"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal.

Bu yazının içinde yer aldığı kitap: Yargıya Felsefeyle Bakmak,

Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 2016, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.ss. 167-212.

"Yargı ve Estetik" başlıklı yazımın alt başlıkları: I. Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısı ile İlgili Felsefi Bir Soruşturmaya Hazırlık, II. Sanatın Ruhun Derinliklerini Düzenleyen Rolünün Platon Tarafından Keşfi, III. Estetik Deneyimi ve Beğeni Yargısını Ortaya Çıkaran Kaynaklar, IV.  Edmund Burke ve "Beğeni Yargısı" Araştırmasının Felsefi Başlangıcı, V.Kant'a Göre Estetik ve Beğeni Yargısı.

 

Ana Sayfa