Postmodern Düşünce ve Sanat: Charlie Kaufman'ın Synecdoche New York Filminin Felsefi Bir Yorumu. Metin Bal.

Postmodern Düşünce ve Sanat: Charlie Kaufman'ın Synecdoche New York Filminin Felsefi Bir Yorumu.

Konuşmacı: Metin Bal. Agora Felsefecileri, İstanbul, Kadıköy, Tasarım Atölyesi. 3 Haziran 2018. Saat: 17:00.