SÖYLEŞİ: Aristoteles Okumaları – IV -  “Aristoteles’in Metafizik Kitabı”, Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, Tarih: 23 Mart 2017 Perşembe, Saat: 14:00 – 15:30. Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen

 

Prof. Dr. Ahmet ARSLAN’ın “Aristoteles’in Metafizik Kitabı” Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması

Metin Bal

23 Mart 2017

 

Saygıdeğer konuğumuz Sn. Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, ve değerli katılımcılar, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aristoteles Okumaları Söyleşi etkinliğimizin dördüncüsüne hoşgeldiniz.

Felsefecilerin işi, bizim işimiz biraz kendimizle ilgilenmek, bir ruh yaratmak.

Genel adıyla “Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi” etkinliğimizin dokuzuncusunu yapacağız. Farkında mısınız? Bahar geldi! Bahar dönemine özgü adıyla Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi’nin dördüncüsünü gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 

(Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen)

Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'ni, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümümüzün etkinliklerinden biri olarak sürdürüyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanımız Sn. Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER’e, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Levent AYSEVER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ve devamı konusundaki desteklerini sürdürdükleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Aristoteles’in Metafizik yapıtı hakkında bir konuşma yapmak üzere bugün aramızda olan Sn. Prof. Dr. Ahmet ARSLAN’a yoğun ajandasında davetimizi kabul ederek geldiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Önce, Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğimizin amacını kısaca açıklayıp, bunun ardından, günün konuşmacısı olan Sn. ARSLAN’ı takdim edeceğim ve söyleşi etkinliğimize başlayacağız. 

 

Kendisinden önce başlayıp devam eden felsefeyi düşünüş biçimiyle sonraki kuşakların felsefe yapma tarzını belirleyen Aristoteles, Grek filozofların doruk noktasıydı. Bunun önemini, çağımızın üzerine en çok yazılmış düşünürü Martin Heidegger, Aristoteles’in Metafizik yapıtı üzerine kitabının başında yer verdiği Nietzsche’nin Güç İstenci’nin 419’uncu paragrafıyla vurgular. Nietzsche şöyle diyor:  

“Belki de birkaç yüzyıl sonra şöyle bir yargıya varılacak: tüm Alman felsefesinin asıl değeri, antik tabanı adım adım geri kazanmasındadır, ve “özgünlük” konusunda her türlü beklenti, Almanların şu yüksek beklentisiyle oranlandığında güdük ve gülünç kalır: parçalanmış görünen bağı yeniden bağlamış olmak; Greklere, bu güne gelene kadar en yüksek “insan” türüyle olan bağı.”[1] 

 


[1] s. 2. Heidegger, Martin (2010) Aristoteles Metafizik Θ 1-3 Gücün Neliği ve Gerçekliği, çev. Saffet Babür, Ankara: Bilgesu.

İşte bu söyleşi etkinliğimizin amacı Nietzsche’nin de önemini vurguladığı Grek düşünürlerinden Aristoteles’in sözleri üzerine yoğunlaşmak, onun kitaplarını tekrar okumak, onunla ilgili bilgilerimizi yeniden gözden geçirmektir. 

Etkinliğimizin söyleşi formu kazanabilmesi amacıyla siz dinleyicilerimizin de düşüncelerini paylaşabilmeleri için, konuk hocamızın gerçekleştireceği sunumun ardından 30 dakikalık bir soru-cevap kısmı olacaktır. 

“Aristoteles’in Metafizik Kitabı” başlıklı konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. ARSLAN hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum: 

Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yaptı. 1978'de doçent ve 1988'de profesör oldu. 1979'da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe bölümünü kurdu. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Hocamızın ilgisi Osmanlı Kelam Düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Grek Felsefesi alanlarında yoğunlaşır.

Sn. Prof. Dr. Ahmet ARSLAN’ın telif, çeviri ve edisyon olmak üzere çok sayıdaki tüm kitaplarının adını sıralamak ancak başka bir etkinliğin konusu olabilir. 

Her bir çalışmasını, Türkçe felsefe literatürüne son derece önemli katkılar olarak gördüğüm hocamızın tüm bu yapıtlarının arasından beşinin adını söylemeden geçemem: Telif yapıtları olarak kitaplaştırdığı doktora tezi Ibn-i Haldun kitabı, beş ciltlik İlkçağ Felsefe Tarihi kitabı, çevirilerinden ise Aristoteles’in şimdi söz konumuz olan Metafizik kitabı, Friedrich Albert Lange’ın Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi kitabı ve Farabi’nin İdeal Devlet kitabı. 

İnsanlığın düşünce hafızasının bu temel kaynaklarıyla Türkçe okuyucuları buluşturduğu için Sn. Prof. Dr. Ahmet ARSLAN’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Yapacağı konuşma için kendisini kürsüye davet ediyorum, hocam buyurun lütfen … 

Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL

 

ANA SAYFA

(Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen)