Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

Platon Okumaları – III -  Konuşmacı öğretim üyesi: Prof. Dr. Nazile KALAYCI, Platon’un Phaidon Diyaloğu, Tarih: 4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi.

Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.

 

Ana Sayfa

Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

 

 

 

 

 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin Bal

 

Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

 

 

 

 

 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin Bal

 

Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.

Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar,

Ben Felsefe Bölümü öğretim üyesi Metin Bal. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğine hoşgeldiniz.

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'ni Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümümüzün etkinliklerinden biri olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığımıza, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin gerçekleştirilmesi ve devamı konusundaki desteklerini sürdürdükleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

Önce, Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğimizin amacını tekrar hatırlatıp, etkinliğe ilk defa katılanlar için bu etkinliğimizi nasıl yapıyor olduğumuz hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bunun ardından, günün konuşmacısı olarak davet ettiğimiz Sn. Prof. Dr. Nazile KALAYCI hocamızı takdim edeceğim ve söyleşi etkinliğimize başlayacağız.

Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliği filozof Alfred North Whitehead’in sözünü kendisine motto kabul eder: “Avrupalı felsefi geleneğin en güvenli genel özelliği, onun Platon’a düşülmüş bir dizi dipnottan meydana gelmesidir.”[1]

Bir söyleşi formunda tasarladığımız Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliğinin amacı Platon’un ve ardından Aristoteles’in yapıtları üzerine yoğunlaşmak, onları tekrar okumak, onlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeniden gözden geçirmektir. Platon ve Aristoteles Okumaları, birbiriyle ardışık zamanlarda gerçekleştirilecek olan “Platon Okumaları” ve “Aristoteles Okumaları” adlarıyla iki ayrı söyleşi programından oluşur. Güz dönemi boyunca Platon Okumaları, Bahar döneminde ise Aristoteles Okumaları söyleşi programı etkinlikleri yürütülür. 

Platon Okumaları ve Aristoteles Okumaları söyleşi etkinliklerinin her bir oturumunda Platon’un ya da Aristoteles’in yalnızca bir yapıtı ya da bir yapıtının belirli bir bölümü ele alınır. Etkinliğin her bir oturumu ele alınan yapıtın onun üzerine konuşma yapacak olan kılavuz bir hocanın, yalnızca ele aldığı yapıtın sınırları içinde kalınarak gerçekleştirilir.  

Söyleşide dinleyici ve tartışmacı olarak yer alacak katılımcıların daha önceden duyurusu yapılmış olan, üzerinde durulacak yapıtı okumaları beklenir. Günün konuşmacısı olan kılavuz hocamız çeşitli yorumlamalarla ele alacağı yapıtı en çok 60 dakika içinde tanıtıp açıklayarak tartışmaya açar. Bunun ardından, 30 dakikayla sınırlı olacak şekilde, kılavuz hocamızın yönlendirmesiyle söyleşinin katılımcıları konu hakkındaki tartışmaya soru, cevap ve görüş bildirerek aktif bir şekilde dahil olurlar. 

Şimdi, Platon’un Phaidon diyaloğu üzerine konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. Prof. Dr. Nazile KALAYCI hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Nietzsche’nin Modern Kültürü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme başlıklı teziyle ve doktorasını Kamusal Alan Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Aristoteles, Marx, Habermas başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Nazile hocamız felsefi çalışmalarını Antik Yunan Felsefesi, çağdaş felsefe, siyaset felsefesi ve etik alanında yoğunlaştırdı. Aynı zamanda Eski Yunan düşünürlerinden çağdaş düşünürlere kadar uzanan bir yelpazede düşünce tarihinin başyapıtlarından bir kısmını Türkçe’ye çevirdi. Biz onu özellikle Eski Yunanca’dan yaptığı Aristoteles’in Poietika kitabını ve Platon’un Phaidon diyaloğunu çevirisiyle biliyoruz. Türkçe felsefe literatürüne son derece değerli bu katkıları sunduğu için hazır burada konuğumuzken teşekkür etmek istiyorum.

Şimdi, yapacağı konuşma için sözü kendisine bırakıyorum. Buyrun hocam …                                      

                            Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL.

Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.

 

 

 

 

 

Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

 

 

 

 

 

 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü

Doç. Dr. Metin Bal

 

 

Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

 

 

 

 

 

 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü

Doç. Dr. Metin Bal

 

 

 

Platon Okumaları – III - 

Prof. Dr. Nazile KALAYCI,

Phaidon Diyaloğu,

4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30,

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

 

 

 

 

 

 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörü

Doç. Dr. Metin Bal

 

 

 

 

Ana Sayfa

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İZMİR.

Video: I. Bölüm için tıklayınız, Video: II. Bölüm için tıklayınız lütfen.