"Ortaçağda Hiçlik, Yaratma ve Sanat", Doç. Dr. Metin Bal, Etkinliğin adı: Ortaçağ Filmleri, DESEM, 4-8 Mayıs 2015. Oturum Başlığı: Ortaçağda Felsefe ve Sanat. Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sali SALIJI (DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü). Diğer konuşmacılar: "Anahatlarıyla Ortaçağ Felsefesi: Problemler ve Tartışmalar", Doç. Dr. Kurtul Gülenç (DEÜ Felsefe Bölümü). "Ortaçağ Neyin Ortasında?", Yrd. Doç. Dr. Cem Kamözüt (Ege Üni. Felsefe Bölümü). / Etkinlik Programı için tıklayınız lütfen.

Ana Sayfa  
     
   
 

Ana Sayfa

 
   
 

Ana Sayfa

 
   
 

Ana Sayfa

 
   
 

Ana Sayfa

 
 

 
 

Ana Sayfa