Sanat Felsefesi Atölyesi, Prof. Dr. Metin BAL, Maya Sanat Akademisi, Girne Bulvarı 35 A, Karşıyaka, İzmir. 20 Temmuz - 31 Ağustos 2019.  Ana Sayfa

 

Ana Sayfa

Ana Sayfa

 

 

Ana Sayfa

Ana Sayfa

 

 

Ana Sayfa

Ana Sayfa

 

Ana Sayfa

Maya Sanat Akademisi'nde 20 Temmuz - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 7 hafta boyunca düzenlediğim Sanat Felsefesi Atölyeme katılan düşünce dostları son dersimizin bitiminde sertifikalarını almaya hak kazandılar. Düşünceye, eleştiriye, sorgulamaya, araştırmaya, doğruluk arayışına, sanata, beğenide inceliğe gösterdikleri ilgi ve merak için onları kutluyorum. Sonraki düşünce yolculuklarında başarılar diliyorum. Gelecek etkinliklerimizde tekrar beraber olmak dileğiyle...

Sanat Felsefesi Atölyesi

Sanat Felsefesi Atölyesi’nin amacı hayalgücünü, eleştirel düşünceyi ve beğenide inceliği oluşturarak yaratıcı eylem gücü oluşturmaktır. Katılımcılar sanat türlerinin yapıtlarını felsefi olarak değerlendirebilecekleri entelektüel bir bakış açısı kazanacakları programda sanat felsefesinin temel teorileri, ilgili filozofları, sanatçıları ve yapıtları öğrenilecektir.

 

Sanat Felsefesi Atölyesi 7 Hafta sürecektir.

 

Saat: 18:30-21:00

MAYA SANAT AKADEMİSİ –  MAYA SANAT FELSEFESİ ATÖLYESİ –

Sanat Felsefesi Atölyesi’nin amacı hayalgücünü, eleştirel düşünceyi ve beğenide inceliği oluşturarak yaratıcı eylem gücü oluşturmaktır. Katılımcılar sanat türlerinin yapıtlarını felsefi olarak değerlendirebilecekleri entelektüel bir bakış açısı kazanacakları programda sanat felsefesinin temel teorileri, ilgili filozofları, sanatçıları ve yapıtları öğrenilecektir.

Sanat Felsefesi Atölyesi 7 Hafta sürecektir. Başlangıç: 20 Temmuz, Bitiş: 31 Ağustos.

Saat: 18:30-21:00

 

1-) 20 Temmuz: Realist Sanat Teorisi ve Platon

Platon (2019) Devlet, Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Devlet kitabının “VII. Bölüm”ü Mağara Alegorisi.

 

2-) 27 Temmuz: Rasyonalist Sanat Teorisi ve Aristoteles.

Aristoteles (2005) Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) Yunanca/Türkçe, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. / Jorge Luis Borges, "Averroes'in [Ibn Rüşd'ün]Arayışı", çev. Tomris Uyar, ss. 85-94. İçinde: Borges, Jorge Luis (2010) Alef, El Aleph,  Çev. Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Fatma Akerson, Peral Bayaz Charum. İstanbul: İletişim Yayınları. / Destan okuması: Homeros (2005) Odysseia, çev. Azra Erhat & A. Kadir,  İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

3-) 3 Ağustos: Modern Sanat Teorisi, Burke ve Kant.

Hugo, Victor (2016) Sefiller – I ve II. Cilt -, çev. Volkan Yalçıntoklu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

►Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar.

► Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı

 

4-) 10 Ağustos: Modernist Sanat Teorisi, Nietzsche ve Antinihilist Sanat Anlayışı:

a-) “Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü”nün Düşünce Tarihindeki Öneminin Heidegger Tarafından Bir Yorumu. Şen Bilim kitabında “Kaçık Adam” bölümü: Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi. ss. 11-63. / Bkz. ss.119-120, Nietzsche, Friedrich (2007) The Gay Science, ed. by Bernard Williams, tr. by Josefine Nauckhoff, Cambridge: Cambridge University Press. “Sanat en son teşekkürümüz.” ss. 102-103. Nietzsche, Friedrich (2011) Şen Bilim, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

b-) Dionysos ve Apollon’un Nietzsche’nin Tragedya Anlayışındaki Yeri. Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Kültür Yayınları.

c-) Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Diyordu Zerdüşt, çeviren Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

d-) Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirdi?

 

5-) 17 Ağustos: Marxist Sanat Teorisi, Brecht ve Epik Tiyatro.

Brecht, Bertolt (1999) Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, çev. Yılmaz Onay; Kuraldışı ve Kural, Ana (1933), Ana (1938), çev. Ayşe Selen, Bütün Oyunları, Cilt 4. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

 

6-) 24 Ağustos: Varoluşçu Sanat Teorisi, Jean-Paul Sartre’ın Gizli Oturum Tiyatro Oyunu ve Claude Chabrol’un (….) Seremoni (1995) filmi:

Sartre, Jean-Paul (2017) Toplu Oyunlar, Gizli Oturum (ya da Çıkış Yok) çeviren Işık M. Noyan, İstanbul: İthake Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Gizli Oturum, çev. Bertan Onaran, İstanbul: De Yayınevi.

 

7-) 31 Ağustos: Postmodern Sanat Teorisi, Jameson ve Baudrillard.

a-) Chamisso, Adelbert von (2004) Peter Schlemihl’ın Garip Öyküsü, çev. Necati Aça, Ankara: Dost Kitabevi.

b-) “Gölge” masalının Türkçe’si için bkz. ss. 241-255. Andersen, Hans Christian (2016) Andersen Masalları, çev. Murat Alpar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

c-) Charlie Kaufman’ın ( … ) New York Yanılsamaları (Synecdoche New York)(2008) fimi.

 

Prof. Dr. Metin BAL'ın Kısa CV'si:

1997’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de estetik ve sanat felsefesi, ontoloji ve çağdaş felsefe disiplinlerinde doçent ünvanı aldı. 2019’da profesör ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları estetik ve sanat felsefesi, felsefe tarihi, ontoloji, modernizm, varoluşçuluk, çağdaş felsefe ve postmodernizmdir.

Prof. Dr. Metin BAL'ın ayrıntılı cv bilgisi ve tüm yayınları için bakınız: www.metinbal.net ,

E-posta: balmetin@gmail.com Mobil Tel: 05065360030

 

Sonraki Atölye olan, Felsefe Tarihi Atölyesi hakkında tıklayınız lütfen. Şimdiden eğlenceli bir düşünme paylaşımı diliyorum. Prof. Dr. Metin BAL

Felsefede ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi hakkında tıklayınız lütfen. Şimdiden eğlenceli bir düşünme paylaşımı diliyorum. Prof. Dr. Metin BAL

 

ANA SAYFA