"Ortaçağda Hiçlik, Yaratma ve Sanat", Doç. Dr. Metin Bal, Etkinliğin adı: Ortaçağ Filmleri, DESEM, 4-8 Mayıs 2015. Oturum Başlığı: Ortaçağda Felsefe ve Sanat. Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sali SALIJI (DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü). Diğer konuşmacılar: "Anahatlarıyla Ortaçağ Felsefesi: Problemler ve Tartışmalar", Doç. Dr. Kurtul Gülenç (DEÜ Felsefe Bölümü). "Ortaçağ Neyin Ortasında?", Yrd. Doç. Dr. Cem Kamözüt (Ege Üni. Felsefe Bölümü)Etkinlik Programı için tıklayınız lütfen.

► Makaleyi Okumak İçin: Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağda Sanat: http://www.metinbal.net/metin_yayinlar/ortacag_sanati_felsefi_temelleri_metin_bal.pdf

Ana Sayfa

 
     
 

 
 

Ana Sayfa

 
     
 

Ana Sayfa

 
 

 
     
 

Ana Sayfa

 
     
 

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002, Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı verildi. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri Felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles Felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe,

aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesidir.

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 
     
 

Ana Sayfa