Kant Sempozyumu

Doğru, İyi, Güzel

28-29-30 Nisan 2016 MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24, 34427, İSTANBUL

Kant Sempozyumu

Doğru, İyi, Güzel

28-29-30 Nisan 2016

MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL

 

Bildiri özetleri kitapçığı için tıklatınız lütfen.

 

Video Kaydını İzlemek İçin Tılayınız Lütfen

ANA SAYFA

 

 

 

PROGRAM

28 Nisan Perşembe

10:00 MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’ın Konuşması

10:15 Açılış Konuşması: Hasan Bülent Gözkân

 

I. OTURUM | 10:30-12:30 
METAFİZİK

Oturum Başkanı: Güçlü Ateşoğlu
A. Ayhan Çitil: Kant ve Yeni Metafizik
Anıl Ünal: Üzerine Konuşulamayan Hakkında Notlar: Epigenesis
Hasan Bülent Gözkân: Transandantal Mantık ve Zaman

 

II. OTURUM | 13:30-15:30 
YETİLER VE BİLİNÇ

Oturum Başkanı: Kurtul Gülenç
Selda Salman: Hayalgücü Kökensel Yeti mi? Kant’tan Fichte’ye Hayalgücünün İzinde
Eylem Hacımuratoğlu: Husserl’in Kant Eleştirisi Bağlamında Bilincin Birliği Meselesi 
Aliye Kovanlıkaya: Teorik ve Pratik Akıl Ayrımının Dayanağı olarak Hissetme ve Düşünme Ayrımı

 

III. OTURUM | 15:45-17:45 
YAŞAM VE ÖLÜM

Oturum Başkanı: Özge Ejder
Elif Çırakman: Kantçı Eleştiri: Umuda İlişkin Soru ve Yaşam Meselesi
Kağan Kahveci: Kant ve Dünyanın Sonu Problemi
Taşkıner Ketenci: Saf Aklın Eleştirisi ve “Bütün Şeylerin Sonu”nun Ruhun Ölümsüzlüğü ve Tanrı’nın Konumu Açısından Karşılaştırılması

 

29 Nisan Cuma

 

IV. OTURUM | 10:00-12:30
PRATİK AKIL

Oturum Başkanı: Kaan H. Ökten
Yasin Ceylan: Kant Etiğinin Eleştirisi
Harun Tepe: Kant Etiği Üzerine Yeniden Düşünmek
Hakan Çörekçioğlu: “Uygulamalı Hukuk Öğretisi Olarak Politika” ve İnsan Güvenliği
Emine Sarıkartal: Kritik ve Politika: Lyotard ve Arendt’in Kant Okumaları

 

V. OTURUM | 13:30-15:30
HUKUK, SİYASET, AYDINLANMA

Oturum Başkanı: Yasin Ceylan
Ali Akay: Aydınlanma Cesareti
Engin Abat: Kant’ta Devrim Fikri ve Onun Saf Aklın Eleştirisi ile İlişkisi
Güçlü Ateşoğlu: Kant’ın Kısa Yazılarından Hareketle Tarih, Politika ve Diğer Şeyler

 

VI. OTURUM | 15:45-18:15
ÇAĞDAŞ OKUMALAR / CONTEMPORARY READINGS (Oturum İngilizce gerçekleştirilecektir)

Oturum Başkanı: Refik Güremen
Lucas Thorpe: What's Wrong with Constructivist Readings of Kantian Ethics?
Kenneth Westphal: Kant, Aristotle & Our Fidelity to Reason
Andrea Rehberg: Kant and Lyotard Between the Aesthetic and the Political
Lewis Johnson: The Sensus Communis, The Beautiful, The Sublime

 

30 Nisan Cumartesi

 

VII. OTURUM | 10:00-12:30
ESTETİK

Oturum Başkanı: Mehmet Şiray
Taylan Altuğ: Sanatın Özerkliği: Estetik Teori'de Kant-Adorno Eşleşmesi
Doğan Yaşat: Derrida’nın Kant Estetiği Yorumu: Görsel Sanatlarda Ergon ve Parergon Kavramları
Özge Ejder: Kant Felsefesinde “Deha” Kavramsallaştırması
Metin Bal: Kant’ın Estetiğinde Etik Dönüş

(Video Kaydını İzlemek İçin Tılayınız Lütfen)

 

VIII. OTURUM | 13:30-15:30
DİN VE İLAHİYAT

Oturum Başkanı: Mehmet Elgin
Erdoğan Yıldırım: Saf Aklın Eleştirisi Işığında Modern Bilimlerde Bilgi-İman İlişkisi
Lokman Çilingir: "Salt Aklın Sınırları"nda Kötülük
Kaan H. Ökten: Kant, Din ve Sansür

 

IX. OTURUM | 15:45-17:45
DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK

Oturum Başkanı: Hasan Bülent Gözkân
Nebil Reyhani: Kant ve Evrim Fikri
Özgüç Güven: Kant’ın “Görü”sünü Frege Doğru Anladı mı?
Mehmet Elgin: Kant ve Evrim Teorisinin A priori Yasaları

Video Kaydını İzlemek İçin Tılayınız Lütfen

 

Bildiri özetleri kitapçığı için tıklatınız lütfen.

 

 

 

ANA SAYFA