Platon Okumaları - II -Söyleşiler Dizisi,

Platon'un Symposion Dilayoğu

Doç. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi

Platon Okumaları – II -

Platon’un Symposion Diyaloğu, "Kendini Gerçekleştirme Etiğinde Eros"

Doç. Dr. Demet KURTOĞLU TAŞDELEN

Tarih: 20 Kasım 2015; Saat: 14:00 – 16:30

Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi.

Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm

Ana Sayfa

Ana Sayfa

AÇILIŞ KONUŞMASI (Video kaydı için tıklayınız lütfen): Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, hoşgeldiniz. Ben Felsefe Bölümü öğretim üyesi Metin Bal. Bugün ikincisini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunduğumuz Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğinin koordinatörü olarak tekrar huzurlarınızdayım.  Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi'ni Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümümüzün etkinliklerinden biri olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığımıza, Felsefe Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin planlanması, organizasyonu ve gerçekleştirilmesi konusundaki girişimleri ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Kulübü’ne de etkinliğimizi destekledikleri için teşekkür ederiz.

Önce, Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliğimizin amacını hatırlatıp, bu etkinliğimizi nasıl yapıyor olduğumuz hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Bunun ardından, günün konuşmacısı olarak davet ettiğimiz Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sn. Doç. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen hocamızı takdim edeceğim ve hemen ardından söyleşi etkinliğimize başlayacağız.

Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliği İngiliz filozof Alfred North Whitehead’in sözünü kendisine motto kabul eder: “Avrupalı felsefi geleneğin en güvenli genel özelliği, onun Platon’a düşülmüş bir dizi dipnottan meydana gelmesidir.”[1]

Bir söyleşi formunda tasarladığımız Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliğinin amacı Platon’un ve ardından Aristoteles’in yapıtları üzerine yoğunlaşmak, onları tekrar okumak, onlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeniden gözden geçirmektir. Platon ve Aristoteles Okumaları, birbiriyle ardışık zamanlarda gerçekleştirilecek olan “Platon Okumaları” ve “Aristoteles Okumaları” adlarıyla iki ayrı söyleşi programından oluşur. Güz dönemi boyunca Platon Okumaları, Bahar döneminde ise Aristoteles Okumaları söyleşi programı etkinlikleri yürütülür.

Platon Okumaları ve Aristoteles Okumaları söyleşi etkinliklerinin her bir oturumunda Platon’un ya da Aristoteles’in yalnızca bir yapıtı ya da bir yapıtının belirli bir bölümü ele alınır. Etkinliğin her bir oturumu ele alınan yapıtın onun üzerine konuşma yapacak olan kılavuz bir hocanın yalnızca ele aldığı yapıtın sınırları içinde kalınarak gerçekleştirilir.

Söyleşide dinleyici ve tartışmacı olarak yer alacak katılımcıların daha önceden duyurusu yapılmış olan, üzerinde durulacak yapıtı okumaları beklenir. Kılavuz hocamız çeşitli yorumlamalarla ele alacağı yapıtı en çok 60 dakika içinde tanıtıp açıklayarak tartışmaya açar. Bunun ardından, 30 dakikayla sınırlı olacak şekilde, kılavuz hocamızın yönlendirmesiyle söyleşinin katılımcıları konu hakkındaki tartışmaya soru cevap ve görüş bildirerek aktif bir şekilde dahil olurlar.

 

Platon’un Symposion diyaloğundan hareketle “Kendini Gerçekleştirme Etiğinde Eros” başlıklı konuşması için birazdan kürsüye davet edeceğim Sn. Doç. Dr. Demet KURTOĞLU TAŞDELEN hocamız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Demet hocamız ODTÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu, yüksek lisansını Hegelci Düşüncede Çelişki ve Kierkegaardcı Yaşamda Çelişki: Mantık ve Yaşam İlişkisini Gösterme Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle ve doktorasını Bergson'un Zaman Anlayışı: Olanaklı Bir Yaşam Felsefesi Üzerine Etkileri başlıklı teziyle ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda yaptı.

 

Felsefi çalışmalarını etik ve estetik alanında yoğunlaştırdı. Felsefi kimliğinin yanında, “bedenin özgürleşme alanı” olarak tanımladığı Modern-çağdaş-deneysel dans alanında dansçı, kareograf ve eğitmen olarak faaliyet göstermektedir.  Eskişehir'de, kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

Şimdiden yapacağı konuşma için Demet hocamıza teşekkür ederek sözü kendisine bırakıyorum. Buyrun hocam …

 

                                                                                                                                                       Söyleşiler Dizisi Koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL.

 
     
Ana Sayfa