Heraclitus Üzerine Dersler (2006) Heidegger & Eugen Fink,

çev. İbrahim Görener, Kesit Yayınları, İstanbul. 253 sayfa.

Metin Bal, Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Arş. Gör.

balmetin@gmail.com

Mart 2007, Diyarbakır.

 

Herakleitos Üzerine Heidegger'in Dersler'i adlı kitabın bir yorumunu makale şeklinde okumak için tıklayınız lütfen.

 

Metin Bal’dan “Heraclitus Üzerine Dersler” kitabının Okuyucusuna Not: Kitaptaki yazım ve çeviri hataları yanlış anlamaya neden olmaktadır. Bu hataların kimi yerlerde yol açabileceği büyük bir yanlış anlamayı şimdiden önlemek adına okuyucunun aşağıdaki düzeltmeleri dikkate alması önerilir.

(Ayrıca, Heraklitos'un bütün fragmanlarına ulaşmak için tıklayınız lütfen: "Efesli Heraklitos", John Burnet, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40: Antik Dünya Bilgeliği, Şubat-Mart-Nisan 2007, Doğu Batı Yayınları, Ankara, ss. 61-90.  (Okuyucuya Not: Heraklitos'un bütün fragmanlarını kapsamaktadır).)

 

Sayfa 10’da “speculative” kelimesi için “kuramsal” yerine “kurgusal” olmalı.

 s. 13’de “öz” yerine “töz” olmalı.

s. 34’de “…out of the blue” için “…maviden dışarı” yerine “…rasgele.”

s. 44’de “birleştirme” yerine “toplama” , 

s. 44’de “parçalama” yerine “dağıtma” ,

s. 44’de “Aşkın Anlayış” yerine “Transendental Tam-algı” ,

s. 50’de “insanların yakalayışı” yerine “insan kavrayışı.”  

s. 51’de Karl Jaspers’in sözü “Burada, tamamen başkası halindeki aşkın düşüncesine gerçekten bu düşüncenin kendine, tam haslığının farkında olarak ulaşılabilir” yerine “Burada, aşkınlık düşüncesine mutlak şekilde öteki olarak ve gerçekte bu düşüncenin eşsizliğinin tam farkındalığıyla ulaşılır.”

s. 51’de “Ayrı tutmak (keloriomenon) kavramına dair bu aşkınlık yorumu, hedeften tamamen ayrılmıştır” yerine “Ayrı tutmanın (kehorismenon) aşkınlık olarak yorumlanması asıl konuyu gözden kaçırır.”

 s. 52’de “eunon” yerine “ksunon.”

s. 52’de “yaygın” yerine “ortak”,

s. 75’de “nous” (akıl) yerine “eous” (sabah),

s. 77’de “karanlık cehennem” yerine “gece uçurumu”,

s. 79’de “cehennem” yerine “uçurum”, 

s. 83’de “birlikte katledilmektedir” yerine “birbiriyle uyumludurlar”, 

s. 89’da “o anda oluşabilecek bir sezgi” yerine “dolayımsız sezgi”,

s. 89’da “speculative” sözcüğü için “kuramsal” yerine “kurgusal”,

s. 90’da “kuramsal yargılama” yerine “kurgusal yargı”,

s. 90’da “tür ile dengeli kullanılan” yerine “türler için kullanılan”,

s. 90’da “ilgileniş” yerine “düşünüş”,

s. 90’da “sonsuzluk dairesindedir” yerine “sonsuzluktadır”,

s. 93’de “düşünce” yerine “düşünme”,

s. 97’de son satırda şu cümle unutulmuş: “Kendi sınırının demir zincirleri içinde hareketsiz tutulan kişi “ritme sokulmuş”, başka bir deyişle, bağlanmıştır.”

s. 98’de “dilin özünün” yerine “dilin dayanağının”,

s. 100’de (Diels’in çevirisindeki “yaratılmadı”, meydana getirilmedi) yerine (Diels’in çevirisi, “yaratılmadı”, uygun değildir.)

s. 125’de “mesele düşüncenin doğrudan sunuş ve kafa yorma ile ulaşılamayan bir şeye yani gerçek arka plâna doğru kendisini atmasından ibarettir” yerine “buradaki mesele, açıkça, kendisini doğrudan tasarımlama ve düşünce için erişilmez olan bir şeye açan bir düşünme tarzıdır: İşte bu asıl zemindir.”

s. 127’de “sunuş” yerine “tasarım”,

s. 127’de “sunulan şey” yerine “tasarımlanan.”

s. 128’de “ivedi” yerine “dolayımsız”,

s. 128’de “sonsuz ruhun sonsuz kesinliği” yerine “mutlak tinin mutlak pekinliği”, 

s. 128’de “ivedilik-aracılık-bütünlük” yerine “dolayımsızlık-dolayım-birlik”,

s. 128’de “sonsuz gerçekliği görmek” yerine “bengi hakikat görüsü”,

s. 129’da “Hegel ivediliği soyut görür, zira bir kişi ben tarafına değil de verilmişlik tarafına bakar” yerine “Hegel, kişi Ben tarafına değil de verilmişlik tarafına baktığı sürece dolayımsız olana soyut der.”

 s. 138’de “kesinlik” yerine “kurma/inşa”,

s. 138’de “kesinlik düşüncesiyle” yerine “kurma/inşa kavramıyla”,

s. 138’de “spontanite, aşkın kavramının kategorisel sentezine dayanmaktadır” yerine “kendiliğindenlik, transendental tamalgının kategorik sentezi üzerine temellendirilir.”

s. 138’de “sırf sunum” yerine “yalın tasarımlama”,

s. 138’de “sunan” yerine “tasarımlayan”, “temsil edilmesi” yerine de “tasarımlanması.”

s. 182’de “bireysel anlayış” yerine “kendini anlama”,

s. 191’de “kimliği” yerine “özdeşliği”,

s. 193’de “yansıtmada” yerine “derin düşünmede/tefekkürde”,

s. 196’da “oradaki insanlar, oradaki sandalye gibi mi bulunmaktadır?” yerine “İnsanlar orada, sandalyenin orada olması gibi mi bulunmaktadır?”

s. 197’de “temsiliyette” yerine “tasarımlamada” olmalı.

 

 ANA SAYFA