Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin BAL

 

MAYA SANAT AKADEMİSİ

 

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi

 

9 hafta sürecektir. Ders saatleri Perşembe akşamları 19:30-22:00.

 

● Başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 Perşembe,

● Bitiş tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe.

 

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir.

Kayıt için iletişim: (0232) 323 00 20, Mobil: 0543 970 70 03

 

balmetin@gmail.com

www.metinbal.net

 

 
 
 
 
 
 

 

Varoluşçuluk Atölyesi’nin Amacı:

 

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi’nin amacı varoluşçuluğun felsefe tarihindeki ve klasik dünya edebiyatındaki temellerini, gelişimini ve günümüzde vardığı noktayı, ilgili filozofların ve yazarların yapıtlarından hareketle kapsamlı olarak gözler önüne sermektir. Varoluşçuluk Atölyesi’nin katılımcılarına, 9 haftalık program sonunda, günlük hayattaki varoluşsal sorunları, filozofların ve yazarların yardımıyla düşünebilme, anlama ve çözebilme yeteneği kazandırılacaktır.

 

Varoluşçuluk Atölyesi Programı:

 

Haftada üç saatlik derslerden oluşan program 9 hafta sürecektir. Ders saatleri Perşembe akşamları 19:30-22:00. Başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 Perşembe – Bitiş tarihi: 16 Nisan 2020 Perşembe.

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir.

Kayıt için iletişim: (0232) 323 00 20, Mobil: 0543 970 70 03

 

1-) 20 Şubat 2020 Perşembe: Schopenhauer’in Profan Düşüncesiyle Hayata Dönüş ve Varoluşun Farkına Varılması.

● Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

● Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

2-) 27 Şubat 2020 Perşembe: Nietzsche’nin Güç İstenci’nde Antinihilizm ve Varoluşa Açılan Düşünce Yolları.

● Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

● Nietzsche, Friedrich (2017) Böyle Dedi Zerdüşt, Herkesin ve Hiç Kimsenin Kitabı, çev. Gülperi Sert, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

3-) 5 Mart 2020 Perşembe: Gonçarov’un Oblomov Romanı ve Varoluşçuluğun Felsefe Tarihindeki Kökleri.

● Gonçarov, İ. A. (2017) Oblomov, çev. Serpil Demirci, İstanbul: Öteki Yayınevi.

 

4-) 12 Mart 2020 Perşembe: Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar Romanında Varoluş.

● Dostoyevski (2013) Yeraltından Notlar, çev. Ahmet Ekeş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

 

5-) 19 Mart 2020 Perşembe: Franz Kafka'nın Dönüşüm Romanı ve Varoluşçuluğun Temel Terimleri.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Gülperi Sert, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

● Kafka, Franz (2019) Dönüşüm, çev. Kader Mutlu, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

● Kafka, Franz (2017) Dönüşüm, çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

 

6-) 26 Mart 2020 Perşembe: Martin Heidegger’in Fundamental Ontolojisi ve Hermeneutik Fenomenolojisi Bağlamında “Varoluş”un Düşünce Dünyasındaki İlk Açık Tanımı.Martin Heidegger Düşünmek Ne Demektir?  (Wa Heisst Denken? (1952) / What is Thinking?) ve  "Dünya Resimleri Çağı" "Die Zeit des Weltbilder" (1938), / ("The Age of the World Picture.")

 

7-) 2 Nisan 2020 Perşembe: Jean-Paul Sartre Bulantı Romanında ve Çıkış Yok Tiyatro Oyununda Hümanist Ateist Varoluşçuluk.

 

8-) 9 Nisan 2020 Perşembe: Albert Camus’nün Sisifos Söyleni Denemesinde ve Veba Romanında İntihar Sorunu, Tutkulu Mücadele ve Varoluş.

İntihar Felsefesi (Philosophy of Suicide), Felsefi Bir Sorun Olarak İntihar (Suicide As A Philosophical Question)

● Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

 

9-) 16 Nisan 2020 Perşembe: Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanlarında Memleketimizdekilerin, Bizim Varoluş Durumumuz.

● Atılgan, Yusuf (2019) Aylak Adam, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

● Atay, Oğuz (2018) Tutunamayanlar, İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin BAL’ın kısa CV’si:

 

1997’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ODTܒde Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Kant’ın İkili Felsefesi (2002) adlı teziyle ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Martin Heidegger’in Sanat Anlayışında Varlık, Sanat Yapıtı ve İnsan Arasındaki İlişki (2008) başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de estetik ve sanat felsefesi, ontoloji ve çağdaş felsefe disiplinlerinde doçent ünvanı aldı. 2019’da profesör ünvanı aldı. 2013 yılından başlayarak hâlen İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları estetik ve sanat felsefesi, felsefe tarihi, ontoloji, modernizm, varoluşçuluk, çağdaş felsefe, postmodernizm ve terapötik felsefe.

Prof. Dr. Metin BAL'ın ayrıntılı cv bilgisi ve tüm yayınları için bakınız: www.metinbal.net

E-posta: balmetin@gmail.com Mobil Tel: 05065360030

 

Yer: Girne Bulvarı, 35 A, Karşıyaka, İzmir.

Felsefe ve Edebiyatta Varoluşçuluk Atölyesi'ne Kayıt İçin Maya Sanat Akademisi İletişim: (0232) 323 00 20, Mobil: 0543 970 70 03

 

 

Sanat Felsefesi Atölyesi İçin Tıklayınız Lütfen, Prof. Dr. Metin BAL

Felsefe Tarihi Atölyesi İçin Tıklayınız Lütfen, Prof. Dr. Metin BAL.

Ana Sayfa