TÜFOB

(Türkiye Felsefe

Öğrencileri Birliği)

Lisans Öğrencileri Kongreleri

&

Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongreleri

 

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFOB) Kongrelerinin Kısa Tarihçesi

Lisans Öğrencileri Kongreleri

&

Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongreleri

Yazan: Prof. Dr. Metin Bal [1],

balmetin@gmail.com

 

TÜFÖB'ün Kurucu Pathos'u

"Benim Tutkum ya da "FELSEFE"YE (doğrusu "Düşünme"ye) BAŞLAMAK İÇİN EN KISA KILAVUZ", Metin BAL

Ana Sayfa

 

Türkiye Felsefe Öğrencileri Kongresi, ilk defa 2001 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin (Metin Bal, Güçlü Ateşoğlu, Erdem Çiftçi, Derya Murat Çelik, Sibel Kibar, Derya Göçer) çabalarıyla Türkiye’nin tüm felsefe bölümleri öğrencilerinin davet edilmeleri sonucu oluşturulan Türkiye Felsefe Öğrencileri Platformu’yla gerçekleştirilmiştir. Böylece ilk defa bütün felsefe öğrencilerini aynı çatı altında buluşturan Türkiye Felsefe Öğrencileri Kongresi ODTÜ’de 21-23 Şubat 2001 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu ilk kongremizin belirli bir başlığı yoktu. Tek amacımız felsefe öğrencilerini bir çatı altında buluşturmaktı. Bu kongrede sunulan bildirilerin bir kısmı Türkiye Felsefe Öğrencileri Platformu’nun sesini duyuran Pandemos isimli dergide yayınlandı. [Pandemos dergisini okumak için tıklayınız lütfen.] İlk kongre sonunda karar birliğiyle, 2002 yılında gerçekleştirilecek ikinci kongrenin düzenlenmesi Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Kulübü’ne verildi. Üçüncü kongre tekrar ODTÜ’de (Türkiye’de Felsefe Eğitimi başlığı altında) 3-7 Mart 2003 tarihleri arasında 13 farklı üniversite ve iki lisenin katılımıyla gerçekleşti. Dördüncü kongreye 20-21 Mayıs 2004 tarihleri arasında (Birey ve Toplum İlişkisi Bağlamında Ben ve Öteki Sorunu başlığı altında) Muğla Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Beşinci kongre 20-23 Nisan 2005 tarihleri arasında (Felsefe Açısından Dünya Problemleri ve Aydınlanma İdeali başlığı altında) Uludağ Üniversitesi felsefe bölümü öğrencilerinin çabalarıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Beşinci kongre sonucunda Türkiye Felsefe Öğrencileri Platformu ismi Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği adıyla değiştirildi ve çeşitli alt birimler kuruldu. Böylece felsefe öğrencilerinin buluşmasının sürekliliği ve bu Birlik’in geliştirilmesi güvence altına alındı. 2005 yılı Uludağ kongresinde sunulan bildiriler 2006 yılı tarihli Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi Kaygı'da yayınlandı. Altıncı Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi (Öznenin Tarihi, Tarihin Öznesi başlığı altında) 26-28 Nisan 2006 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversite’sinde yapıldı. VII. Kongre 2-5 Mayıs 2007 tarihlerinde (Gelenek ve Modernleşme başlığı altında) Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrencileri ev sahipliğinde İzmir’de düzenlendi. 2008 yılında VIII. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi 7-8-9 Mayıs tarihlerinde (Yaşam ve Felsefe başlığı altında)  Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde ve Felsefe Kulübü öncülüğünde 18 farklı üniversiteden gelen felsefe öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. (Kapanış Konuşması için tıklayınız lütfen) IX. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFOB) Kongresi Mersin Üniversitesi’nde 29 Nisan – 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında ("Yalnızlaşma" başlığı altında) Mersin Ünv. Felsefe Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleştirildi. X'uncu TÜFÖB Kongresi 22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) "Felsefenin Söylemi" başlığı altında düzenlendi. XI'nci TÜFÖB Kongresi ise "Postmodern Etik ve Mutluluk" başlığı altında 25-26-27 Nisan 2011 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi (Antalya) ev sahipliğinde AÜ Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. XI'inci TÜFÖB Kongresi'nde sunulan bildiriler editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Felsefe Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri Zeki ÖZDEMİR, Cemal BENZER ve Mustafa DEMİR'in yaptığı Postmodern Etik ve Mutluluk adlı kitapla insanlık hafızasının derin kaynağını oluşturan felsefe literatürüne kazandırılmıştır. Düşünce dostları Akdeniz Üniversitesi Felsefe Topluluğuna sonsuz teşekkürlerini sunar. XII'nci TÜFÖB Kongresi 20-21-22 Nisan 2012 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu sorumluluğunda "Geleceğin Felsefesi, Felsefenin Geleceği" konu başlığında ve "Geleceğin filozofları Sakarya'da!" sloganıyla  Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. XII. Kongre sonunda katılımcı üyelerin oylarıyla yapılan seçimde XIII. TÜFÖB Kongresi'nin 2013 baharında Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Topluluğu organizatörlüğünde Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde, Mardin'de yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Düşünce dostları XIII. TÜFÖB Kongresinin konusunu "Gelenek ve Değişim" olarak belirlediler. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Felsefe Topluluğu ev sahipliğinde düzenlenen XIII. TÜFÖB Kongresi sonucunda düşünce dostları 2014 yılı baharı (Nisan sonu Mayıs başı) düzenlenecek olan XIV. TÜFÖB Kongresinin ev sahibini oybirliğiyle Ankara Üniversitesi DTCF   Felsefe Topluluğu olarak belirledi.

Ancak, 22 ayrı üniversitenin felsefe bölümü ve felsefe grubu öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşan felsefe topluluk ve kulüp temsilcileri 21 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da biraraya gelerek, 2014 baharında düzenlenecek olan XIV. TÜFÖB Kongresine ODTÜ'nün ev sahipliği yapmasına ve Kongre'nin ana başlığının "Etik ve Yabancılaşma" olmasına oy çokluğu ile karar vermişlerdir.

Ayrıca, 22 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da bir araya gelen felsefe lisansüstü programları öğrencileri "felsefe lisansüstü programları öğrencileri kongresi" düzenleme konusunu ayrıntılı olarak kapsayan bir toplantı gerçekleştirdiler. TÜFÖB Linsanüstü Programı Öğrencileri Kongresi'nin (http://tufoblisansustu.blogspot.com/) bir üst başlık altında değil ancak çeşitli alt başlıklar altında düzenleneceği kararı alınmıştır. Bu alt başlıklar şunlardır: Varlık, Bilim ve Politika İlişkisi; İnsan Üzerine İnterdisipliner Çalışmalar; Tüketim Mantığı ve Ekonomi-politik Sistemler; Gündelik Yaşamın Felsefesi; Praxis-Felsefe ve Toplum; Dil Felsefesi Sorunları; Ekoloji ve Felsefe; Toplumsal Cinsiyet ve Queer; Sanatın Halleri. XIV TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi 2-3 Mayıs 2014 tarihleri arasında ODTÜ Felsefe Topluluğu organizasyonluğunda ODTÜ'de gerçekleştirildi. Aynı zamanda, 2-3 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara'da I. TÜFÖB Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi de gerçekleştirildi. Altbaşlıklar şunlar oldu: Varlık, Bilim ve Politika İlişkisi; İnsan Üzerine İnterdisipliner Çalışmalar; Tüketim Mantığı ve Ekonomi-Politik Sistemler; Gündelik Yaşamın Felsefesi; Praksis, Felsefe ve Toplum; Dil Felsefesi Sorunları; Ekoloji ve Felsefe; Toplumsal Cinsiyet ve Queer; Sanatın Halleri.

XV. TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi ve II. TÜFÖB Lisansüstü Programları Felsefe Öğrencileri Kongresi 2-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul'da MSGSÜ Felsefe Kulübü ev sahipliğinde "Agoradan Kürsüye" ana başlığı altında düzenlendi. XV. TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi'ndeki sunumlar şu alt başlıklarda gerçekleştirildi:  Siyaset ve Tarih Felsefesinin Güncel Problemleri, Kent Hakkı ve Yurttaşlık, Mitos'tan Logos'a Estetik, Mantık Felsefenin Silahı mıdır?, Bilginin Otoritesi Olarak Akademi, Cinsiyet Rejimi ve Felsefe, Varlık Felsefesi ve Parhesia, Hayvan. II. TÜFÖB Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi "Sorun" üstbaşlığı ve "Adalet Sorunu", "Anlam Sorunu", Özgürlük Sorunu" altbaşlıkları altında gerçekleştirildi. Kongre sonunda yapılan seçim sonucunda XVI. TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi'nin ve III. TÜFÖB Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi'nin 2016 baharında Mersin Üniversitesi Felsefe Kulübü’nün (meufelsefe@gmail.com) organizasyonluğunda 14-15 Mayıs 2016 tarihlerindeMersin'de yapılması kararlaştırıldı.

 

XVI. TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi  "Sanatta Yıkım Savaşta Estetik" başlığı altında Mersin'de düzenlendi.  Mersin Üniversitesi Felsefe Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen XVI. TÜFÖB Kongresi'nin programının yer aldığı broşüre ulaşmak için tıklayınız lütfen. (XVI. TÜFÖB Lisans Öğrencileri Kongresi programı broşürü). Kongre sonunda 2017 yılında yapılacak XVII. TÜFÖB Kongresi'ni düzenlemek için ev sahibi olmak isteyen tek aday Erciyes Üniversitesi Felsefe Kulübü oldu ve tek aday olması nedeniyle seçim yapmaya gerek olmaksızın XVII. TÜFÖB Kongresi ev sahipliği Erciyes Üniversitesi Felsefe Kulübü'ne verildi. Erciyes Üniversitesi Felsefe Kulübü XVII. TÜFÖB Kongresi'ne   "Her Şey ya da Hiçbir Şey" başlığı altında  29-30 Nisan 2017 tarihlerinde ev sahipliği yaptı. Kongre sonunda yapılan seçim sonucunda XVIII. TÜFÖB Kongresi'ne 2018'de Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Topluluğu'nun ev sahipliği yapmasına oy çokluğuyla karar verildi.

18. TÜFÖB Kongresi 2018 Nisan sonu Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Topluluğu'nun ev sahipliğinde yapıldı. 2019 yılında yapılacak 19. TÜFÖB Kongresi hazırlıklarına başlamak üzere 21 Haziran 2018’de Kastamonu’da bir çalıştay yapıldı. Çalıştay sonucunda 19. TÜFÖB Kongre’sinin konusu “duygu” olarak belirlendi. 19. TÜFÖB Kongre’sinin Kastamonu Üniversitesi Felsefe Topluluğu'nun ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi ve 25 26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Kastamonu'da gerçekleştirilen 19. TÜFÖB Kongresi'nin son günü olan 26 Nisan 2019 tarihinde, katılımcı felsefe öğrencileri arasında yapılan oylamada 2020 yılında gerçekleştirilecek 20. TÜFÖB Kongresi'nin Ege Üniversitesi Felsefe Topluluğu ev sahipliğinde İzmir'de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

 

2020 TÜFÖB Kongresi'ne katılım konusunda ilgilenen felsefe öğrencileri Ege Üniversitesi Felsefe Topluluğu yönetim kurulu ile iletişime geçebilirler: Tuğberk Korkut'un mobil telefon numarası: 0545 962 71 52.

 

Düşünce dostlarının haberleşme platformu olan Felsefe Gündem internet sitesi Akdeniz Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı doktora öğrencisi Anıl CAN TARAKÇI'nın girişimleriyle 1 Mart 2021 tarihinde https://www.felsefegundem.com/ sayfasından yayına başladı.

 

TÜFÖB (Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği) ile ilgili ropörtaj. 6 Mart 2021 Cumartesi Günü. Ropörtaj sorularını soran: Anıl CAN TARAKÇI. Soruları cevaplayan: Prof. Dr. Metin Bal.

 


[1] Metin BAL, Öğretim Üyesi, Prof., Dr.,

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260 , İzmir Türkiye,

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93,

balmetin@gmail.com, metin.bal@deu.edu.tr

www.metinbal.net

y

 

ANA SAYFA