Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi, Prof. Dr. Metin Bal.

12 Eylül 2020 – 31 Ekim 2020. Khora Felsefe Atölyesi, Ankara.

 

Dersler internet üzerinden online canlı video bağlantılı yapılacaktır.

Kayıt için iletişim: 0531 701 94 78

E-posta: khora.atolye@gmail.com

 

Khora Felsefe Atölyesi Adresi: Ümit Mahallesi 2480. Cad. Kafkas Sitesi 60/A Çayyolu-Ankara.

Khora Mobil Tel: 0531 701 94 78

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi 8 hafta sürecek bir programdan oluşmaktadır. Ders saatleri Cumartesi gündüzleri 14:00 - 16:30.

● Başlangıç tarihi 12 Eylül 2020 Cumartesi,

● Bitiş tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi.

ANA SAYFA

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi

8 Haftalık Ders Programı:

 

1-) 12 Eylül 2020 Cumartesi: Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması.

(İncelenecek yapıtlar: ● Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. A. Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.  ● Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları. ● Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.)

 

2-) 19 Eylül 2020 Cumartesi: Nietzsche’nin Güç İstenci’nde ve Böyle Dedi Zerdüşt'te Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

(İncelenecek yapıtlar: ● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık. ● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.)

 

3-) 26 Eylül 2020 Cumartesi: Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

(İncelenecek yapıt: ● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Gülperi Sert, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.)

 

4-) 3 Ekim 2020 Cumartesi: Jean-Paul Sartre Bulantı Romanında ve Çıkış Yok  Tiyatro Oyununda Hümanist Ateist Varoluşçuluk.

(İncelenecek yapıtlar: ● Sartre, Jean Paul (2010) Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları. ● Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları. ● Sartre, Jean-Paul (1965) Gizli Oturum, çev. Bertan Onaran, İstanbul: De Yayınevi. )

 

5-) 10 Ekim 2020 Cumartesi: Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Yabancı &Veba Romanlarında Absürdün Anlamı, İntihar Sorunu ve Varoluş.

(İncelenecek yapıtlar: ● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları. ● Camus, Albert (2020) Yabancı, çev. Ayça Sezen, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.)

 

6-) 17 Ekim 2020 Cumartesi: Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanlarında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

(İncelenecek yapıtlar: ● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları. ● Atay, Oğuz (2018) Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yayınları.)

 

7-) 24 Ekim 2020 Cumartesi: Herman Melville’in Yazıcı Bartleby Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Bir Değerlendirilmesi.

(İncelenecek yapıt: Melville, Herman (2015) Yazıcı Bartleby, Bir Wall Street Öyküsü, Bartleby, the Scrivener, A Story of Wall Street. Çev. Murat Belge, Wyn Kelley’nin Önsöz’ü ve Murat Belge’nin Sonsöz’üyle, İstanbul: İletişim Yayınları.)

 

8-) 31 Ekim 2020 Cumartesi: Martin Heidegger’in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi Bağlamında “Varoluş”un Düşünce Dünyasındaki İlk Açık Tanımı.

(● İncelenecek yapıtlar: Heidegger, Martin (2018) Varlık ve Zaman, çev. Kaan Ökten, İstanbul: Alfa. / Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman (Sein und Zeit) çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. / Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık. / Heidegger, Martin (1998) Tekniğe İlişkin Soruşturma, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları. / Heidegger, Martin (2013) Hümanizm Üzerine (Über den Humanismus), çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. / Heidegger, M., (2003b). Sanat Eserinin Kökeni, Çev. Fatih Tepebaşlı, Erzurum: Babil Yay.)

 

*****  *****  *****  *****  *****

 

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı aldı. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri Felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles Felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe, aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesidir.

 

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 
Aşk Felsefesi ve Edebiyatı, Khora Felsefe Atölyesi, 2020, Ankara. Prof. Dr. Metin BAL.

ANA SAYFA