Nikomakhos'a Ethik, III. Kitap: Akon, Hekon, Akrasia

Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT

Aristoteles Okumaları – I –

Nikomakhos'a Ethik'in III. Kitabı: Akon, Hekon, Akrasia

Konuşmacı: Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT,

(Video kaydını izlemek için tılayınız lütfen)

Açılış Konuşması: Doç. Dr. Metin BAL

Tarih: 25 Mart 2016 Cuma, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir. 

 
   
 

AÇILIŞ KONUŞMASI, (Video kaydını izlemek için tılayınız lütfen)

Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar,

Ben Felsefe Bölümü öğretim üyesi Metin Bal.

Genel adıyla “Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi” etkinliğimizin dördüncüsünü ve Bahar dönemine özgü adıyla Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi’nin ilkini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, hoşgeldiniz!

Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'ni Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümümüzün etkinliklerinden biri olarak başlatıyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığımıza, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ve devamı konusundaki desteklerini sürdürdükleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Önce, Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğimizin amacını kısaca açıklayıp, bu etkinliğimizi nasıl yapacağımız hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bunun ardından, günün konuşmacısı olarak davet ettiğimiz Sn. Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT hocamızı takdim edeceğim ve söyleşi etkinliğimize başlayacağız.

Aristoteles’i anlama çabasının ne kadar önemli felsefi bir etkinlik olabileceği konusunda Hegel’in şu sözü bize ışık tutabilir: Aristoteles “bilimin bütün dâhileri arasında zenginlik ve derinlik bakımından sonraki hiçbir çağda eşi benzeri olmayan”[1] bir düşünürdür.

Bir söyleşi formunda tasarladığımız Aristoteles Okumaları etkinliğinin amacı Aristoteles’in yapıtları üzerine yoğunlaşmak, onları tekrar okumak, onlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeniden gözden geçirmektir.

Aristoteles Okumaları etkinliklerinin her bir oturumunda Aristoteles’in yalnızca bir yapıtı ya da bir yapıtının belirli bir bölümü ele alınır. Etkinliğin her bir oturumu ele alınan yapıtın onun üzerine konuşma yapacak olan kılavuz bir hocanın, yalnızca ele aldığı yapıtın sınırları içinde kalınarak gerçekleştirilir.

Söyleşide dinleyici ve tartışmacı olarak yer alacak katılımcıların daha önceden duyurusu yapılmış olan, üzerinde durulacak yapıtı okumaları beklenir. Günün konuşmacısı olan kılavuz hocamız çeşitli yorumlamalarla ele alacağı yapıtı en çok 60 dakika içinde tanıtıp açıklayarak tartışmaya açar. Bunun ardından, 30 dakikayla sınırlı olacak şekilde, kılavuz hocamızın yönlendirmesiyle söyleşinin katılımcıları konu hakkındaki tartışmaya soru, cevap ve görüş bildirerek aktif bir şekilde dahil olurlar.

Şimdi Aristoteles’in Nikomakhos'a Ethik yapıtının III. Kitab’ı üzerine konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum: Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan Spinoza’da Özgürlük Sorunu ve Demokrasi başlıklı teziyle mezun oldu. 1995’te Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Programı’na sunduğu Bir Erdem Olarak Adalet başlıklı teziyle Doktor ünvanını aldı. 1992-95 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevliliği yaptı. 1996’da Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yardımcı doçent oldu.  2005 yılında Doçent ünvanı, 2012’de ise Profesör ünvanı aldı. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sn. Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT’ün uzmanlık ve ilgi alanları Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe ve Mantık, Politika ve Ahlak Felsefesi, Politika Teorileri, Hukuk Felsefesi ve Dinler Tarihidir.

İdari görevleri bakımından Sn. ZELYÜT 1998’den beridir Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı başkanı ve 2009’dan beridir Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar vermiş ve birçok makale yazmış olan Sn. ZELYÜT, Türkçe felsefe literatürüne İki Adalet Arasında, Dört Adalı ve Spinoza başlıklı kitaplarıyla değerli katkılarda bulunmuştur.

         Benim özellikle söylemek istediğim son derece önemli bir katkısı var hocamızın. Sn. ZELYÜT 11-12 Aralık 2014’te Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde, bana göre son yılların en başarılı şairi olan Didem MADAK anısına dillere destan Didem MADAK Sempozyumu’na başkanlık yapmıştır. Dahası, Metis Yayınları’ndan 2015 yılında yayımlanan Didem MADAK Sempozyumu’nun bildirilerinin derlendiği kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Şimdi, yapacağı konuşma için sözü Sn. Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT’e bırakıyorum. Buyurun hocam …

Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL. 

(Video kaydını izlemek için tılayınız lütfen)


[1] s. 117. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995) Lectures on the History of Philosophy, Plato and the Platonists, tr. by E. S. Haldane and Frances H. Simson, Vol. 2. London: University of Nebraska Press.

 
 

Yrd. Doç. Dr. Engin TOPUZKAMIŞ, Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT, Prof. Dr. Levent AYSEVER, Doç. Dr. Metin BAL

 
 

Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT, Doç. Dr. Metin BAL

 
 

(Video kaydını izlemek için tılayınız lütfen)