Aristoteles'in Ousia Terimi

Dr. Hikmet ÜNLÜ

Aristoteles Okumaları – V - "Aristoteles’in Ousia Terimi"

Dr. Hikmet ÜNLÜ

16 Mart 2018, İzmir

ANA SAYFA

 

 

 

Aristoteles Okumaları – V - adlı bilimsel etkinlikte Dr. Hikmet ÜNLܒnün "Aristoteles’in Ousia Terimi" Başlıklı Konuşması İçin Bir Açılış Konuşması

Metin Bal

16 Mart 2018, İzmir.

 

Konuğumuz Sn. Dr. Hikmet ÜNLÜ, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler,

ve değerli katılımcılar,

 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Platon ve Aristoteles Okumaları’nın 12’ncisi ve Aristoteles Okumaları Söyleşi etkinliğimizin beşincisine hoşgeldiniz.

 

Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'nin koordinatörü olarak, bu etkinliğimizi Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’müzün faaliyetlerinden biri olarak sürdürmeye devam ediyor olduğumuzu görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

 

Edebiyat Fakültesi dekanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa DAŞ’a, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Levent AYSEVER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ve devamı konusundaki desteklerini sürdürdükleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Aynı zamanda “ilk felsefe tarihi” kitabı olarak gördüğüm Aristoteles’in Metafizik adlı yapıtı hakkında bir konuşma yapmak üzere davetimizi kabul ederek bugün aramızda olan Sn. Dr. Hikmet ÜNLܒYÜ sevgi dostlukla selamlıyorum.

 

►Aristoteles’in sözleri üzerine yoğunlaşmayı, onun kitaplarını tekrar okumayı, onunla ilgili bilgilerimizi yeniden gözden geçirmeyi amaçlayan bu etkinliğimizin söyleşi formu kazanabilmesi için, konuk hocamızın gerçekleştireceği sunumun ardından 30 dakikalık bir soru-cevap hakkı tanınacaktır.

 

Bana göre felsefede “bir şeyi anlamak” herşeyi anlamanın anahtarıdır. İşte “ousia” terimi bunlardan biridir. İlk defa Aristoteles’in betimlemeye çalıştığı bu durumu çağımızda Amerikalı filozof William James şöyle ifade ediyor: “Bir kimsenin amacı bir bütün olarak dünya hakkında olanaklı en yüksek anlayışa ulaşmak olur olmaz metafizik meseleler en acil ilgilenilen sorunlar haline geliyor[1]

 

► "Aristoteles’in Ousia Terimi"  başlıklı konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. Dr. Hikmet ÜNLܒyü kısaca tanıtmak istiyorum:

 

Sn. Dr. ÜNLÜ sırasıyla Kanada’da Victoria Üniversitesi’nde lisans,  Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde yüksek lisans ve İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde doktora eğitimi görmüş; “Aristoteles’in Ruh Görüşünün Ontolojik Temelleri” adlı doktora tezini 2015 senesinde tamamlamış; sonrasında ise Amerika’da Georgia Üniversitesi’nde Prof. Dr. Edward Halper danışmanlığında post-doktora çalışmalarını sürdürmüştür.

 

Son çalışmalarında Heidegger’in Aristoteles ontolojisi hakkındaki görüşlerine yoğunlaşan Hikmet Ünlü son bir senedir, halihazırda öğretim elemanı olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Platon, Aristoteles, Heidegger ve çağdaş erdem etiği alanlarında çeşitli dersler vermektedir. Başta ontoloji ve epistemoloji olmak üzere Grek felsefesinin birçok alanıyla ilgilenen Hikmet Ünlü Grekçe dil dersleri de vermektedir.

 

Sn. Dr. Hikmet ÜNLܒyü yapacağı konuşma için kürsüye davet ediyorum, buyurun lütfen …

 

Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL


[1] s.xi. Aristotle (2002) Metaphysics, tr by Joe Sachs. Santa Fe: Green Lion Press.

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFA