Poietika, Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ

Aristoteles Okumaları - II -

Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ
Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir.

ANA SAYFA

Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

ANA SAYFA

 

Video kaydı için tıklayınız lütfen:

I. Bölüm,

II. Bölüm.

 

Video kaydı için tıklayınız lütfen:

I. Bölüm,

II. Bölüm.

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA

Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ'e

DEÜ Tezli Yüksek Lisans Felsefe Anabilim Dalı Programı öğrencisi Nermin DEVELİ çiçek sunarken. 

Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ & Doç. Dr. Metin BAL

Doç. Dr. Kurtul GÜLENǒin “Aristoteles’in Poietika’sı” Başlıklı Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması[1],

Doç. Dr. Metin BAL[2]

Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar,

Ben Felsefe Bölümü öğretim üyesi Metin Bal.

Genel adıyla “Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi” etkinliğimizin beşincisini ve Bahar dönemine özgü adıyla Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi’nin ikincisini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hoşgeldiniz! Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum,

Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'ni Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümümüzün etkinliklerinden biri olarak sürdürüyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığımıza, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ve devamı konusundaki desteklerini sürdürdükleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
 

Aristoteles’in Poietika yapıtı üzerine bir konuşma yapmak üzere bugün aramızda olan Sn. Doç. Dr. Kurtul GÜLENǒe, davetimizi kabul ederek İstanbul’dan geldiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşgeldiniz Kurtul hocam.

Önce, Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğimizin amacını kısaca açıklayıp, bunun ardından, günün konuşmacısı olarak davet ettiğimiz Sn. GÜLENÇ hocamızı takdim edeceğim ve söyleşi etkinliğimize başlayacağız.

Yrd. Doç. Dr. Kerem CANLI, Fulya Alımlı Canlı, Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Oğuz KEMAL TÜLÜCE,

Emeti GÖNÜLKAŞ, Ayşe YEŞİM AKSU

 
 

 

Aristoteles’i anlama çabasının ne kadar önemli felsefi bir etkinlik olabileceği konusunda Hegel’in şu sözü bize ışık tutabilir: Aristoteles “bilimin bütün dâhileri arasında zenginlik ve derinlik bakımından sonraki hiçbir çağda eşi benzeri olmayan”[3] bir düşünürdür.

Ayrıca, 2016 yılı Aristoteles’in doğumunun 2400üncü yıldönümü. Bu nedenle UNESCO 2016 yılını Aristoteles yılı ilan etti. Birleşmiş Milletler’in olumlu yapabildiği tek eylem biçiminin “kınama” olduğu düşünülecek olursa, UNESCO Aristoteles okumayanları da kınayarak etkinliğini sürdürebilir.

Bir söyleşi formunda tasarladığımız Aristoteles Okumaları etkinliğinin amacı Aristoteles’in yapıtları üzerine yoğunlaşmak, onları tekrar okumak, onlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeniden gözden geçirmektir.

Etkinliğimizin söyleşi formu kazanabilmesi amacıyla siz dinleyicilerimizin de düşüncelerini paylaşabilmeleri için, günün konuşmacısı hocamızın gerçekleştireceği sunumun ardından 30 dakikalık bir soru-cevap kısmı olacaktır.

  Aristoteles’in Poietika yapıtı üzerine konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum:

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Yunan Tragedyasında ve Aristoteles’te Sorumluluk Kavramı başlıklı yüksek lisans tezini 2005’te Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’na sundu. Doktorasını 2010’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu Eleştiri, Toplum ve Bilim: Frankfurt Okulu Üzerine Bir İnceleme başlıklı teziyle yaptı. 2014 Ekim ayında Doçent ünvanını aldı.

Sn. Doç. Dr. Kurtul GÜLENǒin uzmanlık ve ilgi alanları Sosyal Bilimler Felsefesi, Felsefe ve Edebiyat, Siyaset Felsefesi, Aydınlanma Felsefesi, Eleştirel Teori, Hermeneutik, Etik, Çocuklar İçin Felsefe’dir.

Sn. GÜLENÇ, 2004-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümümüz’de öğretim üyesi olarak çalışma arkadaşımız ve hocamız oldu. 2015 Ağustos ayından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte konferanslar vermiş ve birçok makaleler yazmış olan Sn. Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Türkçe felsefe literatürüne kitapları, derlemeleri ve çevirileriyle de önemli katkılarda bulunmuştur. Bu değerli katkıların hepsinin adını sıralamaya zamanımız yetmeyeceği için yalnızca bir kısmını söyleyeceğim. Kendisinin yazdığı kitaplar arasında, Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk, Ben Kimim?, Sevgi Nedir?Doğru ve Yanlış Nedir?, Mutluluk Nedir?, Özgürlük Nedir?, Frankfurt Okulu, ve daha geçen ay Marksizm’de Ahlak Tartışmaları yayınlanmıştır.

Bu çalışmalarının yanında Türkçe’de başka bir eşdeğeri olmayan Siyaset Felsefesi Tarihi’nin editörlüğünü yaptı, ayrıca Sn. Doç. Dr. Özlem DUVA’yla birlikte editörlüğünü yaptığı Yargıya Felsefeyle Bakmak adlı kitabı okuyucularına armağan etti. Sn. GÜLENǒin adını andığım bu yapıtlarının önemini her geçen gün daha da artırarak sürdürdüğünü görüyorum.

Şimdi, Sn. Doç. Dr. Kurtul GÜLENǒi yapacağı konuşma için kürsüye davet ediyorum, buyurun hocam … 

Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL


 

[1] SÖYLEŞİ: Aristoteles Okumaları – II -, Poietika –, Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir.

[2] Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Web: www.metinbal.net, e-posta: balmetin@gmail.com

[3] s. 117. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Plato and the Platonists, tr. by E. S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 2. London: University of Nebraska Press.

 

ANA SAYFA

Arş. Gör. Mete Han ARITÜRK, Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Arş. Gör. Alper YARDIMCI

 
 
 

 

Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir.

Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.