hakkında): Herakleitos ve Parmenides.

3-) 2 Kasım 2019 Cumartesi: (Merve SUNAY) Platon ve Aristoteles.

4-) 9 Kasım 2019 Cumartesi: (Can TURAL) Ortaçağda Felsefe.

5-) 16 Kasım 2019 Cumartesi: (Merve SUNAY) Rönesans’ta Felsefe.

6-) 23 Kasım 2019 Cumartesi: (Özgür DAYAÇ) Modern Felsefe: Descartes, Locke ve Hume.

7-) 30 Kasım 2019 Cumartesi: (Can TURAL) Aydınlanma ve Kant.

8-) 7 Aralık 2019 Cumartesi: (Özgür DAYAÇ) Alman İdealizmi (Fichte, Schelling, Hegel), Marx ve Freud.

9-) 14 Aralık 2019 Cumartesi: (Aysun YILDIRIM) Schopenhauer, Nietzsche ve Hermeneutik.

10-) 21 Aralık 2019 Cumartesi: (Metin BAL) Çağdaş Felsefe: Varoluşçuluk, Heidegger ve Postmodernizm.

 

Felsefe Tarihi Atölyesi’nin Koordinatörü Metin Bal’ın kısa CV’si:

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları estetik ve sanat felsefesi, felsefe tarihi, ontoloji, varoluşçuluk ve çağdaş felsefedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

E-posta: balmetin@gmail.com Mobil Tel: 05065360030
 

ANA SAYFA