Platon'un Kriton Diyaloğu Üzerine, Metin Bal.

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576.

Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

 

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine"

YAZAR: Metin BAL

ÖZET:

Bu makale Platon’un Kriton diyaloğu üzerine bir çalışma olarak planlanmıştır. Sokrates bu diyalogda bir kimse ve çoğunluk arasında bir ayırım yapar. Bu yazıda “bir kimse”nin diyalog boyunca otoriteyi sorgulayan şahıs olduğu saptanır. Bununla birlikte, otoriteyi sorgulama eyleminde bir kimseyi çoğunluktan ayıran temel özelliklerden bir kısmı ayırdedilmeye çalışılır. Çoğunluktan farklı bir kimsenin otoriteyi sorgulamaktaki amacının hakikate bağlı kalmaya ve onu söylemeye çalışıyor olduğunun gösterilmesi ise bu yazının iddiasıdır.

 

Anahtar Sözcükler: Kriton, Sokrates, otorite, enos, bir kimse, ve pollon, çokluk ya da çoğunluk.

  

TITLE: Socrates in Search of an Examiner of Authority. On Plato’s Dialogue Crito

AUTHOR: Metin BAL

ABSTRACT:

This article is designed as a work that deals with Plato’s dialogue Crito. In this dialogue Socrates differentiates between the one and the many. In this study “the one” is detected as the person who examines the authority throughout Crito. In addition to this, some of the basic characteristics essential to the one in the act of examination are tried to be determined. As to the claim asserted in this article, the aim of the one in examining the authority is to be able to abide by the truth and try to say it.

 

Keywords: Crito, Socrates, authority, enos, the one and pollon, the many or the multitude.

 

 

ANA SAYFA

Yazıyı okumak için tıklayınız lütfen

 

 

 

 

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002, Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı verildi. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri Felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles Felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe,

aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesidir.

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 

 

Ana Sayfa