AMANSIZ ATEİST SCHOPENHAUER’E GÖRE VAROLUŞ VE İNSANLARI KÜÇÜK KARA BULUT ALTINDA TOPLAYAN NİHİLİZMİN FELSEFİ SORGULANMASI, KONUŞMACI: PROF. DR. METİN BAL

25.05.2021 SALI, 17:30, MODERATÖR: ÖĞR.GÖR.DR. GAMZE ERDOĞAN, Çevrimiçi Felsefe Tartışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Videoyu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=zCHMPPbyeSg

MAKALE: "Schopenhauer’in Ateist Varoluş Felsefesi" / Schopenhauer’s Atheistic Philosophy of Existence", Metin Bal, ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Dosya Konusu: Sanatı Felsefeyle Düşünmek. Güz 2021, Yıl: 17, Sayı: 35, Baskı tarihi: Aralık 2021. ISBN: 978-605-196-722-6.

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay, Sayı Editörü: Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece. Çizgi Kitabevi: Konya. Tarandığı Index: The Philosophers's Index. ss. 445-462.

Videoyu izlemek için tıklayınız lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=zCHMPPbyeSg

MAKALE: "Schopenhauer’in Ateist Varoluş Felsefesi" / Schopenhauer’s Atheistic Philosophy of Existence", Metin Bal, ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Dosya Konusu: Sanatı Felsefeyle Düşünmek. Güz 2021, Yıl: 17, Sayı: 35, Baskı tarihi: Aralık 2021. ISBN: 978-605-196-722-6. Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Günay, Sayı Editörü: Dr. Öğretim Üyesi Şule Gece. Çizgi Kitabevi: Konya. Tarandığı Index: The Philosophers's Index. ss. 445-462.

 

 

 

CV: Prof. Dr. Metin Bal İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü 1997 yılı mezunudur. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik unvanı, 2019’da profesörlük unvanı verildi. 2013’ten itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar: Estetik ve sanat felsefesi, ontoloji (varlık felsefesi), varoluşçu felsefe, intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, aşk felsefesi ve edebiyatı, tiyatro felsefesi, sinema felsefesi.

Web Sayfası: www.metinbal.net E-posta: balmetin@gmail.com

 

Ana Sayfa