Jameson, Fredric (2006) Marksizm ve Biçim, Yirminci Yüzyılda Diyalektik Yazın Kuramları, Çev. Mehmet H. Doğan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bu baskıda yer alan  aşağıda gösterdiğim yazım yanlışlarını dikkatinize sunarım:

 

Metin Bal, Doç. Dr. Öğretim Üyesi,

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35260 , İzmir Türkiye, Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

Çeviriyle ilgili düzelti önerilerim:

 

16’ncı sayfada dipnotta yanlış olarak:“Ekonomik haritalar” şeklinde yazılmış oysa “Ekonomik harikalar” olmalı.

s. 38’da  “o derede ki” şöyle düzeltilmeli: “o derece ki”

s.39’da “mal derekesine” şöyle düzeltilmeli: “mal derecesine”

s.45’de “noktaya itemesindeydi” şöyle düzeltilmeli : “noktaya itmesindeydi”

s.49’da “giderek aratan”  şöyle düzeltilmeli: “giderek artan”

s.51’de “karasız bir denge” şöyle düzeltilmeli “kararsız bir denge”

s.65’de “ettiğini söylebiliriz” şöyle düzeltilmeli “ettiğini söyleyebiliriz”

s.71’de “tin arasınaki” şöyle düzeltilmeli : “tin arasındaki”

s.89’da “insane birincinin” şöyle düzeltilmeli :“insan bilincinin”

s.89’da “iki dürtününün” şöyle düzeltilmeli: “iki dürtünün”

s.93’de “değerlendildiği” şöyle düzeltilmeli: “değerlendirildiği”

s.97’de “bir içgüdü ya dürtü” şöyle düzeltilmeli : “ bir içgüdü ya da dürtü”

s.97’de “meydan gelen” şöyle düzeltilmeli “meydana gelen”

s.101’de “farkından olduğu halde” şöyle düzeltilmeli “farkında olduğu halde”

s.113’de “ortada kaldırma” şöyle düzeltilmeli “ortadan kaldırma”

s.117’de “içimize sızlatarak” şöyle düzeltilmeli: “içimizi sızlatarak”

s.55’de “bir görünüdür” şöyle düzeltilmeli: “bir görünüştür”

s.303’de “yola çıktığa” şöyle düzeltilmeli “yola çıktığı”

s.322’de “emmellerini” şöyle düzeltilmeli : “emellerini”

327’de dipnotta “Derridas’nın” şöyle düzeltilmeli : “Derrida’nın”

341’de “Warhol’un filmleri” şöyle düzeltilmeli : “Warhol’un resimleri”

 

Fredric Jameson'ın düşünceleriyle ilgili ayrıntılı bir yazı için bkz. "Fredric Jameson", Yazan: Metin Bal, 1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, V. Cilt, Dizi Editörü, Çetin Veysal, Etik Yayınları, 2013. İstanbul. ss.

Ana Sayfa