İon Diyaloğu, Şiir Üzerine Platon.

Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI

Platon Okumaları VII

Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, Platon Okumaları VII,

 ION Diyaloğu, Şiir Üzerine Platon

Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI

22 Aralık 2017, 14:00-15:30

Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca - İZMİR

videoyu izlemek için tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=XI0nPTa9fmI

 

 
     
 

Platon’un Ion Diyaloğu, Şiir Üzerine[1],

Nihal Petek BOYACI

Açılış Konuşması

Metin Bal[2]

Sn. konuğumuz Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI[3], saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum, Platon Okumaları Söyleşiler dizisinin yedincisine hoşgeldiniz.

Platon Okumaları Söyleşiler Dizisini, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümümüzün güz dönemi etkinliklerinden biri olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

Edebiyat Fakültesi Dekanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa DAŞ’a, Bölüm Başkanımız Sn. Prof. Dr. R. Levent AYSEVER’e ve bölümümüzün değerli hocalarına bu etkinliğin planlanması, organizasyonu ve gerçekleştirilmesi konusundaki girişim ve destekleri için teşekkürlerimizi sunuyorum.

Ion tersini düşünüyor olsa da şiir, Mousalar, şairler, rhapsodlar, okucular ve dinleyiciler arasında, onları halkalar olarak birbirine bağlayan ve böylece onların bağımsız birer varolan olmadıklarını düşünen filozoflardan biri olan Wilhelm Windelband (1848-1915) 1892-1900 yılları arasında yazdığı Bir Felsefe Tarihi adlı kitabında şöyle diyor: “Grekçe “philosophia” sözcüğünün literatürdeki ilk görünümlerinde yalın ve aynı zamanda belirsiz olan “bilgelik peşinde çabalamak” anlamı hala fark edilebilirken, “felsefe” sözcüğü Sokrates sonrası literatürde, özellikle Platon ve Aristoteles’in okullarında, Almanca’daki “Wissenschaft” [bilim] sözcüğüyle kesinlikle aynı şeyi gösteren yerleşik bir anlam kazandı. Bu anlama göre, genel olarak felsefe, kendisi yoluyla “var olan”ın ne olduğunu bilebileceğimiz düşüncenin yöntemli çalışması demektir. Tek tek “felsefe”ler ise varolanın kendine özgü alanlarının araştırılıp bilinebileceği belirli bilimlerdir.”[4]

► Bugünkü etkinliğimiz de felsefenin disiplinleri arasında yer alan estetik ile ilgili. Bir var olan olarak inceleyeceğimiz konumuz: Şiir. Bildiğim kadarıyla bu konuyu felsefi olarak ele alan en eski yapıt Platon’un İon diyaloğu.

Platon’un İon diyaloğunu eski Yunancadan Türkçe’ye, üstelik doğrudan doğruya profesyonel bir felsefeci olarak çeviren, böylece Türkçe dilindeki felsefe literatürüne muazzam bir katkıda bulunan kişi ise şu an konuğumuz olarak aramızda bulunan Sn. Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI.

Davetimizi kabul edip buraya geldiği için Petek hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Petek hocamız lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalın’da 1999-2003 yılları arasında aldı.

Yüksek Lisans’ını Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalın’a sunduğu Kant’ın Estetik Anlayışı başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı.

Doktora tezini, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na Platon’da Bilgi-İktidar İlişkisi başlığıyla 2013 yılında sundu.

2006-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2007-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmasını sürdürdü.  

2013-2015 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümümüzde öğretim görevlisi meslektaşımız olarak birlikte çalıştık. Petek hocamızı iki yıl sonra tekrar, ancak bu defa davetli konuğumuz olarak dinliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

2015 yılından bu yana Petek hocamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yardımcı doçent doktor ünvanıyla - aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı ve Erasmus koordinatörü olarak - çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sn. Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI çalıştığı felsefe bölümlerine son derece önemli temel konularda dersler vererek katkıda bulunuyor. En başta Eski Yunanca dersleri veriyor. Bununla birlikte Yunan Felsefe Tarihi, İlkçağ Felsefesi, Ortaçağ ve Rönesans’ta Felsefe, ve elbette Platon dersi vermektedir.

Petek hocamızın bilimsel çalışmaları ve yayınları ağırlıklı olarak Platon üzerinedir.

Şimdi Platon’un Ion diyaloğu hakkında konuşma yapmak üzere Nihal hocamızı kürsüye davet ediyorum.

Buyurun hocam…

 

[1] Platon Okumaları Söyleşiler Dizisi - VII. 22 Aralık 2017, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü, Fen Fakültesi, B Blok, Ömer Köse Konferans Salonu, Saat: 14:00-15:30.

[2] Doç. Dr., DEÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi. balmetin@gmail.com , www.metinbal.net

[3] İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü öğretim üyesi.

[4] s. 2. Windelband, Wilhelm (1901) A History of Philosophy, with Especial Reference to the Formation and Development of Its Problems and Conceptions, tr. By James H. Tufts. New York: The Macmillan Company.

 

videoyu izlemek için tıklayınız lütfen:
https://www.youtube.com/watch?v=XI0nPTa9fmI