► YENİ: Sanat Felsefesi Atölyesi - Maya Sanat Akademisi  - Süresi: 8 Hafta. Sanat Felsefesi Atölyesi’nden Sorumlu Felsefeci Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Metin BAL, Başlangıç: 20 Ocak 2022 Perşembe, Bitiş: 10 Mart 2022 Perşembe. Saat: 19:30-22:30 Yer: Maya Sanat Akademisi, Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. Kayıt için iletişim: (0232) 323 00 20, Mobil: 05439707003

Dersler yüz yüze ve eşzamanlı olarak online yapılacaktır.

www.metinbal.net

balmetin@gmail.com

 

 

Panel: Felsefe, Sanat ve Politika

Aktif Sanat Merkezi, Diyarbakır

4 Mayıs 2012 Cuma, 18:00-20:30

 Konuşmacılar ve Konuları

 

Moderatör: Metin BAL, Doç. Dr.

 

Derya DENİZ, Estetiğin Doğuşu ve Sanatın İcadı

Dilnur KILIÇ, Sanatın Unutulmuş Kavramları ve Sanat Yapıtı

Sema SÖKMEN, Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk

Perihan BABÜR, Sanatın Toplumsal Boyutu ve Lukács

Metin BAL, Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger

 

Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger

Metin BAL[1]

 ANA SAYFA

 

philosophia perennis: süregiden felsefe.

 

“Şiir ve felsefeden bir adım geriye giderek onları buluşturmak ne demektir?”

 

Çağımız “düşüncesiz şairler”le ya da “şiirsellikten uzak düşünürler”le doludur.

 

Heidegger: “Büyüyen düşüncesizlik bugün, bu nedenle, insanı iliklerine kadar sömüren bir süreçten kaynaklanır: insan bugün düşünmekten kaçmaktadır. Bu düşünmekten-kaçış düşüncesizliğin zeminidir. Bu kaçışı oluşturan şey bir kısmıyla insanın bu kaçışı ne görmek nede kabul etmek istemesidir. İnsan bugün, üstelik, düşünmekten bu kaçışı düpedüz inkar eder. Tam tersini iddia eder. O – dahası, epey haklı bir şekilde – bu kadar uzun-erimli planların ve birçok alanda bu kadar çok araştırma ve incelemenin geçmişte hiçbir zaman bugünkü kadar tutkulu bir şekilde yapılmadığını söyler.”[2] (Heidegger, 1969: 45)

 

Hermeneutik fenomenoloji: Yorumbilgisel görüngübilim.

Fundamental ontoloji: temel varlıkbilim. 

sub specie aeternitatis : ebedi bakış altında.

 

Sanat, Platon’dan beridir sık sık  rasyo alanından dışlanır. Bu görüşe göre, sanatlar doğru ve yanlışla ilgili değildirler, irrasyoneldirler ve bir tür mania[3], bir tür coşkusal esriklik ile ilişkilidirler.

 

 

Prof. Dr. Metin Bal’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002, Kant's Dichotomous Philosophy in the Critique of the Power of Judgement.) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de doçentlik ünvanı verildi. 2019’da profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varlık felsefesi, eleştiri Felsefesi, eğitim felsefesi, varoluşçu felsefe, Platon & Aristoteles Felsefesi,

intihar felsefesi, çağdaş felsefe, modernite & postmodernite felsefesi, terapötik felsefe,

aşk felsefesi ve edebiyatı, ütopya & distopya felsefesi, yoksulluk felsefesi,

tiyatro felsefesi, sinema felsefesidir.

&

Metin Bal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.metinbal.net

Yayınları: http://metinbal.net/yayinlar_metin_bal.htm   

CV: http://www.metinbal.net/CV_Metin%20Bal_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

Üniversitede Felsefe Bölümü’nde verdiği dersler: http://www.metinbal.net/metin_bal_Courses_instructed_by/Dersler_Metin_Bal_Lectures_Felsefe_Bolumu_Dokuz_Eylul_Uni.htm  

E-posta: balmetin@gmail.com

 

 

 


 

[1] Adnan Menderes Üniversitesi, Felsefe Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. E-posta: balmetin@gmail.com, Web sayfası: www.metinbal.netne.net

[2] Heidegger, Martin, (1969), Discourse on Thinking, İng. Çev: John M. Anderson and E. Hans Freund, New York: Harper & Row.

[3] Mania: Platon tarafından Phaidros diyalogunda kullanılır. “iki tür delilik olduğunu söylüyoruz. Biri insan hastalıkları sonucudur, öteki alışıldık geleneklerden tanrısal çekilmedir. […] tanrısal deliliği, dört tanrıdan kaynaklanan şekilde ayırt ettik, müzik Apollon’un esini, esrime Dionysos’un, şiir Musaların ve dördüncüsü Afrodit ve Eros’un esinidir” (Phaidros 265a) “Mania”ya çok sık olarak aşıkların varoluş durumunda rastlarız.