Panel: Felsefe, Sanat ve Politika

Aktif Sanat Merkezi, Diyarbakır

4 Mayıs 2012 Cuma, 18:00-20:30

 Konuşmacılar ve Konuları

 

Moderatör: Metin BAL, Doç. Dr.

 

Derya DENİZ, Estetiğin Doğuşu ve Sanatın İcadı

Dilnur KILIÇ, Sanatın Unutulmuş Kavramları ve Sanat Yapıtı

Sema SÖKMEN, Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk

Perihan BABÜR, Sanatın Toplumsal Boyutu ve Lukács

Metin BAL, Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger

Sanatın Toplumsal Boyutu ve Lukács

Perihan BABÜR[1]

 

 ANA SAYFA

 

 

Lukács: Estetik (I., II., III. Cilt)

 

Lukács: Tarih ve Sınıf Bilinci kitabı

 

Lukacs’ın sanat kuramı Marksist gerçekçiliğe dayanır.

 

Aksiyomatik:  Belitsel, mütearife.

Genesis: Başlangıç, doğuş, yaratılış, köken, kaynak, oluşum.

Görüngü:Fenomen

İmmanent: içkin

İnsanbiçimcilik: Antropomorfizm.

İstidlal: mantıksal çıkarım

Katharsis: Arınma, saflaşma.

Konut: postulat.

Natüralizm: Doğalcılık.

Post festum: sonradan

Transendent: aşkın

Uzsözlü: retor, hatip, güzel konuşma sanatına hakim.

Yeti : zihinsel fakültelerin (us, anlama, hayalgücü, vb.) genel adı.

 

Natüralizmin sınırları içinde dünya, bilinçli insan eylemiyle değiştirilebilir olmaktan uzaklaşır.

 

Lukács: “Burjuva sanat gözleminde, düzenin dogmalarına uygun olarak gerçeklik, doğalcılıkla (natüralizm) özdeşleştirilir; bu çoğu kez naiv açıklayıcı bir tutumla, ama çoğu kez de doğalcılığın korkuluk işlevinden yararlanıp, sanatın gerçekliğin yansıtılması olarak her türlü somut araştırmaya konu edilmesini engellemek amacıyla yapılır.”

 

 

 

 


 

[1] Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı, E-posta: filozofiyer@hotmail.com