SARTRE PANELİ

 

Felsefe & Edebiyat

 

"Hiçlik Ya da Özgürlük"

Metin BAL

 

-  “Bir anlam ifade eden tek şey insan tavrıdır.”

-        “Görünüş tam olumluluktur ve özdür.”

-        “Fenomenoloji asla bir realizm değildir, aksine bir nominalizmdir.”

-        “Fenomenler her biri sürekli değişme halinde olan bir özneyle bir ilişkidir.”

-        “Muhtemel bakış açılarının sonsuzluğu, örneğin bir edebiyatçının yapıtının tüketilemezliğini oluşturur.”

        -        “Ontoloji varolanın kendisini ifşa                ederkenki varolma fenomeninin                  betimlenmesidir.”

-        “Varolmaklık zemini transfenomenaldır.”

-        “Kendi kendisinden habersiz bilinç, bilinçsiz bir bilinç düşünmek saçmadır.”

SARTRE PANELİ

 

Felsefe & Edebiyat

 

 "Özgürlük Edebiyatı"

    Sema SÖKMEN

 

-   “Düzyazı yazarı insanoğlunun portre’sini çizer, şiirse onun söylencesini [myth] yaratır.”

¾    “Bizim niyetimiz çevremizi kuşatan Toplum’da bazı değişikliklerin oluşumuna yardım etmektir.”

¾    “Yaratıcı edim, bir yapıtın ortaya çıkışındaki eksik ve soyut bir andan başka bir şey değildir; yazma işleminin karşısında diyalektik bir bağlaşık terim yani okuma işlemi vardır ve birbirine bağlı bu iki edim, iki ayrı edimci gerektirir.”

 

-        “Bir şey hakkındaki bilinci bilinçten ayırmak bilinç idealizmine düşmek demektir.”

PANEL: Sartre, Felsefe & Edebiyat,

"Hiçlik ya da Özgürlük", Metin BAL,

"Özgürlük Edebiyatı", Sema SÖKMEN.

Felsefeciler Derneği Diyarbakır Şubesi. Tarih: 1 Aralık 2012, Cumartesi, 14:00, Sümerpark, Yılmaz Güney Cep Sineması, Merkez/Diyarbakır.

¾    “Sanat ancak başkası için ve onun aracılığıyla vardır.”

¾    “Her resim, her kitap varlığın bütünlüğünün yeniden ele geçirilişidir.”

-        “Bilinç, olmaktan önce mümkün değildir.”

-        “Bilinç ancak kendisi tarafından sınırlandırılabilir.”

-        “Kendimi varoluşla donatmak yoluyla edilgin olmaktan çıkarım.”

-        “ “Hiçlik her şeyi kendi içine yuvarlar” demektense “varoluşum yoluyla her şey hiçliğe yuvarlanır” demek daha doğru olacaktır.”

-        “İnsan özgürdür, çünkü kendisi değildir ama kendisine doğru bir mevcudiyettir”

 

Ana Sayfa

¾    “Dünya benim görevimdir; yani özgürlüğümün en önemli ve gönül rızasıyla kabul edilmiş görevi, evren denen şu biricik ve mutlak nesneyi, koşulsuz bir devinim içinde, varlık haline getirmektedir.”¾    “yapıt, dünyanın, insan özgürlüğünü gerektiren düşsel bir sunuluşu”dur.

 

Ana Sayfa

-        “İnsan tümüyle ve her zaman özgürdür, ya da hiçbir şekilde özgür değildir.”

-        “Sonsuza kadar özümün ötesinde, edimimin nedenleri ve güdüleri ötesinde varolmaya mahkumum: ben özgür olmaya mahkumum.”

 

-         “İnsan özgür olmaya son verme özgürlüğüne sahip değildir.”

¾    “yazmak, özgürlük isteminin bir biçimidir; bir kez yazmaya başladınız mı, ister istemez bağlanmışsınızdır.”

¾    “Kitap özgürlüğüme hizmet etmez, onu gerektirir.”

¾    “Yapıt kendisini varetmek üzere, okuyucunun özgürlüğünü bir erek olarak işbaşına çağırır.”

 

PANEL: Sartre, Felsefe & Edebiyat,

Oturum Başkanı: Fırat İLİM, Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

"Hiçlik ya da Özgürlük", Metin BAL, Doç. Dr.

"Özgürlük Edebiyatı", Sema SÖKMEN, M.A.

Felsefeciler Derneği Diyarbakır Şubesi. Tarih: 1 Aralık 2012, Cumartesi, 14:00, Sümerpark, Yılmaz Güney Cep Sineması, Merkez/Diyarbakır.

 

 

Ana Sayfa