Metin BAL, Öğretim Üyesi, Prof., Dr.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat,

Felsefe Bölümü. Oda no: 328, PK: 35370, Buca, İzmir - Türkiye.

Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93,

 

balmetin@gmail.com

 

http://www.metinbal.net

 

 

 

▼ YAYINLAR aşağıda listelenmektedir:

Metin BAL'ın CV'si için tılayınız lütfen

 

Üniversitede verdiği dersler için tıklayınız lütfen

ANA SAYFA

   

Kitap:

FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ, Metin Bal. (Keyifli okumalar)

 

"Benim Tutkum ya da Bir Ziyaretçinin Yaşam Tarzı İcadı Çabası", Metin Bal.

   

Öykü Kitabı: Telif kitap)

Algea ve Bruce'un Varoluş Dayanışması. Aşk Üzerine Bir Diyalog başlıklı sekiz tablodan oluşan bu felsefi öykü kitabında aşk konusunu tartışan Algea ve Bruce'u kendileriyle ilgili ifadeyi bulma arayışında görüyoruz. Kasım 2020. 83 Sayfa. Ankara: Perseus Yayınevi. ISBN: 978-605-7726-83-4. https://www.perseusyayinevi.com/kitap/algea-ve-bruceun-varolus-dayanismasi/

 

 

Tamamlamak üzere olduğu çalışma (Çeviri kitap):

Howard Caygill'in Bir Kant Sözlüğü, çev. Metin Bal & Merve Sunay. 2021 Mayıs, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (Yayınlanacak) [Caygill, Howard (1995)  A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell.]

Yayın hakları satın alınmıştır.

   

Derleme Kitap:

Heidegger, Editörler: Özgür Aktok & Metin Bal, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, Mart 2010, 424 sayfa. İçindekiler için tıklayınız

   

Kitap Bölümü:

"Yargı ve Estetik: Platon'dan Kant'a Estetik ve Yargı", Metin Bal. İçinde: Yargıya Felsefeyle Bakmak, 251 sayfa. Yayına hazırlayanlar: Kurtul Gülenç & Özlem Duva, 1. Baskı, Ocak 2016, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. ss. 167-212. ISBN: 978-975-08-3543-8.

   

Editörlük

felsefelogos dergisi, Marxist Estetik sayısı. Yıl: 19, sayı: 59, Sayı editörü: Metin Bal. Yazar sayısı: 13. Yazarlar: Metin Bal, Kurtul Gülenç, Özcan Yılmaz Sütçü, H. İrem Eker, Emre Öztürk,  Peter Uwe Hohendahl,  George Friedman, F. H. Bradley, John E. Elliot, Stephen Houlgate, Sema Sökmen, Engin Abat, E. Aras Ergüneş. Çevirmenler: Güçlü Ateşoğlu,  Mehmet Şiray, Metin Bal, Alper Bilgehan Yardımcı, Hüseyin Deniz Özcan, Orkun Tüfenk.  Aralık 2015, İstanbul: Akademi Matbaacılık.  ISSN: 1309-9175. EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir.

   

Makale:

 "Kutsal Nedir?" Sorusuna Lanthimos'un Kutsal Bir Geyiğin Ölümü Filminin Felsefi Bir Yorumuyla Cevap Denemesi ve Postmodern İmaj Evreninin Bir Alternatifi, Metin Bal. Kampfplatz Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, "Felsefe Bir Kavga Alanıdır." Sayı: 15, Şubat 2021. Yılda iki kez çıkan ulusal hakemli dergi. İstanbul: NotaBene Yayınları.

 

 

 

"Albert Camus’nün Varoluşçu Felsefesinde Hayatın Anlamı, İntihar ve Başkaldırı", Metin Bal, 2021.

 

 

 

"Gonçarov’un Oblomovkalı Platon’unun Varoluş Felsefesi Açısından Bir Eleştirisi", Metin Bal, 2020. /"Critique of Goncharov’s Plato of Oblomovka From The Perspective of Existential Philosophy"

 

 

 

"Modernist Edebiyatta Aylaklık Teması ve Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Romanının Varoluş Felsefesi Bakımından Bir Yorumu", Metin Bal, 2020.

 

 

 

"Herman Melville'in Yazıcı Bartleby Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Bir Değerlendirilmesi", Metin Bal, 2020.

 

 

 

"Hyperion Romanında Hölderlin'in Romantik Aşk Anlayışının Platon'un Symposion Diyaloğu Işığında Felsefi Bir Değerlendirilmesi / A Philosophical Evaluation of Hölderlin's Romanticist Understanding of Love in The Hyperion in The Light of Plato's Symposion. Prof. Dr. Metin BAL. ORCID No: 0000-0003-3448-3736, Vol 5/ Issue 21 / pp: 1-14, Published Date: 15.10.2020.

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSDjournal Open Access Refereed E-Journal & Refereed & Indexed, Uluslararası hakemli, endeksli e-dergi niteliğinde yılda bir defa yayınlanmaktadır.  http://www.ssdjournal.org, Tarandığı Indexler: Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), ResearchBible (Academic Resource Index), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index (SCIWIN), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, Society of Economics and Development, General Impact Factor, OCLC WorldCat, Cosmos Impact Factor, I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF).Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Makaleye ulaşmak için tıklayınız lütfen:  https://www.ssdjournal.org/Makaleler/1163052335_1_5-21.ID256.%20Bal._1-14.pdf

 

 

 

İyi Bir Kimse Nasıl Olunur?” Sorusuna Sartre’ın Hümanist Ateist Varoluşçu Şeytan ve Yüce Tanrı Oyunu Bağlamında Felsefi Bir Cevap Girişimi", Metin Bal. /  An Attempt For a Philosophical Answer to the Question “What Makes a Good Man?” in Context of Sartre’s Humanist Atheist Existentialist Play The Devil and The Good Lord. Mayıs, Haziran, Temmuz 2020. ss. 195 - 222. Doğu Batı Üç Aylık Düşünce Dergisi. Varoluşçuluk II sayısı. Yıl: 23, Sayı: 93. Ankara. ISSN: 1303 - 7242. Makale formatında okumak için tıklayınız.

 

 

 

"Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi ve Dava Edebiyatı Teorisi" / "Sartre’s Existentialist Philosophy and Theory of Committed Literature", Metin Bal. Felsefe Arkivi Dergisi, Sanat ve Felsefe özel sayısı. / Themed Issue on Art and Philosophy / Archives of Philosophy / Archives de Philosophie/ Archiv für Philosophie, Sayı: 50, Yıl: 2019, ss. 17-29. Yaz dönemi. Uluslararası hakemli dergi. ULAKBİM ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. DOİ: 10.26650/arcp2019-589759 , İstanbul University Press, İstanbul. ISSN: 0378-2816 , E-ISSN: 2667-7644 , Orcid: M.B.0000-0003-3448-3736.

 

 

 

"Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı"/"Kant’s Understanding of Art, The Age of Englihtenment and The Novel Les Misérables" Metin Bal, Sayı 16, Cilt 8/2. Aralık 2018. (VIII/2 (2018) ss. 101-114. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities (MJH), ISSN: 2146-4812. Tarandığı indexler: Tübitak ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus International. DOİ: 10.13114/MJH.2018.412

 

 

 

"Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon’un Mağaralıları, Kopuş Filmi, Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Crusoe Ne Yaptı?" Metin Bal, 2018. (A Philosophical Approach To Education: Plato’s Cave Dwellers, The Film Detachment, Instruction as a Weapon of Mass Destruction and What is done by Crusoe?) Özne. Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları. 29. Kitap, Güz 2018, (Baskı tarihi: Aralık 2018), ss. 223-243. ISBN: 978-605-196-230-6. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya.

 

 

 

"Charlie Kaufman’ın Synecdoche, New York Filminin Felsefi Bir Değerlendirilmesi, Postmodern Dönemde İnsanın Durumu ve Çıkış Yolları" / "A Philosophical Evaluation of Charlie Kaufman’s Film Synecdoche, New York, The Situation of Human Being in Postmodern Era and The Ways Out." Metin Bal. felsefelogos dergisi 2018/4, Aralık. Sayı: 71, ss. 7-21. ISSN: 1309-9175.  EBSCOhost, The Philosopher's Index. İstanbul.

 

 

 

"Brecht’in Epik Tiyatro Teorisi ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyununun Felsefi Bir Yorumu"/ "A Philosophical Interpretation of Brecht’s Theory of Epic Theatre and The Play The Resistible Rise of Arturo Ui", Metin Bal. 2018.  DOI: 10.20981/kaygi.480527,  Kaygı, 31/2018: 321-347.  ORCID: 0000-0003-3448-3736 Tarandığı indexler: TR Dizin, Index Islamicus, Sobiad, Google Scholar, The Philosopher's Index. ISSN 1303-4251 e-ISSN 2645-8950

 

 

 

"Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi", Metin Bal. Mavi Atlas, Cilt 6 (Sayı: 1) Yıl: 2018: ss. 90-130. DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.405315, Tarandığı indexler: Sobiad, Google Scholar, TR Dizin, Index Copernicus.

 

 

 

"Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

 

 

"Yemeklik Sanata Karşı Brecht’in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna’sı Oyununun Felsefi Bir Yorumu", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 5  (1) / 2017, Indeks Bilgileri: Türk Eğitim İndeksi, Google Scholar, Research Bib, Sobiad.  e-ISSN: 2148-5322. Doi: 10.18795/gumusmaviatlas.307097, Online erişim için web sayfası: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/295158 , ss. 113-134.

 

 

 

"Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Sokrates’in Bildiği Tek Şey Olan Aşk Üzerine" / "On Eros or Love, The Only Thing Socrates Knows in Plato’s Symposium", Metin Bal, Posseible Düşünme Dergisi/Journal of Thinking. Tarandığı indeks: Philosopher's Index. ISSN: 2147-1622, Haziran/Bahar - 2017, Cilt: 6, Sayı: 11. ss. 47-63.

 

 

 

Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi/ Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy', Metin Bal. Felsefi Düşün, Akademik Felsefe Dergisi. Sayı: 8. Yıl: Nisan 2017. İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Dosya Konusu: Heidegger. Sayı Editörü: Kaan H. Ökten. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi. ISSN: 2148-0958. The Philosopher's Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International Index veri tabanları tarafından taranmakta ve listelenmektedir. ss. 17-46.

 

 

 

"Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.43555, ISSN: 2148-5322. ss. 53-68. Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”  e-ISSN: 2148-5322 

 

 

 

"Felsefi Dayanaklarıyla Ortaçağ'da Sanat", Metin Bal, felsefelogos dergisi, dosya konusu: Anarşizm, Yıl: 2015/3, Sayı: 58, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. (EBSCOhost ve The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir), ss. 149-173.

 

 

 

"Sartre'ın Marksist Estetik Kurama Katkıları ve Marksist Bir Sanat Yapıtı Olarak Seremoni Filmi", Metin Bal. felsefelogos/Marksist Estetik, Yıl: 19, sayı: 59, Sayı editörü: Metin Bal, Aralık 2015, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ISSN: 1309-9175. ss. 95-111.

 

 

 

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (e-ISSN: 2148-5322), Sayı 6 (2016), DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.42118, indeks bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”, ss. 145-157.

 

 

 

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

 

 

"Mithos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal. Usatölyesi Felsefe Dergisi. Yıl: 15, Sayı: 24. Basım yılı: 2017-02. sayfa sayısı: 96. ss. 7-27. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. ISSN: 9771305693006-24, Ulusal Hakemli Dergi.

 

 

 

"Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates. Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine", Metin Bal. ss. 131-144. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları. Sayı: 24. Kitap-Bahar 2016: PLATON. ISBN: 9786059706643, sayfa sayısı: 576. Konya: Çizgi Kitabevi. Sayı editörü: Arş. Gör. Birdal Akar. The Philosopher's Index.

 

 

 

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016. Anahtar sözcükler: Felsefe, retorik, anlama, anlatma.

 

 

 

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi. 528 sayfa. 1. baskı.

 

 

 

"Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,  ISSN 1309-1328

 

 

 

"Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin Bal. Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135. DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857, Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”  e-ISSN: 2148-5322

 

 

 

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 

 

 

"Sartre’s Conception of Art Grounded on Humanist Existentialism and Phenomenological Ontology", Metin Bal. Co-author: Sema SÖKMEN,  The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 4 No 1 - 2: January 2012, pp. 249-258, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/archives.htm, ISSN: 1309-8063 (Online). Sobiad-ICSS - 2012. Indexed by Econlit, EBSCO, EBSCOhost, ProQuest, IBSS, ABI Inform, Ulrich's Periodicals Directory, Cabell Publishing INC., Genamics, asos, DOAJ, Universität Regensburg Electronic Journals Library, Open Science Directory, Open J-Gate.

 

 

 

"Sanat Felsefesine Bir Giriş Olarak Collingwood'un Kısaca Sanat Felsefesi Yapıtı", ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Elektronik Hakemli Dergi, Ocak/January 2012, Sayı: 5 (1), ss.31-54. ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index) (online)

 

 

 

"Yorum, Anlama ve Sanat Üzerine: Gadamer", Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın. Sayfa sayısı: 475. Şubat 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 183-196.

 

"Ölümün Tasfiyesi Bağlamında Mandarin Anesteziye Karşı Adorno'nun Özdeşsizlik Estetiği", Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 64-67.

 

 

 

"Aydınlıktan Kim Korkar ? Platon'un "Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır." Sözü Üzerine", Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 73-77.

 

 

 

"Ütopyanın Siyaset Felsefesi Tarihinde Evrimi", Metin Bal. Ethos: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar/Dialogues in Philosophy and Social Sciences,  ss. 1-13. Sayı: 3 (1) Ocak 2010, ISSN 1309 - 1328. (Philosophers Index)

 

 

 

 "Hegel'de Sanatın Sonu Ne Anlama Gelir?", Metin Bal. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007- I. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss. 17-26. (Philosophers Index)

 

 

 

"Modern Yozlaşma ve Romantik Kurtuluş: Rousseau ve Schiller", Metin Bal. Felsefelogos, Yıl 9, Sayı 33-34, Eylül 2007, İstanbul: Bulut Yayınevi. ss. 95-106. (Philosophers Index)

 

 

 

"Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Jacques Derrida", Metin Bal. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004: II. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul / 2007. ss. 51-62. (Philosophers Index)

 

 

 

"İktidarın Felsefesinden Yeni Bir Etik Tavıra: Michel Foucault", Metin Bal. Felsefelogos, Yıl 8, Sayı 30-31, Eylül 2006, İstanbul: Bulut Yayınevi, ss. 147-159. (Philosophers Index)

 

 

Ana Sayfa

"Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Kant'ın Felsefesindeki Yeri", Metin Bal. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, Yıl: 2008. Sayı: 19, ss. 83-103. (çevrimiçi okumak için tıklayınız)

 

 

 

"Rousseau ve Şiddetin Kaynağı Olarak Eşitsizlik", Metin Bal. Sayı : 43, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Konu: Şiddet  2008, Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss. 87-98.

 

 

 

"Bertolt Brecht’in Epik Tiyatro Kuramının Felsefi Bir Yorumu", Metin Bal.  Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Devrim ve Felsefe sayısı, Yıl: 2009, Sayı: 4. Alef Yayınları, İstanbul. ss. 127 - 147.

 

 

 

"Roma'da Yeni-Platonculuğun Kurucusu Plotinus ve Öğretisi", Metin Bal. Romalılar II, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı:50, 2009 Ağustos-Eylül-Ekim, Doğu Batı Yayınları, Ankara. ss. 87-98.

 

 

 

"Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno'nun Estetik Teorisi", Metin Bal. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, SOBIAD (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği) tarafından yayınlanan hakemli dergi, ss. 71-76, Cilt 3, No: 1, 2011, ISSN: 1309-8012, (online)

 

 

 

"Aristoteles'e Göre Retorik", Metin Bal. Özne Kitap : 11. & 12. Kitap, Güz 2009 & Bahar 2010, özel sayı konusu: Aristoteles ve Felsefesi. Ayyıldız Basım Yayın, Ankara. ss. 183-192.

 

 

 

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

 

 

 

"Logos'un Tonunu Yükseltmek", Metin Bal. ss. 2-4. Pandemos, Türkiye Felsefe Öğrencileri Ortak Kitap, Ocak 2002, Ankara: Yargıcı Ofset.

 

 

Uluslararası Konferans:   

"Kant Estetiğinde Etik Dönüş", Metin Bal. 28-29-30 Nisan 2016. Kant Sempozyumu, Doğru, İyi, Güzel, MSGSÜ,  Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Meclis-i Mebusan Cd. No: 24,  34427, İSTANBUL.

   

   

"Sartre’s Conception of Art Grounded on Humanist Existentialism and Phenomenological Ontology", Metin Bal & Sema Sökmen, 5-7 October 2012, 5th International Conference on Social Sciences (ICSS-2012), Kuşadası, İzmir. 06.10.2012, Pine Bay Holiday Resort, Session D3, Room: 104, 09:00-10:00. Katılım Sertifikası, Social Sciences Research Society (SOSRES) For the Conference Program please click here.

   

 

"Marxism as an Introduction to Politics: An Attempt to Redefine the Concept of Onto-Politics", Co-author: Ersin Vedat Elgür. International Conference: "Many Marxisms",  Historical Materialism, Research in Critical Marxist Theory, in Conjunction with the Deutscher Prize Committee and the Socialist Register with the assistant of the Faculty of Law and Social Sciences of SOAS. 7-9 November 2008. School of Oriental and Arfican Studies, Central London. Conference PROGRAMME.

   

Uluslararası Kongre:

"Varoluşçu Felsefe Açısından Şiddet, İntihar ve Hayatın Anlamı", Camus'nün Sisifos Söyleni Denemesi, Yabancı,Veba ve Dostoyevski'nin Ecinniler Romanının Felsefi Bir Yorumu. Prof. Dr. Metin Bal. 12 - 15 Kasım. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi. Sherwood Exclusive Lara Antalya.

   

 

"A New Conception of the Work of Art in Schelling's Consummate Philosophy", XVII. International Congress of Aesthetics 2007, "Aesthetics Bridging Cultures" in Turkey, Ankara, METU, 9-13 July. This article published on the internet as the proceeding of the Congress can be reached here.

   

Ulusal Kongre:     

"Hegel'de 'Sanatın Sonu' Ne Anlama Gelir?",  Türkiye Estetik Kongresi, 23 Kasım 2006, SANART-ODTÜ, Ankara

 

 

Ulusal Konferans:

19. Dünya Felsefe Günü Konferansı,  (19th World Philosophy Day Conference) 1-) "Fransız Aydınlanmasında Tanrı Kavramı" Can TURAL 2-) "Schopenhauer'in Felsefesinde Varoluşun Tanrısızlığı ve Ateizm" , Metin BAL. Tarih:  19 Kasım 2020 Perşembe. 15:00 - 17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü, Öğretim Üyeleri Binası, Kat: 3, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. Buca / İzmir.

 

 

 

Aşk (Eros) ve Felsefe, Prof. Dr. Metin Bal.  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çarşamba Etkinlikleri Konferansı, 26 Şubat 2020 Çarşamba, Saat: 12:30, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu, İzmir, Balçova. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu Etkinliğidir. Video kaydı için tıklayınız lütfen:  https://www.youtube.com/watch?v=6wXdFBKkmx0

 

 

 

"Herman Melville'in Kâtip Bartleby Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Bir Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Metin BAL. Güz Dönemi Felsefi Kitap İncelemesi Etkinlik Dizisi. 10 Ocak 2020. Saat: 13:50 - 16:00. Kemal Sunal Konferans Salonu. Turuncu Eğitim Kurumları, İzmir Aydın Asfaltı No: 2, Torbalı - İzmir.

 

 

 

18. Dünya Felsefe Günü Konferansı. (18th World Philosophy Day Conference) Tarih: 25 Kasım 2019 Pazartesi. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, B Blok. Sınıf: B 356. Saat: 14:00 - 16:30. Buca-İZMİR. 1-) Fransız Aydınlanması ve Voltaire'in Candide Romanı, (French Enlightenment and Voltaire's Candide) Konuşmacı: Arş. Gör. Can TURAL 2-) Eleştiri ve Özgürlük Felsefesi. Victor Hugo'nun Sefiller Romanının Felsefi Bir Yorumu, (Philosophy of Criticism and  Freedom: A Philosophical Interpretation of Victor Hugo's Les Misérables ) Konuşmacı: Prof. Dr. Metin BAL.

 

 

 

"Varoluşçuluk, Sartre'ın Sanat Teorisi", Metin Bal, 22.07.2019. 13:30-15:30. Tonoz Düşünce Atölyesi, Güzel İşler Derneği. Domuz Alanı, Bergama İzmir.

 

 

 

"İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? Sorusuna Sartre'ın Sanat Anlayışından Bir Cevap Denemesi", Metin Bal. 13:00-15:00.  8. İzmir Felsefe Günleri, 17 Mayıs 2019, Doğruyu Kim Söyle: İyi, Güzel, Adil Olana Kim Karar Verir?, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Benal Nevzat Salonu. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak. Video kaydı için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=VJAe5TZEFBQ

 

 

 

"Platon'un Mağaralıları ve Tony Kaye'in Kopuş'undaki (Detachment) Çöküş", Metin Bal. 6 Ekim 2018 Cumartesi. Urla Felsefe Günleri V. Felsefe ve Toplum İlişkisinde Felsefe Eğitiminin Önemi, 5, 6 Ekim 2018, Eski Tamirhane Binası, Urla, İzmir.

 

 

 

"Aydınlanma ve Sanat Felsefesi", Doç. Dr. Metin Bal, (27 Ekim 2018) -  Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon, İzmir. Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi. Konferans videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=_midd0XXhG0&ab_channel=abdullahbulut , 50:31'inci dakikada soru cevap kısmı başlıyor. İlginiz için teşekkür ederim.

 

 

 

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağımız İnsanı", Metin Bal. Oturum başlığı: İnsan ve Varoluşu (İnsan-Doğa-Kültür). 14 Mayıs 2015, Saat: 15:45-17:30. Felsefe Günleri:  İNSAN-DOĞA-ÇEVRE, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 14-15 Mayıs 2015, Konak Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi (TSKM), Kıbrıs Şehitler Caddesi No: 12, PK: 35220 Alsancak, Konak, İzmir.

 

 

 

“Heidegger’in “Çağımızın belirleyici özelliği düşüncesizliktir." Sözü Üzerine.” Metin Bal. UsAtölyesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi, Kat 1. İstanbul Kadıköy Moda. 2 Nisan 2015 Perşembe, Saat: 20:00 – 22:00.

 

 

 

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir.", Felsefe Günleri: SANATIN HALLERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 8-9 Mayıs 2014, Fransız Kültür Merkezi, İzmir/Konak.

 

 

 

"Sartre'ın Diyalektik Felsefesinin Marksist Estetik Kurama Katkıları", 3. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), 27 Nisan 2013, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/İzmir.

 

 

 

“Geleneksel Estetik Anlayışın Bir Eleştirisi Olarak Adorno’nun Estetik Teorisi”, Katılım Sertifikası. 16 Nisan 2011, 1. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO) / Sürmeli Otel Kuşadası, Efes Antik Şehir Plajı Kuşadası Yolu, 35920, Kuşadası, İzmir. Konferans Programı.

 

 

 

"Martin Heidegger'in Sanat Yapıtı Anlayışının Kökenleri", Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü-Felsefe Kulübü, 15 Nisan 2009. Saat: 15:00 - 17:00, Hukuk Fakültesi, Amfi I, İstanbul.

   

Sempozyum:

"Yemeklik Sanata Karşı Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 7-9 Nisan 2017, Altınoluk, Aeneas Butik Otel.

   

 

Yargı Yetisinin Eleştirisi'nin Eleştiri Felsefesine Katkısı ve Güzel ve İyi Arasındaki İlişki, Metin Bal. 28 Nisan 2016 Perşembe. Etkinlik: Felsefe ve Sanat Sempozyumu, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Balabanağa Mh., Kimyager Derviş Paşa Sk. No: 16. Beyazıt - İstanbul. Metin Bal.

   

   

"J. J. Rousseau ve Şiddetin Kaynağı Olarak Eşitsizlik" Felsefeciler Derneği Sempozyumu, Oturum Başlığı: Şiddetin Antropolojisi, 21 Aralık 2006 Perşembe,Saat: 13:30-15:00, Petrol-İş Sendikası Konferans Salonu, Adakale Sokak, No:6, Kızılay/ANKARA.

   

Panel:

Sevgililer Günü Paneli, 14 Şubat 2021 Pazar, Aşk Felsefesi ve Edebiyatı. Konuşma başlıkları ve konuşmacı adları: 1-) "Proust'un Kayıp Zamanın İzinde Romanında Aşk" Prof. Dr. Metin BAL,

Sevgililer Günü Paneli, 2-) "Jean-Paul Sartre'ın Oda ve Kirli Eller'inde Aşk Anlayışı", Merve SUNAY, 3-) "Flaubert'in Duygusal Eğitim Romanında Aşk", Sevcan GÜLDALI, 4-) "Andre Breton'un Nadja Romanında Aşk", Esen ŞİŞLİ

 

 

 

Sevgililer Günü Paneli, Felsefe ve Edebiyatta Aşk (Eros), 14 Şubat 2020, Saat: 19:00 - 21:00, Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu, Caddebostan, Bağdat Cd. Haldun Taner Sk. No:11, PK: 34728, Kadıköy - İstanbul. Konuşmacılar: 1-) Fatih LAÇİN: Dante'nin İlahi Komedya'sında Aşk, 2-) Sevcan GÜLDALI: Cervantes'in Don Quixot'unda Aşk, 3-) Berfin GÜVEN: Balzac'ın Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti'nde Aşk, 4-) Metin BAL: Victor Hugo'nun Sefiller'inde Aşk, 5-) Selen TARHAN: Turgenyev'in İlk Aşk'ında Aşk. “Aşk” konusunu, Platon'un Symposion diyaloğundaki 7 ayrı aşk görüşünden yola çıkarak kavramaya çalışan Prof. Dr. Metin BAL ve felsefeci ekibi, düzenleyecekleri panelde, klasik dünya edebiyatının başyapıtlarında olaylar içinde görünen Aşk’ı tutkuyla tartışmaya açacaklar. Panel videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=2EEQlKvb2_0

 

 

 

Jean-Paul Sartre, Varoluşçu Felsefe ve Sanat Paneli. I.Oturum: 1-) Gülsu ÇİVRİL: Sartre'ın Fenomenolojisinde Ben Olmak Ne demektir? 2-) Alican TURAL: Sartre'a Göre İmgelem 3-) Metin BAL: Varlık ve Hiçlik’te Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XDzzP3akQR8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A1qvRfCJd4TML9x9BeRqIZWOPxcmM0wYjo4b2ldH2-fnVB4ysQDHF6SA )II.Oturum: 1-) Merve SUNAY: Bir Aydın Olarak Sartre’la Aydınlar Üzerine 2-) Nermin URGANCI: Sanat Yapıtlarıyla Sartre’ın Estetik Teorisi 3-) Bulut YAVUZ: Sartre’ın Bağlı Sanat Teorisi Üzerine. Fransız Kültür Merkezi, Tarih: 1 Kasım 2019 Cuma Günü, Saat: 18:00 - 21:00, Fransız Kültür Merkezi'nin Adresi: Cumhuriyet Bulvarı, No: 152. PK: 35220, Alsancak/KONAK - İZMİR

 

Sevgililer Günü'nde Aşk Felsefesi ve Edebiyatı, Konuşmacılar: Sn. Merve SUNAY: Jean-Paul Sartre'ın İş İşten Geçti Senaryo Romanında Aşk. Sn. Aysun YILDIRIM: Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi Romanında Aşk. Sn. Metin BAL: Hölderlin'in Hyperion Romanında Aşk. Sn. Dilara Gülsüm ÇAMLIBEL: F. Scott Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby Romanında Aşk. Cadde Bostan Kültür Merkezi, A Salonu, 14 Şubat 2019, Saat: 18:00-20:00. Caddebostan Mahallesi, Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No: 11, 34728, Kadıköy/İstanbul.

 

 

 

"Ortaçağda Hiçlik, Yaratma ve Sanat", Doç. Dr. Metin Bal, Etkinliğin adı: Ortaçağ Filmleri, DESEM, 4-8 Mayıs 2015. Oturum Başlığı: Ortaçağda Felsefe ve Sanat. Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sali SALIJI. Diğer konuşmacılar: "Anahatlarıyla Ortaçağ Felsefesi: Problemler ve Tartışmalar", Doç. Dr. Kurtul Gülenç. "Ortaçağ Neyin Ortasında?", Yrd. Doç. Dr. Cem Kamözüt.

 

 

 

"Çağımız İnsanının Düşünsel Durumu", Metin Bal. Konferans: İNSANA FELSEFEYLE BAKMAK, 8 Mayıs 2015 Cuma, Saat: 15:00-17:00, Yer: İEÜ, Salon M01, Panelin diğer konuşmacısı: Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ.  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sakarya Cd. No: 156, PK:35330, Balçova-İzmir.

 

 

 

"Hiçlik ya da Özgürlük", Metin BAL, PANEL: Sartre, Felsefe & Edebiyat, "Özgürlük Edebiyatı", Sema SÖKMEN. Felsefeciler Derneği Diyarbakır Şubesi. Tarih: 1 Aralık 2012, Cumartesi, 14:00, Sümerpark, Yılmaz Güney Cep Sineması, Merkez/Diyarbakır.

 

 

 

"Aydınlıktan Kim Korkar ? Platon'un "Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır." Sözü Üzerine", Metin Bal.  Dünya Felsefe Günü, Panelistler: Metin Bal, Talip Kabadayı, Cengiz İskender Özkan, Fatımatüzzehra Tula, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 20 Kasım 2012, Saat: 10:00, Yer: Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Merkezi.

 

 

 

Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger”, Metin Bal, Panel: Felsefe, Sanat ve Politika, Derya DENİZ, Estetiğin Doğuşu ve Sanatın İcadı, Dilnur KILIÇ, Sanatın Unutulmuş Kavramları ve Sanat Yapıtı, Sema SÖKMEN, Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk, Perihan BABÜR, Sanatın Toplumsal Boyutu ve Lukács, Metin BAL, Şiir ve Felsefe Arasındaki Çatışmada Heidegger. Aktif Sanat Merkezi, Diyarbakır, 4 Mayıs 2012 Cuma, 18:00-20:30.

 

 

 

Konu: Siyaset Felsefesi. Konuşmacılar:  Sara Çelik (Mersin Ünv. Felsefe Böl.) : “Liberalizmin Felsefi Temelleri” Metin Bal (Adıyaman Ünv. Felsefe Böl.): Ütopyanın Evrimi”. 11 Mart 2010 Perşembe, Adıyaman Ünv., Rektörlük Konferens Salonu, Saat: 14:00 – 17:00.

 

 

 

"İnsan Hakları'nın Felsefi Temelleri ve Gelişimi", İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Farkındalık Yılı Paneli. Panel Konuşmacıları: Metin Bal & Avukat Murat Bilgiç. Düzenleyen: T.C. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, Tarih: 10 Aralık 2009, Yer: Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Saat: 14:00. Adıyaman.

 

 

 

Metin Bal: "Hukukun Felsefi Temelleri ve İnsan Haklarının Gelişmesi ve Korunmasında Yurttaşların ve Devletlerin Rolü",  & Talip Kabadayı: "Demokrasi ve İnsan Hakları". T.C. İçişleri Bakanlığı, Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İnsan Hakları" Eğitim Semineri, Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 03.10.2011, Koçarlı/Aydın.

 

 

 

Konu: Moderniteden Postmoderniteye. Açılış Konuşması: Metin Bal. Bildiri: "Postmodernite ve Temsilcileri", 7 Mayıs 2009, Adıyaman Ünv, M.Koç Konferans Salonu, Saat: 14:00. Konuşmacılar: Prof. Dr. Sinan ÖZBEK, Doç. Dr. Çetin VEYSAL., Dr. D.G.

   

Genel Sanat Yönetmenliği

Jean-Paul Sartre'ın Şeytan ve Yüce Tanrı oyunu. Felsefe Oyuncuları tiyatro ekibi. Genel Sanat Yönetmeni: Metin Bal. Gösterim: 28 Haziran 2019. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Sevda Şener Sahnesi Bornova, İzmir. Görseller için tıklayınız

 

 

  Bertolt Brecht'in Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyunu. Felsefe Oyuncuları tiyatro ekibi. Genel Sanat Yönetmeni: Metin Bal. Gösterimler: Birinci gösteri: 22 Haziran 2018 Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Sevda Şener Sahnesi Bornova, İzmir. İkinci gösteri: 1 Temmuz 2018 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul. Üçüncü gösteri: 6 Temmuz 2018, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır.
 

 

"Brecht'in Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi Oyunumuzun Üç Ayrı Kentte Gösterimi ve Dokuz Günlük Sanat Yolculuğumuzun Öğrettikleri", Metin Bal. s.11, Tiyatro Gazetesi, Ağustos 2018 - Sayı 89, ISSN 1307-9816.

   

Tiyatro Oyunculuğu

Genel sanat yönetmeni olduğu oyunda Metin Bal'ın rolü: Johann Tetzel. Jean-Paul Sartre'ın Şeytan ve Yüce Tanrı oyunu. Felsefe Oyuncuları tiyatro ekibi. Genel Sanat Yönetmeni: Metin Bal. Gösterim: 28 Haziran 2019. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Sevda Şener Sahnesi Bornova, İzmir. Görseller için tıklayınız

 

 

 

Genel sanat yönetmeni olduğu oyunda Metin Bal'ın rolü: Rahip Francizsek Pawlar. Bertolt Brecht'in Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi Oyunu. Felsefe Oyuncuları tiyatro ekibi. Gösterimler: Birinci gösteri: 22 Haziran 2018 Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Sevda Şener Sahnesi Bornova, İzmir. İkinci gösteri: 1 Temmuz 2018 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul. Üçüncü gösteri: 6 Temmuz 2018, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır.

   
   

Çeviriler: 

"Phaidros’ta İletişim ve Felsefi Yolculuk Arasındaki İlişki Üzerine [On the Relationship between Communication and the Philosophical Journey in the Phaedrus]

Prof. Dr. Claude Mangion, Malta Üniversitesi Bölüm Başkanı, Çev. Metin Bal, 25 Ekim 2017 Çarşamba, Saat: 14:00-16:00, Ömer Köse Konferans Salonu,

Fen Fakültesi, B Blok, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Buca, İZMİR. Videoyu izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=RQ5Cg6VyDBY

   

 

"Schopenhauer, Nietzsche ve Ateizm", David Berman. “Schopenhauer, Nietzsche, and Atheism”, İçinde: Encyclopedia of Psychology and Religion. ss. 823-825. Leeming, David A., Madden, Kathryn & Marian, Stanton (ed. 2010) Encyclopedia of Psychology and Religion, New York: Springer. çev. Metin Bal.

   
 

2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı, slaytları Türkçe'ye çeviren Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu,  Buca- İzmir. (Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz).

   
 

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

   

 

“Hermeneutik Üzerine Aforizmalar, 1805 ve 1809/10’dan”, Friedrich D. E. Schleiermacher, Çevirenler Sema Sökmen ve Metin Bal.ss. 75-98. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016. [“The Aphorisms on Hermeneutics from 1805 and 1809”, Friedrich D. E. Schleiermacher.. tr. by Gayle L. Ormiston and Alan D. Schrift. In: Ormiston, Gayle L. & Schrift, Alan D. (1990, ed.) The Hermeneutic Tradition: From Ast to Ricoeur, New York: State University of New York Press. pp.  57-79.]

   
 

"Estetiğe Karşı Eskatoloji: Weberci Rasyonalitenin Marksist Eleştirisi", George Friedman, çev. Orkun Tüfenk & Metin Bal, Felsefelogos, 2015 / 4,  Dosya konusu: Marksist Estetik, Yıl 19, Sayı: 59, İstanbul: Akademi Matbaacılık. ss. 81-94.

   
 

"Hamann, Herder ve Schiller’in Estetik Bütüncülüğü", ["The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller"], Daniel O. Dahlstrom, Çev. Metin Bal.Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 56-65.

   
 

Howard Caygill, Bir Kant Sözlüğü, çev. Metin Bal, [Caygill, Howard (1995)  A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell.], İstanbul: Ayrıntı Yayınları. yayınlanacak. 2020.

   
 

Inwood, Michael, Bir Heidegger Sözlüğü, Çev. Metin Bal, Editör Erdal Yıldız. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. yayınlanacak.

   
 

"Eleştiri Düşüncesi, Kant'ın Eleştiri Felsefesi'ne Giriş", Edward Caird. Çev. Metin Bal, ss. 1-41. [Caird, Edward (1909) The Critical Philosophy of Immanuel Kant (Immanuel Kant’ın Eleştirel Felsefesi), in two volumes, vol. I., Glasgow: James Maclehose and Sons.] Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 30/2018: ss. 253-279. ISSN: 1303-4251. Yayıncı: Uludağ Üniversitesi. ORCID: 0000-0003-3448-3736. http://dergipark.gov.tr/kaygi/issue/36417/411256

   

 

“ “Ortak” Bir Dile Doğru Yolda Olmak mı? Heidegger’in Japon Bir Ziyaretçi İle Diyaloğu” (“On The Way to a “Common” Language? Heidegger’s Dialogue with a Japenese Visitor”), Zhang Wei. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Sayı: 21 Yıl: 2013, ss. 159-175.

   
 

"Kant'ın Temel Kavramları III", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Sayı: 21, Yıl: 8. Dosya konusu: Ölüm, ss. 66-83.

   

 

 "Kant'ın Temel Kavramları II", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin BalBibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos/Eylül 2014, Sayı: 20, Yıl: 7. ss. 74-88.

 

"Kant'ın Temel Kavramları", (Howard Caygill’in A Kant Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 68-82.

   
 

"Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

   
 

"Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

   

 

"İdealizm ve Skeptisizm: Berkeley", Hegel, Felsefe Tarihi III. Cilt. Çev. Metin Bal & Onur Kuzgun. ss. 363 - 369. İçinde: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1896) Lectures on the History of Philosophy, Vol. III, tr. by Elizabeth S. Haldane and Frances H. Simson, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd. Paternoster House, Charing Cross Road. Bu metin Almanca orijinal metinle karşılaştırılarak İngilizce’den çevrilmiştir. Almanca’sı için bkz. ss. 414 - 421. Hegel, G. W. F (1971) Vorlesungen Über die Geschichte der Philosophie, Dritter Band, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 73-75.

   
 

Deleuze Gilles (1988) Spinoza: Pratik Felsefe, Çev. Metin Bal (Spinoza: Practical Philosophy, Gilles Deleuze, translation and preface by Robert Hurley, City Lights Books, San Francisco, 1988. Bu çeviriyi okumak için lütfen tıklayınız.)

 

"Mallermé: İntihar Şiiri", Jean Paul Sartre. Çev. Sema Sökmen & Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 69-72.

   
 

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Alfred I. Tauber. V. Bölüm”, Zoraki Filozof Freud. Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

   
 

"Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık" (Nominalism, Realism, Conceptualism) Maurice De Wulf, Çev. Metin Bal.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

   
 

“Nominalist Devrim ve Modernitenin Kökeni”, Gillespie, Michael Allen, Çev. Metin Bal ve Fatma Erkek. Bkz. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 74-87.

   
 

Augustinus’ta Zaman ve Yaratım”, Simo Knuuttila. Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5,  ss. 67-73.

   
 

"Politika Dili, İslam ve Farabi Testi" ("Political Language, Islam, and the al-Farabi Test"), Oliver Leaman,  felsefe profesörü, Kentucky Üniversitesi öğretim üyesi. çev. Metin Bal. İngilizce orjinal metinle birlikte Türkçe çevirisi karşılıklı olarak okumak için bkz. (flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 14, (Güz 2012)/Issue 14 (Fall 2012), ss. 159- 172. ISSN 1306-9535, www. flsfdergisi.com, (Bu yazı Oliver Leaman’ın ADÜ Felsefe Bölümü davetlisi olarak, 23 Kasım 2012’de Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi, Miletos Salonu, Saat: 14:30 Aydın’da verdiği konferans konuşmasının metnidir.)

   

 

Noematik Anlam ve Nesne Bağı", Edmund Husserl (Saf Bir Fenomenoloji ve Fenomenolojik Felsefe İçin Düşünceler yapıtının ilk cildi olan ve dört bölümden oluşan Saf Fenomenolojiye Genel Bir Giriş kitabının Dördüncü Bölümü'nün (Akıl ve Gerçeklik) ilk kısmıdır) Türkçeye çevirenler: Metin Bal & Feysel Taşçıer. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. ss. 55-69.

   
 

"Terapatik Varolana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Belçika Dasein-analiz Merkezi Başkanı, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 5, Kasım/Aralık  2009, Ankara. ss. 61-63.

   
 

"Heidegger'in Nazizmi, Kant ve Dasein Üzerine", Tom Rockmore. Felsefe Yazın Dergisi, Felsefeciler Derneği, Sayı: 15. Mayıs-Haziran, 2009. Ankara. ss. 25-31.

   
 

"Postmoderni Tanımlamak (1986)", Jean-Francois Lyotard. çev. Metin Bal, Afşar Timuçin'e Armağan, Editörler: Çetin Veysal & Zehragül Aşkın, 2010, Etik Yayınları, İstanbul. ss. 453-456.

   

 

"Yargı ve Varlık" ("Urteil und Sein"), Friedrich Hölderlin. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:6. Eylül/Ekim/Kasım 2008. Ankara. ss. 80-81.

   
 

"Hölderlin ve Novalis", Charles Larmore. Çeviren Metin Bal. Bibliotech Dergisi, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. (Eylül - Ekim - Kasım), 2008. Ankara.  ss.75-86.

   

                

"Heidegger ve Alman İdealizmi", Jean Marie Vaysse, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Mayıs 2008. Sayı: 2. Alef Yayınları, İstanbul.  ss. 258-274.

   
 

"Alman İdealizmi ve Sanatlar", Andrew Bowie.  Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 7,  Bahar 2009, (Şubat - Mart-Nisan)Ankara. ss. 61-72.

   

                               

"Bir Alman İdealizmi Sistemi İçin En Eski Program", Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss.51-53.

   
 

Hegel’in ‘Sanat’, ‘Güzellik’ ve ‘Estetik’ Kavramları, Michael Inwood, Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 17-19.

   

                               

"Hegel ve Sanatın 'Sonu'''  Stephen Houlgate,Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu. Sayfa sayısı: 794. ISBN: 6055063016, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 599-623.

   

                              

"Hegel Estetiğinin Çağdaş Önemi", Dieter Henrich, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Sayfa sayısı: 794. ISBN: 6055063016, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 589-598.

   

                              

"Hegel'in Geist Kavramı", Robert R. Williams, Çev. Metin Bal, Alman İdealizmi II: Hegel kitabı içinde, Editör: Güçlü Ateşoğlu, Sayfa sayısı: 794. ISBN: 6055063016, Doğu Batı Yayınları, Ekim 2013, Ankara. ss. 525-544.

   

                              

"Efesli Heraklitos", John Burnet, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40: Antik Dünya Bilgeliği, Şubat-Mart-Nisan 2007, Doğu Batı Yayınları, Ankara, ss. 61-90.  (Okuyucuya Not: Heraklitos'un bütün fragmanlarını kapsamaktadır).

   

                              

"Felsefede Tin ve Yazı Arasındaki Ayrım Üzerine", Fichte, Alman İdealizmi I: Fichte kitabı içinde, haz. E.A.Kılıçaslan-G.Ateşoğlu. Sayfa sayısı: 548, ISBN: 975-8717-16-2, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006,  ss. 161- 188.

   

                              

"İnsanlık Tarihinin Tahmini Başlangıcı" Immanuel Kant, çev. Metin Bal ve Güçlü Ateşoğlu, Tarih Felsefesi, Seçme Metinler kitabı içinde, haz. D. Özlem - G. Ateşoğlu. Sayfa sayısı: 237, ISBN: 975-8717-22-7, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2006, ss. 81-102.

   

                              

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, Bölüm XXXVIII, "Tarih Üzerine", A.Schopenhauer, Tarih Felsefesi, Seçme Metinler kitabı içinde, haz. D. Özlem-G. Ateşoğlu, Sayfa sayısı: 237, ISBN: 975-8717-22-7, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2006, ss. 221-233.

   
 

"Liderler İçin Dört Gerçek" ["Four facts for leaders"], Prof. Dr. Vincent Luizzi, (İngilizce orjinal metinle birlikte Türkçe çevirisi karşılıklı basılmıştır) (flsf) Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, (Bahar 2012)/Issue 13 (Spring 2012), ss. 234-260.

   
 

Araştırma Makalesi:Gelenek, İletişim ve Toplumsal Yeniden Üretim Üzerine [Research Article: "On Tradition, Communication and Social Reproduction"], Prof. Dr. Claude MANGION (Head of Philosophy Department of The University of Malta, Msida, Malta/ Malta Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Malta), Çevirenler Araş. Gör. Eylem YILDIZER ve Doç. Dr. Metin BAL. (Translated into Turkish by Research Assistant Eylem YILDIZER ve Associate Prof. Dr. Metin BAL, Izmir, Turkey) ss. 153-167. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 25, Bahar 2015 (Kaygı is an International Refereed Journal. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy, Issue 25, Fall 2015), ISSN: 1303-4251. Publisher: Uludağ University, Bursa-Turkey. Publication date: 2016. Indexation: Araştirmax Index, Asos Index, Index Copernicus, Index Islamicus, Index of Turkish Education, MLA International Bibliography, Polska Bibliografia Naukowa, Sjournals Index, The Philosopher's Index, Tubitak-Ulakbim Social and Human Sciences Database.  (Bu metin Malta Üniversitesi ve DEÜ felsefe bölümleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Programı Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında 20 Mart 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte sunulmak üzere Prof. Dr. Claude Mangion tarafından hazırlanmıştır.)

   

Röportaj

"Tiyatro ve Felsefe", Metin Bal ile ropörtaj. Ropörtajı yapan: Büşra Elmaskaya. Tiyatro Gazetesi, Ocak 2019, Sayı: 94, ss.10-11.

 

"Berlin'in Ortasındaki İşgalci Sanatçılar ve Sanat Atölyesi: Tacheles". 31 Ağustos 2008. Berlin, Almanya. Heykeltıraş Hüseyin Arda ve Metin Bal, (Kunsthaus Tacheles, Oranienburger Str. 10117, Berlin. E-mail: metallwerkstatt-tacheles@web.de). Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6. Eylül, Ekim, Kasım 2008. ss. 70-75.

 

"Felsefe Mezunlarının Sorunlarının Kaynakları", Dosya Konusu: Felsefe Mezunlarının Sorunları, Haz. Doğan Barış Kılınç. Felsefe Yazın Dergisi, Felsefeciler Derneği, Sayı: 15. Mayıs-Haziran, 2009. Ankara. ss. 73-75.

   

Tanıtım Yazısı  

"Heykeltıraş Hüseyin Arda'nın Sanatı", ss. 1-2. Hüseyin Arda: bir fikrin ulaştırılması to transport an idea eine Idee zu transportieren transporter une idée, 28 Şubat - 25 Mart 2011, İstanbul: mackamodern Art Gallery.

   

 

" "Adalet" hakkında felsefeciler ne düşünüyorlar ?",  27-28 Mart 2010'da düzenlenen Felsefeciler Derneği, Adalet Sempozyumu hakkında tanıtıcı, değerlendirici yazı. Felsefe Yazın Dergisi, Sayı: 17, Dosya Konusu: "Din". Ocak Şubat 2011, Ankara: Mattek Yayın. ss. 73-84.

   

Ana Sayfa

"Herakleitos'a Bir Bakış", (Herakleitos Üzerine Dersler, Heidegger, Eugen Fink ) Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Mart 2007, Sayı 105, Pusula Yayıncılık, İstanbul. ss. 58-60. (Çevirideki yanlışlarla ilgili olarak okuyucuya Not)

 

 

 

"Alman İdealizmi ve Fichte", Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Haziran 2006, Sayı: 96. ss. 10-14

 

 

 

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Metin Bal, Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss. 29-32.

 

 

                                   

Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFOB) kongreleri  tarihi

 

 

 

"Felsefe Bölümünde Mobbing Örneği"

 

 

 

Fredric Jameson'ın Marksizm ve Biçim yapıtının çevirisi ile ilgili düzelti önerileri

 

 

Café-Philo: Filozofları Okuma Etkinlikleri

2020 yılı Kasım ayından itibaren planlanmış olan Café-Philo: Filozofları Okuma Etkinlikleri'nin konuşmacıları Prof. Dr. Metin Bal ve Arş. Gör. Can Tural'dır.

Café-Philo etkinlikleri programı için tıklayınız lütfen: http://www.metinbal.net/Platon_Diyaloglar_Cafe_Philo_Filozof_Kitaplar%C4%B1_Okuma_Etkinlikleri/Platon'un_Diyaloglar%C4%B1_Dialogues_of_plato_cafe_philo.htm

   

 Café-Philo:  Filozofları Okuma Etkinliklerimiz üye tüm düşünce dostlarına açıktır.

Café-Philo üyesi olmak için balmetin@gmail.com adresime ad soyadınız ve telefon numaranızı

gönderiniz lütfen.

Café-Philo 18. "Nietzsche'nin Ahlakın Soykütüğü Yapıtının Felsefi Bir Yorumu", Dr. Öğr. Üyesi Necdet YILDIZ. 8 Kasım 2020 Pazar. 20:00 - 23:00 saatleri arasında Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirilecektir. Tartışılacak yapıt: Kabalcı Yayınevi.

 

Bergson'un Doğumumun 161. Yıl Dönüm Günü 18 Ekim 2020 Tarihi Adına Yaratıcı Tekamül Kitabı Üzerine Café Philo 17. "Henri Bergson'un Yaratıcı Tekamül Kitabının Felsefi Bir Yorumu", Orkun TÜFENK. 18 Ekim 2020 Pazar. 20:00 - 23:00 saatleri arasında Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirildi. Tartışılan yapıt: Bergson, Henri (2017) Yaratıcı Tekamül, çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul: Dergah Yayınları.

 

Café-Philo 16, "Platon'un Devlet'inde Parodi ve Gelenek", Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYGÜN, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. 4 Ekim 2020 Pazar Günü, Saat: 20:00 - 22:00. Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü bağlantıyla gerçekleştirildi. Değerlendirmesi yapılan kitap Platon'un Devlet (Politeia) yapıtı. Okunması önerilen Türkçe çeviri kitap: Platon (2015) Devlet, çev. Hüseyin Demirhan, İstanbul: Islık Yayınları. Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen:  https://www.youtube.com/watch?v=aZ8mwMY2u0Y&t=2s&ab_channel=%C3%96merAyg%C3%BCn

   

 

Café-Philo 15, "Voltaire'in Sadık veya Kader. Bir Doğu Masalı Kitabının Felsefi Bir Yorumu.", Arş. Gör. Can TURAL. 23 Ağustos 2020 Pazar. Saat: 20:00 - 22:00.  Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirildi. Değerlendirmesi yapılan kitap: Voltaire (2019) Sadık veya Kader. Bir Doğu Masalı, çev. Berna Günen, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

   

 

Café-Philo 14. Herman Melville'in Kâtip Bartleby Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Bir Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Metin Bal, 18 Temmuz 2020 Cumartesi. 20:00 - 23:00 saatleri arasında Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirilecektir. Tartışılan yapıt: Melville, Herman (2015) Yazıcı Bartleby, Bir Wall Street Öyküsü, Bartleby, the Scrivener, A Story of Wall Street. Çev. Murat Belge, Wyn Kelley’nin Önsöz’ü ve Murat Belge’nin Sonsöz’üyle, İstanbul: İletişim Yayınları.

   

 

Café Philo 13. Albert Camus'nün Sisifos Söyleni Kitabı ve Önemli Tek Felsefe Sorunu Olarak İntihar. Prof. Dr. Metin Bal, 20 Haziran 2020 Cumartesi. 20:00 - 23:00 saatleri arasında Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirildi. Tartışılan yapıt: Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları./ Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.

   

 

Café-Philo 12. Jean-Jacques Rousseau'nun Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev Kitabının Felsefi Bir Yorumu, Arş. Gör. Can TURAL .Café-Philo 12. toplantımız 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü 20:00 - 22:00 saatleri arasında Skype Programı üzerinden online canlı video görüntülü olarak gerçekleştirilecektir. Tartışılan yapıt:  Rousseau, Jean-Jacques (2009) Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Say Yayınları.

   

 

Café-Philo 11. Ted Chiang'ın Geliş Adlı Bilimkurgu Öykü Kitabının Doğa Bilimleri ve Felsefe Bakımından Bir Yorumu. Doç. Dr. Kerem CANLI. 21. Yüzyılda Doğa Bilimleri ve Felsefe İlişkisi.  Hayyam Şarap & Kitabevi, 8 Mart 2020 Pazar. Alsancak, 1469 Sk. No: 5, PK:35220, Konak, İzmir. Chiang, Ted (2017) Geliş, çev. M. İhsan Tatari, İstanbul: Monokl Yayınları.

   

 

Café-Philo 10, José Saramago'nun Körlük ve Görmek Romanlarının Felsefi Bir Yorumu, Aysun Yıldırım, Prof. Dr. Metin Bal. 22 Aralık 2019 Pazar, Saat: 18:30-21:00. Etkinlik yeri: 5: 18 - Coffee. Adatepe, Kasaplar Meydanı, 160 Sk. No: 4, PK: 35400, Buca, İzmir.

   
 

9. Café Philo, Platon'un Theaitetos Diyaloğu. Prof. Dr. Metin Bal. 24 Kasım 2019 Pazar, Saat: 18:30 - 21:00. Etkinlik yeri: 5:18 - Coffee. Adatepe, Kasaplar Meydanı, 160. Sk. D: 160. Sk. No: 4, PK: 35400, Buca, İzmir.

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=QEFLumrhXdQ

   

 

Café-Philo 8, "Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü Romanının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi", Can Tural,  Doç. Dr. Metin Bal. 20 Ekim 2019 Pazar, saat: 18:00. Aksak Lounge, Can Yücel Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak, Konak, İzmir.

   

 

Café-Philo VII, "Ivan Gonçarov'un Oblomov Romanı Üzerine Felsefi Bir Tartışma." 21 Eylül 2019 Cumartesi, 18:00-21:00, Aksak Lounge, Can Yücel Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak, Konak, İzmir.

   
 

Café-Philo VI, "Homeros'un Odysseia Destanı Üzerine Bir Tartışma." 19 Temmuz 2019 Cuma, 16:00-19:00. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. Can Yücel Sk. Aksak Lounge, İzmir.

   

 

Café-Philo V, "Homeros'un İlyada Destanı Üzerine Bir Tartışma." 29 Haziran 2019 Cumartesi, 16:00-19:00. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. Can Yücel Sk. Aksak Lounge, İzmir.

   
 

Café-Philo IV, "Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Romanı Üzerine Felsefi Bir Tartışma", 12 Mayıs 2019 Pazar, 15:00-19:00, Aksak Lounge, Can Yücel Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Alsancak, Konak, İzmir.

   
 

Café Philo III, Jean-Paul Sartre'ın Şeytan ve Yüce Tanrı oyununun varoluşçu sanat açısından değerlendirilmesi. 6 Nisan 2019 Cumartesi, Aksak Cafe Bar, Kıbrıs Şehitleri Cd. Can Yücel Sk. İzmir.

   
 

Café-Philo II, "Jean-Paul Sartre'ın Bulantı Romanının Varoluşçu Felsefe Bakımından Bir Yorumu." Tarih: 2 Mart 2019 Cumartesi, Saat: 14:00 – 16:00, Arma Book Store Cafe Brasserie, Alsancak Kordonboyu İzmir.

   
 

Café-Philo I, Platon’un Symposion’unda Aşk ve Romantisist Bir Aşk Olayı Olarak Hölderlin’in Hyperion Romanı”, Metin Bal. Tarih: 29 Aralık 2018 Cumartesi, Saat: 14:00 – 16:00, Arma Book Store Cafe Brasserie, Alsancak Kordonboyu İzmir.

   
 

****************    ****************      ****************     ****************       ****************

   

Felsefi Söyleşi Etkinlikleri

"Sartre'ın Varoluşçu Felsefesi ve Sanat Teorisi", Metin Bal. Çağ’ın Felsefesi: Bilim ve Sanat Söyleşisi. Konuşmacılar:  Eyüp Erdoğan, Metin Bal, Cem Güventürk. Tarih: 15 Nisan 2019 Pazartesi. Düzenleyen: Mersin Çağ Üniversitesi Felsefe Kulübü. Yer: Prof. Dr. İlhan Yücel Konferans Salonu, Arıklı Mahallesi, Tarsus, Mersin. Konuşmanın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=5v4TJP1ET-w&feature=youtu.be

   
 

"Yüksek Rönesans Ressamı Raffaello Sanzio da Urbino'nun Stanze di Raffaello Camera della Segnatura Doğu Duvarındaki Atina Okulu Fresk Tablosu'nun Anakronik, Eklektik İkonalatr Sanatında Felsefi Bir Yorumu", Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Bal. Düzenleyen: Multidisipliner Entelektüel Grubu. VII. Söyleşi. Koordinatör: Prof. Dr. Arif Çımrın.  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Birimi, Balçova, İzmir. 6 Ocak 2020 Pazartesi, 18:30 - 21:00.

   

 

"Estetik ve Sanat", Metin Bal, Tonoz Düşünce Atölyesi, Göbeller Köyü, Bergama, İzmir. 16 Ağustos 2018, Saat: 14:00-16:00.

   

 

Brecht'in Epik Tiyatrosu ve Mezbahaların Kutsal Johanna'sı, Metin Bal. 15 Ağustos 2017, İzmir, Şirince, Kayser Dağı, Nesin Matematik Köyü, No: 4, Robert Langlands Salonu. Saat: 14:00-16:00. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

   
 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017, Saat: 15:00-17:00. DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328.

   

 

"Postmodernizm, Simülakr, Tatile Gönderilmiş Gerçek", Metin Bal. Video kaydını izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=dxuOPivouHQ

   
 

Felsefe Konferansı. Konu: Platon'un Symposion Diyaloğu ya da Sokrates'in Bildiği Tek Şey: Aşk Felsefesi. Konuşmacı: Metin Bal.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi B Blok, 360 nolu sınıf. Tarih: 10 Mart 2017 Cuma. Saat: 10:00 - 12:00.

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.

   

 

Söyleşi başlığı: "Estetik Deneyim ve Beğeni Yargısının Yaşamsal Önemi", Metin Bal'ın üzerinde duracağı kitap: Edmund Burke'ün Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, Etkinliğin içinde yer aldığı programın adı: Yakın Kitabevi & Felsefeciler Derneği Okuma Etkinlikleri V, Tarih: 3 Aralık Salı 2013, Saat: 19:00-20:30, Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 104/A Yakın Kitabevi Kafe, Alsancak, İzmir.

   

Söz Yarışması

"Aşkın Dili Birdir" 14 Şubat 2011 Sevgililer Günü Aşk Sözü Yarışması birinciliğine layık görülmüştür. Abroad Time, Overseas Education Consultants, İstanbul.

   

Konuşmalar:

Açılış Konuşması: "Sn. Dr. Öğr. Üyesi  Ömer AYGÜN'ün Aristoteles'in Ölümsüz Felsefesi: Canlılık, Eylem, Mutluluk Başlıklı Söyleşisi İçin Bir Açılış Konuşması."  SÖYLEŞİ: 8. Aristoteles Okumaları / Platon - Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi 16./ Konu: Aristoteles'in Ölümsüz Felsefesi: Canlılık, Eylem, Mutluluk. Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi  Ömer AYGÜN (Galatasaray Üni. Fen-Edb. Fak. Felsefe Böl. öğretim üyesi.) Tarih: 28 Şubat 2020 Cuma, Saat: 14:00 – 16:00. Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, B Blok, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir. Koordinatör: Prof. Dr. Metin BAL.

   

 

Açılış Konuşması: Sn. Vedi Temizkan'ın 8'inci Platon Okumaları Söyleşisinde Theaitetos Diyaloğu. Episteme Nedir, Ne Değildir? Başlıklı Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması, Metin Bal. SÖYLEŞİ: 8. Platon Okumaları, Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi  Vedi TEMİZKAN,  Tarih: 6 Aralık 2019 Cuma, Saat: 15:00 – 17:00, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, B Blok.

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=QEFLumrhXdQ

   

 

Açılış Konuşması: Sn. Esat Burak Şaman’ın VII’inci Aristoteles Okumaları Söyleşisinde Aristoteles'te Erdemin Ruhu, Ruhun Erdemi Başlıklı Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması, Metin Bal. Tarih: 26 Nisan 2019 Cuma, Saat: 15:00 – 17:00, Yer: B002, Öğretim Üyeleri Binası, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir.

 

"Hölderlin’in Hyperion’unda Aşk", Metin Bal. Sevgililer Günü'nde Aşk Felsefesi ve Edebiyatı, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği, Cadde Bostan Kültür Merkezi,14 Şubat 2019, Saat: 16:00 - 18:00. CKM A Salonu. Caddebostan Mahallesi, Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No: 11, 34728, Kadıköy/İstanbul.

   

 

"Symposion'da Aşk Felsefesi: André Comte-Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi Kitabının Bir Eleştirisi ", metin bal, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü. İzmir, 3. Felsefe Söyleşisi, Karşıyaka Belediyesi, Kent Konseyi, Kadın Meclisi, 19 Aralık 2018.Karşıkaya Belediyesi Hizmet Binası II, Dedebaşı Mahallesi 6111/1 Sk. 35560 Karşıyaka/İzmir.

   
 

17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, "Van Gogh'un Theo'ya Mektuplar'ında ve George Orwell'ın Paris ve Londra'da Beş Parasız RomanındaYoksulluğun Felsefesi", Konuşmacı: Metin Bal. Turuncu Koleji, İzmir. 29 Kasım 2018. Organizatör, Felsefe öğretmeni Sn. Tuğba Yıldız

   

 

"Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal,  17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 23 Kasım 2018, DEÜ, İzmir.

   
 

"Platon’un Symposion’unda Aşk ve Bir Aşk Olayı: Hölderlin’in Hyperion Romanı", Metin Bal. Tarih: 19 Aralık 2018. Saat: 15:00 – 17:00, Karşıkaya Belediyesi Hizmet Binası II, Dedebaşı Mahallesi 6111/1 Sk. 35560 Karşıyaka/İzmir.

   
 

"Van Gogh, Orwell, Ajar ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal, 17. Dünya Felsefe Günü Konferansı. 17. Dünya Felsefe Günü Konferansı, 22 Kasım 2018, Aydın, ADÜ Felsefe Topluluğu. https://www.youtube.com/watch?v=JZh0WNR_ZFE

   

 

"Postmodern Düşünce ve Sanat: Charlie Kaufman'ın Synecdoche New York Filminin Felsefi Bir Yorumu". Metin Bal, Moderatör: Berfin Gülsever. Agora Felsefecileri, Tasarım Atölyesi, İstanbul, Kadıköy. 3 Haziran 2018 Pazar. Saat: 17:00.

   
 

"Rancière, Orwell, Gary ve Seddavi'de Yoksulluğun Felsefesi", Metin Bal. Aeneas Sanat ve Felsefe Günleri, 19 Mayıs Cumartesi 2018, Saat: 12:00. Aeneas Butik Otel, Altınoluk - Balıkesir.

   
 

"Yoksulluğun Edebiyatından Felsefesine & Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’su", 10 Mayıs 2018 Perşembe, 19:30-21:30, İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği, Felsefe Kulübü, Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Apt. No: 17, Daire: 8, İstanbul, Taksim - Beyoğlu.

   

 

Açılış Konuşması: Aristoteles Okumaları – V - adlı bilimsel etkinlikte Dr. Hikmet ÜNLÜ’nün "Aristoteles’in Ousia Terimi" Başlıklı Konuşması İçin Bir Açılış Konuşması, Metin Bal, 16 Mart 2018, İzmir.  Videosunu izlemek için tıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=qYujMqPFkAQ&feature=share

   
 

Açılış Konuşması, Platon Okumaları VII. Ion Diyaloğu, Şiir Üzerine Platon. Yrd. Doç. Dr. Nihal PETEK BOYACI, 22 Aralık 2017 Cuma, 14:00-15:30, Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, Tınaztepe Yerleşkesi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Videoyu izlemek için tıklayınız lütfen: https://www.youtube.com/watch?v=XI0nPTa9fmI

   
 

"Caydırmaya Karşı Lakhes’te ve Cesur Yeni Dünya’da Cesaret", Doç. Dr. Metin Bal. XVI. Dünya Felsefe Günü Söyleşisi. 23 Kasım 2017 Perşembe. 10:30 – 11:20. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, Kültür Mh.Cumhuriyet Bulvarı, No: 154, Konak/İzmir.

   
 

Prof. Dr. Claude Mangion'un Konferansı için Açılış Konuşması. Konferans: Phaidros’ta İletişim ve Felsefi Yolculuk Arasındaki İlişki Üzerine, [On the Relationship between Communication and the Philosophical Journey in the Phaedrus], Prof. Dr. Claude MANGION, Tercümanlar: Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet BÜYÜKTUNCAY – Araştırma Görevlisi M.A. Olcay ŞENER, 25 Ekim 2017 Çarşamba, Saat: 14:00-16:00, Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, B Blok, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Buca, İZMİR

   

 

"Modernizm, Derinlik Modelleri ve Sanat", Metin Bal. 11 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 15:00-17:00. DEÜ, Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası, Felsefe Bölümü, Oda no: 328. İzmir-Buca. (video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

 

"Dindarlık ve Dinsizlik Üzerine Felsefi İlk Tartışma Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu", Metin Bal XV. Dünya Felsefe Günü Hakkında Bir Söyleşi.

Tarih: 18 Kasım 2016 Cuma, Saat: 10:30, Yer:  Edebiyat Fakültesi, B 360, Tınaztepe Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir. (Konferansın videosunu izlemek için tıklayınız lütfen.)

   
 

"Prof. Dr. Ahmet ARSLAN’ın Aristoteles’in Metafizik Kitabı” Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması", Metin Bal, SÖYLEŞİ: Aristoteles Okumaları – IV -  “Aristoteles’in Metafizik Kitabı”, Prof. Dr. Ahmet ARSLAN, Tarih: 23 Mart 2017 Perşembe, Saat: 14:00 – 15:30. Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi B Blok, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir.

 

Söyleşi: Aristoteles Okumaları - III - Dr. Hakan YÜCEFER’in "Uykuda Varlık: Aristoteles Metafiziğinde Güçten Gücüllüğe Geçiş"  Başlıklı Sunumu İçin Bir Açılış Konuşması

   
 

Söyleşi: Platon Okumaları – V – Açılış Konuşması: Konu: Plotinos’un Platon Okuması, Konuşmacı: Prof. Dr. Zerrin KURTOĞLU, Tarih: 23 Aralık 2016 Cuma, Saat: 14:00 – 16:00, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

   
 

Söyleşi, Platon Okumaları – IV - Açılış Konuşması: Konu: Platon’un Sofist Diyaloğu, Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, Tarih: 24 Kasım 2016 Perşembe, Saat: 14:00 – 16:00, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi. (Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.)

   

 

Açılış Konuşması: Aristoteles Okumaları – II - Poietika – Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ, Tarih: 6 Mayıs 2016, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi, Ömer Köse Konferans Salonu, Buca-İzmir. Video kaydı için tıklayınız lütfen: I. Bölüm, II. Bölüm.

   

 

Açılış Konuşması. Doç. Dr. Metin BAL. Konu: Nikomakhos'a Ethik'in III. Kitabı: Akon, Hekon, Akrasia, Konuşmacı: Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT, Aristoteles Okumaları – I –, Tarih: 25 Mart 2016 Cuma, Saat: 14:00 – 15:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir. 

   

 

Ado HUYGENS’in “2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. 2016’da Bir Daseinanalizci Ne Olabilir?, (What  could be a Daseinanalyst in 2016?), Prof. Dr. Ado HUYGENS, Uluslararası Daseinanaliz Federasyonu Başkanı., Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 10:00 – 12:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. (Açılış Konuşması videosu için tıklayınız.)

   

 

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  slaytları çeviren: Doç. Dr. Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen:

https://www.youtube.com/watch?v=NLkS6GFjjlE&list=PLdU3o79yD9yGxMCUMpiX7C9vkBm1qiRCe

   
 

10 Aralık 2015 Dünya İnsan Hakları Günü Adına Bir Söyleşi. Adaletin ve Hukukun Felsefi Temelleri ve İnsan Haklarının Gelişmesi ve Korunmasında Yurttaşların, Devletlerin ve Entelektüellerin Rolü, Metin Bal. 6 Ocak 2016. DEÜ Felsefe Bölümü Seminer Salonu.

   
 

Açılış Konuşması, Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Platon Okumaları – III -  Konuşmacı öğretim üyesi: Prof. Dr. Nazile KALAYCI, Platon’un Phaidon Diyaloğu, Tarih: 4 Aralık 2015, Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi.

   
 

Açılış Konuşması, Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Platon Okumaları – II - Konuşmacı öğretim üyesi: Doç. Dr. Demet KURTOĞLU TAŞDELEN, Konuşma konusu: Platon’un Symposion Diyaloğu, Konuşma Başlığı: "Kendini Gerçekleştirme Etiğinde Eros", Tarih: 20 Kasım 2015; Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi.

 

XIV. Dünya Felsefe Günü Etkinliği konuşması, "Platon'un Kriton Diyaloğunda Sokrates'in Otorite Sorgulaması", Metin Bal, 18 Kasım 2015, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.

   

 

"Sanatçıların ve Filozofların Ortak Görevi", Metin Bal. III. Kuyucular Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 31 Mayıs 2015, Efeler Belediyesi, Kuyucular, Aydın.Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen

 

"Kelime Kelime İstanbul Projesi"nin Açılış Konuşması, Avrupa Birliği Konseyi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. Proje Yönetmeni: Hüseyin Arda (heykeltıraş ve concept sanatçısı), 19 Haziran 2010,  Saat: 18:30 - 21:30, İmrahar Cd. Mevkii Sütlüce 3445, Bu konuşmayı okumak için tıklayınız: "Kelime Heykellerden Bir Labirent: Kelime Kelime İstanbul Projesi Açılış Konuşması. 19 Haziran 2010, İstanbul.", Bibliotech Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 12, Yıl: 4, Ağustos Eylül Ekim, Dosya Konusu: "Ayıp Şeyler: Cinsellik",  ss. 78-81.

 

 

 
 
   
 

Felsefe Eğitimine Başlayanlar İçin Karşılama Konuşması, 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Düşünce Eğitimcisi Adayı İçin Bir Önhazırlık Denemesi ya da Felsefeye Giriş Hakkında Bir Kılavuz , Tıklayarak okuyunuz lütfen!

   
 

Açılış Konuşması, Felsefe Tarihinde “Özne Problemi” Seminerleri, V. Oturum: Postmodernizm, Dicle Üniversitesi, 20 Mayıs 2009. Bu çalışmanın sonucu olarak bir Postmodernizm Sözlüğü oluşturuldu.

   
 

VIII. Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği (TÜFÖB) Kongresi Kapanış Konuşması, 9 Mayıs 2008, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

   

Kurs

Drama mesleği kurs bitirme belgesi. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Meslek: Drama. Alan: Müzik ve Gösteri Sanatları. Numarası: 16480720190061934992, Tarih: 01.06.2019. Verildiği yer: İzmir-Bornova Halk Eğitim Merkezi. 08/12/2018 - 01/06/2019 tarihleri arasında düzenlenen 120 saatlik Drama programını tamamlayarak Drama Kursu Bitirme Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

   

Felsefe Atölyeleri

FELSEFE ve EDEBİYATTA AŞK - Khora Felsefe Atölyesi. 2,5 saatlik sürelerle toplam 6 hafta gerçekleştirilir. Başlangıç: 21 Kasım Cumartesi 2020, Bitiş: 26 Aralık 2020 Cumartesi. Saat: 15:00 – 17:30. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Metin Bal. Yer: Dersler Zoom programı üzerinden online canlı video görüntülü ortamda gerçekleştirilir. Kayıt için iletişim: 0531 701 94 78, E-posta: khora.atolye@gmail.com , Khora Felsefe Atölyesi Adresi: Ümüt Mahallesi 2480. Cad. Kafkas Sitesi 60/A Çayyolu - Ankara. Khora Mobil Tel: 0531 701 94 78.

   

 

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi, Prof. Dr. Metin Bal. 8 Haftalık Atölye. Başlangıç: 12 Eylül 2020 Cumartesi– Bitiş: 31 Ekim 2020 Cumartesi. 14:00 - 16:30. Khora Felsefe Atölyesi, Çayyolu Ankara.

   

 

Felsefe Tarihi Atölyesi 2020. Maya Sanat Akademisi'nde. Felsefe Tarihi Atölyesi 10 Hafta sürecektir.  Başlangıç: 10 Eylül 2020 Perşembe - 12 Kasım 2020 Perşembe. Saat: 20:15 - 23:00. Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. Felsefe Tarihi Atölyesi'nden sorumlu koordinatör Prof. Dr. Metin BAL. Öğretim elemanları: Prof. Dr. Metin BAL, Aysun YILDIRIM, Arş. Gör. Can TURAL.

   
 

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi 2020, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin BAL. Maya Sanat Akademisi,  9 Haftalık program. Başlangıç: 20 Şubat 2020 Perşembe - Bitiş: 16 Nisan 2020 Perşembe. Saat: 19:30 - 22:00, Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. Maya Sanat Akademisi.

   

 

Felsefe Tarihi Atölyesi, Maya Sanat Akademisi, 10 Haftalık program. Başlangıç: 18 Ekim Cumartesi 2019, Bitiş: 20 Aralık 2019 Cumartesi. Saat: 16:00-19:00

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir. Felsefe Tarihi Atölyesi’nden Sorumlu Felsefeciler: Koordinatör: Prof. Dr. Metin BAL, Araştırma Görevlisi Can TURAL, Özgür DAYAÇ, Aysun YILDIRIM, Merve SUNAY.

   

 

Sanat Felsefesi Atölyesi, Prof. Dr. Metin BAL, Maya Sanat Akademisi, Girne Bulvarı 35 A, Karşıyaka, İzmir. 20 Temmuz-24 Ağustos 2019.

   

TV Programları

1-) Konu: "Felsefe, Teknoloji ve İnsan", Konuklar: Metin Bal, Talip Kabadayı, Tuncay Saygın. Söz Programı, Kanal 35, İzmir yerel kanalı. Program yapımcısı ve sunucusu: Yusuf Türkmen, 8 Mayıs 2010. Saat: 20:00 - 21:15, İzmir.

   
 

2-) Konu: “Eğitim ve Sanat”, Konuk: Metin Bal, Söz Programı,  Söz Programı, Kanal 35, İzmir yerel kanalı. Program yapımcısı ve sunucusu: Yusuf Türkmen. 10 Aralık 2011 Cumartesi, Saat: 18:30 – 19:30.

   
 

3-) Konu: "Felsefe nedir?", “Felsefe neden gereklidir?”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün çalışmaları nelerdir?”, “Felsefe ile ilgilenenler felsefe bölümünden nasıl faydalanabilir?”, "Filozoflar neden toplum içinde görünür değildirler?", vb. Konuklar: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Metin BAL, Doç. Dr. Özlem DUVA KAYA, Öğr. Gör. Dr. Gamze ERDOĞAN. “Symrna’dan İzmir’e Kent’in Gündemi” Programı, Sunucu: Emine UYAR. Hayat TV, 9 Mayıs 2016, Saat: 20:30-21:00.

   

Anma, Kutlama ve Tanıtım Günleri

"Mandarin Anesteziye Karşı Adorno'nun Özdeşsizlik Estetiği", Daimon'unun Peşinde Bir Düşünür: Hasan Ünal Nalbantoğlu Anma Etkinliği, 4 Mart 2011, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası 5.Kat Mavi Salon. İstanbul.

 

Meslek Tanıtım Günü, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, 21 Nisan 2010, Nazilli, Aydın.

   

Yurtdışı Faaliyetleri

BWI (Building and Wood Workers' International) 21st World Congress, Copenhagen, Denmark, 4-6 September 2001.

 

The World Summmit on Sustainable Development (WSSD), 26 August- 4 September 2002, Johannesburg, Republic of South Africa.

   

Bağış

Genel sanat yönetmenliğini yaptığım Sartre’ın Şeytan ve Yüce Tanrı oyununun Felsefe Oyuncuları ekibim tarafından 28 Haziran 2019’da Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde canlandırılması etkinliğinde, izleyiciden bilet yerine kabul ettiğimiz çocuklar için olan ve Dünya Klasik Edebiyatı’nın başyapıtlarından oluşan 248 adet kitabı 27 Ağustos 2019 Salı Günü İzmir Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Müdürlüğü Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne armağan ettik. Kitapları okuyan çocukların ufuklarını açılması dileğiyle. Genel sanat yönetmeni Doç. Dr. Metin Bal: "Bak müdür bey, çocuklara kitaplarla yaklaş. Oğuz Atay'ın dediği gibi "çocuklar sidik kokusunu ve türbe yeşilini değil" düşünce ışığını takip ederek okula varsınlar."

   

Koordinatörlük:

I. Felsefe Söyleşileri Progra (ADÜ 2011 Yılı Bahar Dönemi)

   
 

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi Koordinatörlüğü, Platon Okumaları – I - , Platon’un Timaios Diyaloğu, Yrd. Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN, Tarih: 5 Haziran 2015; Saat: 14:00 – 16:30, Yer: Ömer Köse Konferans Salonu, Fen Fakültesi, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi.

   
 

Café-Philo Kitap Eleştiri Etkinlikleri Dizisi, İzmir.

   

Yönettiği, Danışmanlığını Yaptığı Tezler:

Sn. Özgür DAYAÇ DARIDERE, Prof. Dr. Metin BAL danışmanlığında,  Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nda hazırladığı Maurice Merleau-Ponty'nin Algının Fenomenolojisi'nin Fenomenoloji Felsefesine Katkıbalıklı tezini, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde  6 Aralık 2019 Cuma Günü, Prof. Dr. Aydın IŞIK ve Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER jüri üyelerinin huzurunda başarıyla savunarak mezun oldu. Sn. Özgür DAYAÇ DARIDERE'ye düşünce yolculuğunda ve sonraki bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.

   

 

Sn. Mustafa CEYHAN Fundamental Ontoloji ve Hermeneutik Fenomenoloji Bağlamında Martin Heidegger'in Varlık ve İnsan Anlayışı başlıklı yüksek lisans tezini, danışmanı Doç. Dr. Metin BAL, jüri üyesi Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ ve jüri üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ece Çelik KARAÇOR önünde 04.07.2019 tarihinde başarılı bir şekilde savunarak DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Felsefe Anabilim Dalı Programı'ndan mezun olmuştur. Sn. Mustafa CEYHAN'ın bilim dünyasındaki başarılarının devamını diliyoruz.

   

 

Sn. Orkun Tüfenk Friedrich Nietzsche'nin Sanat Anlayışı ve Nihilizm Sorunu başlıklı yüksek lisans tezini, danışmanı Doç. Dr. Metin Bal, jüri üyesi Doç. Dr. Özcan Yılmaz Sütçü ve jüri üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ece Çelik Karaçor önünde başarılı bir şekilde savunarak DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Felsefe Anabilim Dalı Programı'ndan mezun olmuştur. Sn. Orkun Tüfenk'in bilim dünyasındaki başarılarının devamını diliyoruz.

   

 

Sn. Gülsu ÇİVRİL Edmund Husserl'in Fenomenolojisi: Saf Bilince Doğru Kartezyen Bir Transandantal Dönüş başlıklı yüksek lisans tezini 10 Temmuz 2018 tarihinde DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Juri üyeleri  - tez danışmanı Doç. Dr. Metin BAL, juri üyesi Prof. Dr. R. Levent AYSEVER ve juri üyesi Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ - önünde başarılı bir şekilde savunarak mezun olmuştur. Sn. Gülsu ÇİVRİL'in bilim dünyasındaki yolculuğunun başarıyla devam etmesini diliyoruz.

 

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Referans No: 461114, Dizin Terimleri: Jean-Paul Sartre, Varoluşçuluk, Fenomenolojik Ontoloji, Hümanist Ateist Varoluşçuluk, Estetik ve Sanat Felsefesi, Sanat Yapıtı.

 

"Doğruluk, İyilik ve Güzellik: Kant'ın Eleştirel Felsefesi Çerçevesinde Modern İnsan", Hazırlayan: Eylem YILDIZER, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin BAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Programı, İzmir-2016. 101 sayfa. Anahtar Kelimeler: Estetik, Sanat, Güzellik, İmgelem, Akıl, Yargı Gücü, Reflektif Yargı. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü), Doç. Dr. Kurtul GÜLENÇ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

 

"Friedrich Hölderlin ve Novalis Bağlamında Romantisist Felsefenin Kuruluşu" ("The Foundation of Romanticist Philosophy and Romanticist Sense of Art in the Context of Friedrich Hölderlin and Novalis"), Hazırlayan: Beril KARABUDAK, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin BAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Programı, İzmir-2016. 108 sayfa. Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, Duygu, Akıl, Bütünlük, Bireysellik, Estetik, Sanat, Şiir. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER (DEÜ Felsefe Bölümü), Prof. Dr. Talip KABADAYI (ADÜ Felsefe Bölümü).

 

"Martin Heidegger'in Dasein Kavramının Varlık ve Düşünce Bağlamında Bir İncelenmesi", Hazırlayan: Özge NUR USTAGÜL, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin BAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, İzmir-2016. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER (DEÜ Felsefe Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Senem KURTAR (Ankara Üniversitesi DTCF, Felsefe Bölümü).

 

"Edmund Burke ve Immanuel Kant Bağlamında Modern Felsefede Sanat Anlayışı", Hazırlayan: Nermin DEVELİ, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin BAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, İzmir-2017. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER, Yrd. Doç. Dr. Özcan Yılmaz SÜTÇÜ (İzmir Katip Çelebi Üni.)

 

"Jean-Paul Sartre'ın Tiyatro Yapıtlarında Varoluşçu Felsefe ve Fenomenolojik Sanat Anlayışı", Hazırlayan: Funda ABALI, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin BAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, İzmir-2017. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER, Yrd. Doç. Dr. Özcan Yılmaz SÜTÇÜ (İzmir Katip Çelebi Üni.)

   

Yurtdışı Juri Görevi

4 - 8 Temmuz 2016 tarihleri arasında Malta’nın Msida kentinde bulunan Malta Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün Lisans Programı’nda mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin Bitirme Tezlerini değerlendirme komisyonunda Davetli Bağımsız Müfettişlik (Visiting External Examiner) görevi. (Acted as Visiting External Examiner in the Department of Philosophy of Malta University for the june session of the B.A./B.A. (Hons) Examinations.)

   

 

"Attending To Music. Traversing the Experience of Listening through the Physical into the Ineffable", A dissertation submitted by Lara Zammit in partial fulfilment of the requirements for the Bachelor of Arts Honours Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy. 2016.

 

"Can recognition in Hegel's dialectic of desire account for Lacan's problem of misrecognition? Readings from the Phenomenology of Spirit and the Mirror Stage". A dissertation submitted by Luke Scicluna in partial fulfilment of the requirements for the Bachelor of Arts Honours Degree in Philosophy. University of Malta, 2016.

 

"The Enigma of a Non-enigmatic World - On Quentin Meillassoux's Philosophy of Absolute Contingency -". A dissertation submitted by Gabriel Zammit. In partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts Honors Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2016.

 

"Symbolic Power in Language.", A dissertation submitted by Jordan Muscat. In partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts Honors Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2016.

 

"Cinematic Representation and Causality: A Critical Analysis." A dissertation submitted by Sean Agius. In partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts Honors Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2016.

 

"The Value of Beings and its Relevance to Environmental Ethics". A dissertation submitted by Andrew Portelli. In partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts Honors Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2016.

 

"The Elegant Aftermath of an Existential Crisis". A dissertation submitted by Ylenia Mifsud. In partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Arts Honors Degree in Philosophy. University of Malta, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2016.

 

   

Yayın Kurulu Üyeliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan hakemli dergi.

   

Mobbingle İlgili Yazı

2005-2009 Yılları Arasında Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Araştırma Görevlisi Metin Bal Üzerinde Uygulanan Mobbing.(Orada yaşadıklarım. Bir mobbing deneyimi. Memleketimizin üniversitelerde çalışan tüm öğretim elemanları ve idari personel bunu okuyup deneyimlerini benimle paylaşırlarsa bu konudaki mücadelemde dayanışma içinde olabiliriz.)

   

Felsefe Günleri

Dünya Felsefe Günü Konferans Etkinliği

   
 

Sevgililer Günü Etkinliği

   

 

Düşünürleri ve Düşünceleri anma ve kutlama günleri için tıklayınız

Ana Sayfa

Ana Sayfa