"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un

Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak",

Metin Bal.

Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322),

Sayı 6 (2016),

DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118,

indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”,

ss. 145-157.

 

Yazıya ulaşmak için tıklayınız lütfen: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gumusmaviatlas/article/view/5000187817/5000165277

 
     

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

ÖZET: Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak

YAZAR: Metin BAL

 

Bu makalede, ilkin, düşünme bakımından çağdaş insanın durumu ortaya konulmaya çalışılır. Bunun ardından, hakiki anlamda düşünmenin ancak düşünmenin şiir ile ortak kökenleri keşfedildiğinde başarılabileceği öne sürülür. Üçüncü ve son olarak, Frank Baum’un Oz Büyücüsü adlı masalından yola çıkılarak çağımız insanının doğa ve diğer canlılarla ilişkisi ve onun varoluşu betimlenmeye çalışılır.

 

Anahtar Sözcükler: İnsan, Doğa, Hayvan, Düşünme, Şiir, Oz Büyücüsü.

 

ABSTRACTUnderstanding the Relation of Contemporary Human Being with Nature In Terms of Thinking and Existence Through Frank Baum’s The Wizard of Oz

AUTHOR: Metin BAL

 

In this article, at first,  situation of the contemporary human being in terms of thinking is tried to be presented. To describe the situation of thinking in contemporary age several references are made to Martin Heidegger’s works. It is argued that the most distinct features of the human being of the modern times are thoughtlessness and spiritlessness, because in modern times thought and spirit are reduced to culture. The activity of thinking turned into a business activity. To overcome this situation the reason for the fact of spiritual deprivation of modern human being is tried to be found. Then, it is explored that thinking in its true meaning can be accomplished only by the exploration of the common origins of thinking and poetry. Accordingly, the pseudo conflict between philosophy and poetry is criticized. Thirdly and finally, it is discussed that the reductions mentioned above result in transformations of he relation between human being and nature.  To develop an acceptable relation between human being and nature the common root of mythos and philosophy is reminded. Starting from Frank Baum’s fairy tale The Wizard of Oz the relation between human being and other living beings and existence of human being are tried to be described. In conclusion, antropological and antropophanic approaches to the nature and to the living beings other than human being are criticized.

 

Keywords: Human Being, Nature, Animal, Thinking, Poetry, The Wizard of Oz.

 
 
 

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

 
 

ANA SAYFA