Panel: Felsefe, Sanat ve Politika

Aktif Sanat Merkezi, Diyarbakır

4 Mayıs 2012 Cuma, 18:00-20:30

 Konuşmacılar ve Konuları

 

Moderatör: Metin BAL, Doç. Dr.

 

Derya DENİZ, Estetiğin Doğuşu ve Sanatın İcadı

Dilnur KILIÇ, Sanatın Unutulmuş Kavramları ve Sanat Yapıtı

Sema SÖKMEN, Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk

Perihan BABÜR, Sanatın Toplumsal Boyutu ve Lukács

Metin BAL, Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger

 

Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger

Metin BAL[1]

 ANA SAYFA

 

philosophia perennis: süregiden felsefe.

 

“Şiir ve felsefeden bir adım geriye giderek onları buluşturmak ne demektir?”

 

Çağımız “düşüncesiz şairler”le ya da “şiirsellikten uzak düşünürler”le doludur.

 

Heidegger: “Büyüyen düşüncesizlik bugün, bu nedenle, insanı iliklerine kadar sömüren bir süreçten kaynaklanır: insan bugün düşünmekten kaçmaktadır. Bu düşünmekten-kaçış düşüncesizliğin zeminidir. Bu kaçışı oluşturan şey bir kısmıyla insanın bu kaçışı ne görmek nede kabul etmek istemesidir. İnsan bugün, üstelik, düşünmekten bu kaçışı düpedüz inkar eder. Tam tersini iddia eder. O – dahası, epey haklı bir şekilde – bu kadar uzun-erimli planların ve birçok alanda bu kadar çok araştırma ve incelemenin geçmişte hiçbir zaman bugünkü kadar tutkulu bir şekilde yapılmadığını söyler.”[2] (Heidegger, 1969: 45)

 

Hermeneutik fenomenoloji: Yorumbilgisel görüngübilim.

Fundamental ontoloji: temel varlıkbilim.

 

sub specie aeternitatis : ebedi bakış altında.

 

Sanat, Platon’dan beridir sık sık  rasyo alanından dışlanır. Bu görüşe göre, sanatlar doğru ve yanlışla ilgili değildirler, irrasyoneldirler ve bir tür mania[3], bir tür coşkusal esriklik ile ilişkilidirler.

 

 


 

[1] Adnan Menderes Üniversitesi, Felsefe Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. E-posta: balmetin@gmail.com, Web sayfası: www.metinbal.netne.net

[2] Heidegger, Martin, (1969), Discourse on Thinking, İng. Çev: John M. Anderson and E. Hans Freund, New York: Harper & Row.

[3] Mania: Platon tarafından Phaidros diyalogunda kullanılır. “iki tür delilik olduğunu söylüyoruz. Biri insan hastalıkları sonucudur, öteki alışıldık geleneklerden tanrısal çekilmedir. […] tanrısal deliliği, dört tanrıdan kaynaklanan şekilde ayırt ettik, müzik Apollon’un esini, esrime Dionysos’un, şiir Musaların ve dördüncüsü Afrodit ve Eros’un esinidir” (Phaidros 265a) “Mania”ya çok sık olarak aşıkların varoluş durumunda rastlarız.